Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Matkailu
Kasiluokkalaiset pääsevät kokemaan taidetta edelleen, vierailukohteiden haku on menossa

Ka­si­luok­ka­lai­set pää­se­vät ko­ke­maan tai­det­ta edel­leen, vie­rai­lu­koh­tei­den haku on menossa

10.01.2022 13:39
Tilaajille
Kahen Kahavit: Onko Oulaisten kaupunki ostanut näkyvyyttä Luokkakokous 3 -elokuvasta? Toimituksen päiväkahvivieras, James Bond -fani, Jarmo Soinsaari vastaa

Kahen Ka­ha­vit: Onko Ou­lais­ten kau­pun­ki ostanut nä­ky­vyyt­tä Luok­ka­ko­kous 3 -e­lo­ku­vas­ta? Toi­mi­tuk­sen päi­vä­kah­vi­vie­ras, James Bond -fani, Jarmo Soin­saa­ri vastaa

29.10.2021 14:00 1
Tilaajille
Vihannin kinttupolut Vuoden maisemateko 2021 Pohjois-Pohjanmaalla – hailuotolaiselle Kujalan tilalle kunniamaininta

Vi­han­nin kint­tu­po­lut Vuoden mai­se­ma­te­ko 2021 Poh­jois-Poh­jan­maal­la – hai­luo­to­lai­sel­le Kujalan tilalle kun­nia­mai­nin­ta

19.10.2021 07:44
Tilaajille
VR lisää junavuoroja syyslomien lähestyessä – "Kaikissa junissa on vielä hyvin tilaa avausviikonlopulle"

VR lisää ju­na­vuo­ro­ja syys­lo­mien lä­hes­tyes­sä – "Kai­kis­sa junissa on vielä hyvin tilaa avaus­vii­kon­lo­pul­le"

13.10.2021 12:00
Tilaajille
Oulaisiin tulee lähetyksenä 3 litraa omenamehua Ahvenanmaalta – Mistä on kysymys?

Ou­lai­siin tulee lä­he­tyk­se­nä 3 litraa ome­na­me­hua Ah­ve­nan­maal­ta – Mistä on ky­sy­mys?

01.10.2021 13:05
Tilaajille
Visit Raahen jatko päätettävänä - Matkailupäällikön mielestä vielä on pitkä matka olennaiseksi osaksi Oulun ja Kalajoen välistä matkailutarjontaa

Visit Raahen jatko pää­tet­tä­vä­nä - Mat­kai­lu­pääl­li­kön mie­les­tä vielä on pitkä matka olen­nai­sek­si osaksi Oulun ja Ka­la­joen välistä mat­kai­lu­tar­jon­taa

30.09.2021 08:10
Tilaajille
Turisti haluaa hakeutua nähtävyyksien luokse Oulaisissa: Miten helppo kohteita on löytää? Lue täältä matkailijan kokemukset

Turisti haluaa ha­keu­tua näh­tä­vyyk­sien luokse Ou­lai­sis­sa: Miten helppo koh­tei­ta on löytää? Lue täältä mat­kai­li­jan ko­ke­muk­set

28.07.2021 18:00
Tilaajille
Oulaisten markkinoilla noin 40 myyjää, lämpöasteita markkinakentällä miltei yhtä paljon

Ou­lais­ten mark­ki­noil­la noin 40 myyjää, läm­pö­as­tei­ta mark­ki­na­ken­täl­lä miltei yhtä paljon

28.07.2021 13:49
Tilaajille
Turistit löytäneet Raahe-bussin – Päiväretkeläisiä on riittänyt joka vuorolle

Tu­ris­tit löy­tä­neet Raa­he-bus­sin – Päi­vä­ret­ke­läi­siä on riit­tä­nyt joka vuo­rol­le

18.07.2021 13:41
Tilaajille
Lampinsaaren koulusta rakentuu loma- ja palvelukeskus: Tältä näyttää Gunnarin Kartanossa – Katso kuvat

Lam­pin­saa­ren kou­lus­ta ra­ken­tuu loma- ja pal­ve­lu­kes­kus: Tältä näyttää Gun­na­rin Kar­ta­nos­sa – Katso kuvat

15.07.2021 17:00
Tilaajille
Matkaparkki on helppo tapa löytää yöpaikka – Oulaisissa jo neljässä paikassa tarjotaan yöpymisiä

Mat­ka­park­ki on helppo tapa löytää yö­paik­ka – Ou­lai­sis­sa jo nel­jäs­sä pai­kas­sa tar­jo­taan yö­py­mi­siä

12.07.2021 08:00
Tilaajille
Matkailun piristyminen näkyy Kylpyläsaaressa

Mat­kai­lun pi­ris­ty­mi­nen näkyy Kyl­py­lä­saa­res­sa

11.07.2021 18:00
Tilaajille
Markkinat vetävät väkeä Merijärvellä – tapahtuma kerää sekä ruusuja että risuja

Mark­ki­nat vetävät väkeä Me­ri­jär­vel­lä – ta­pah­tu­ma kerää sekä ruusuja että risuja

08.07.2021 12:55
Tilaajille
Tervetuloa karavaanarit: Matkaparkista kerätään kokemuksia Piipsjärvellä

Ter­ve­tu­loa ka­ra­vaa­na­rit: Mat­ka­par­kis­ta ke­rä­tään ko­ke­muk­sia Piips­jär­vel­lä

22.06.2021 15:02
Tilaajille
Tautinsa kullakin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tau­tin­sa kul­la­kin

18.06.2021 06:00
Tilaajille
Unettomat yöt selkeyttivät yrittäjä Tomi Rantasen suunnitelmat Oulaskankaan kahvilan tulevaisuudesta: Hatsapurit tulevat nyt Oulaisiinkin

Unet­to­mat yöt sel­keyt­ti­vät yrit­tä­jä Tomi Ran­ta­sen suun­ni­tel­mat Ou­las­kan­kaan kah­vi­lan tu­le­vai­suu­des­ta: Hat­sa­pu­rit tulevat nyt Ou­lai­siin­kin

14.04.2021 15:25
Tilaajille
Ministeri Lintilä käänsi katseet naapurimaahan: Matkailumahdollisuuksia ja osaavaa työvoimaa Oulun eteläisen alueen suurhankkeisiin

Mi­nis­te­ri Lintilä käänsi katseet naa­pu­ri­maa­han: Mat­kai­lu­mah­dol­li­suuk­sia ja osaavaa työ­voi­maa Oulun ete­läi­sen alueen suur­hank­kei­siin

01.02.2021 08:36
Tilaajille
Matkailualalla muutakin kuin kurjuutta, korona on herättänyt matkailun kotimaassa

Mat­kai­lu­alal­la muu­ta­kin kuin kur­juut­ta, korona on he­rät­tä­nyt mat­kai­lun ko­ti­maas­sa

20.11.2020 08:00
Tilaajille
Perheet ja kaveriporukat aktiivisina: Jorma Kortesoja sanoo matkailualan kehittävän koko ajan uusia palvelukokonaisuuksia

Perheet ja ka­ve­ri­po­ru­kat ak­tii­vi­si­na: Jorma Kor­te­so­ja sanoo mat­kai­lu­alan ke­hit­tä­vän koko ajan uusia pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia

17.11.2020 11:30
Tilaajille

Py­hä­jo­ki lähtee mukaan seu­dul­li­seen mat­kai­lu­hank­kee­seen

20.03.2020 08:00