Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Laskutus
Raahe selvitti leasing-auton tuplalaskutuksen – laskujen käsittelijät koulutukseen

Raahe sel­vit­ti lea­sing-au­ton tup­la­las­ku­tuk­sen – las­ku­jen kä­sit­te­li­jät kou­lu­tuk­seen

25.10.2022 06:00
Tilaajille
Uudesta auton hinta-arviopalvelusta on tullut kuluttajille yllätyslaskuja – reklamoi laskusta heti, neuvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Uudesta auton hin­ta-ar­vio­pal­ve­lus­ta on tullut ku­lut­ta­jil­le yl­lä­tys­las­ku­ja – rek­la­moi las­kus­ta heti, neuvoo Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to

31.08.2022 21:00
Tilaajille
Oulaisten kaupunkiin kohdistuva ylilaskutusvyyhti käsiteltiin käräjäoikeudessa – Kesken oleva käsittely aiheuttaa pieniä järjestelyjä virkamieskoneistossa

Ou­lais­ten kau­pun­kiin koh­dis­tu­va yli­las­ku­tus­vyyh­ti kä­si­tel­tiin kä­rä­jäoi­keu­des­sa – Kesken oleva kä­sit­te­ly ai­heut­taa pieniä jär­jes­te­ly­jä vir­ka­mies­ko­neis­tos­sa

26.08.2022 21:00 1
Tilaajille
Oulaisten kaupungin ylilaskutuksen tutkinta etenee: Yrittäjän omaisuuden takavarikkoaika jatkuu tammikuulle

Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­koai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

14.09.2021 15:13
Tilaajille
Oulaisten kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Raimo Räisänen ei ota kantaa mahdolliseen ylilaskuttamiseen: "Meillä on vetoketju suussa ja housuissa"

Ou­lais­ten kau­pun­gin tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Raimo Räi­sä­nen ei ota kantaa mah­dol­li­seen yli­las­kut­ta­mi­seen: "Meillä on ve­to­ket­ju suussa ja hou­suis­sa"

22.04.2021 14:03
Tilaajille