Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Matkailu
Kansanedustaja Katja Hännisen tervehdys Kylälive-lähetykseen
Lukijalta

Kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­sen ter­veh­dys Ky­lä­li­ve-lä­he­tyk­seen

30.11.2022 12:30
Nuori Woima syntyy Wanhan Woiman rinnalle –Perinnetyön opetusta aletaan kehittää koululaitoksen kanssa Oulaisissa

Nuori Woima syntyy Wanhan Woiman rin­nal­le –Pe­rin­ne­työn ope­tus­ta aletaan ke­hit­tää kou­lu­lai­tok­sen kanssa Ou­lai­sis­sa

11.10.2022 06:00
Tilaajille
Terhi Mustakangas vinkkaa blogissaan matkustuskohteita läheltä - "Tututkin ovat saattaneet sanoa, että meilläkö on tällainen paikka ihan vieressä enkä ole koskaan kuullutkaan"

Terhi Mus­ta­kan­gas vinkkaa blo­gis­saan mat­kus­tus­koh­tei­ta läheltä - "Tu­tut­kin ovat saat­ta­neet sanoa, että meil­lä­kö on täl­lai­nen paikka ihan vie­res­sä enkä ole koskaan kuul­lut­kaan"

06.08.2022 21:00
Katso livelähetyksen tallenne: Tapio Hussa ja Ari Ojala kertovat Oulaisten markkinoista toisen myyntipäivän aamuna

Katso li­ve­lä­he­tyk­sen tal­len­ne: Tapio Hussa ja Ari Ojala ker­to­vat Ou­lais­ten mark­ki­nois­ta toisen myyn­ti­päi­vän aamuna

28.07.2022 08:52 1
Markkinatunnelma vetää väkeä Oulaisiin, Juho Oksan koulun kenttä saa paikkana kiitosta

Mark­ki­na­tun­nel­ma vetää väkeä Ou­lai­siin, Juho Oksan koulun kenttä saa paik­ka­na kii­tos­ta

27.07.2022 13:00
Tällä marssilla Z-kirjain ei pelota –Raahen seudun Zetoristit ajavat letkana Kainuuseen ja Savoon

Tällä mars­sil­la Z-kir­jain ei pelota –Raahen seudun Ze­to­ris­tit ajavat letkana Kai­nuu­seen ja Savoon

26.07.2022 21:00
Tilaajille
Vihanti kutsuu Vesihelmiviikolle: Luvassa kirjoittamista, musiikkia ja vedenpyhitys

Vihanti kutsuu Ve­si­hel­mi­vii­kol­le: Luvassa kir­joit­ta­mis­ta, mu­siik­kia ja ve­den­py­hi­tys

25.07.2022 21:00
Tilaajille
Merelle tekee veneen ja ihmisen mieli – Tauvossa on oulaistelaislähtöisen Aki Simunaniemen uuden yrityksen kotisatama

Merelle tekee veneen ja ihmisen mieli – Tau­vos­sa on ou­lais­te­lais­läh­töi­sen Aki Si­mu­na­nie­men uuden yri­tyk­sen ko­ti­sa­ta­ma

23.07.2022 21:00
Tilaajille
Suomen suurin superlaturi Kärsämäellä avattiin nyt muillekin sähköautomerkeille – Sähköautojen latausverkostoa tarvitaan lisää etenkin kasvukeskusten ulkopuolella

Suomen suurin su­per­la­tu­ri Kär­sä­mäel­lä avat­tiin nyt muil­le­kin säh­kö­au­to­mer­keil­le – Säh­kö­au­to­jen la­taus­ver­kos­toa tar­vi­taan lisää etenkin kas­vu­kes­kus­ten ul­ko­puo­lel­la

19.07.2022 11:00
Tilaajille
Neljä vuotta aikaa hioa yhteistyötä –Euroopan kulttuuripääkaupunki vuosi tuo matkailijoita Pyhäjokialueelle, Henri Turunen auttaa väkeä
Pääkirjoitus

Neljä vuotta aikaa hioa yh­teis­työ­tä –Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuosi tuo mat­kai­li­joi­ta Py­hä­jo­kia­lueel­le, Henri Turunen auttaa väkeä

14.07.2022 13:58
Tilaajille
Punainen Saab saapui ajamalla Weteraanikonepäivien autokentälle –Tiedätkö, että yhdessä Wanhan Woiman näyttelyautossa näkyy yhä sota-aikainen luodinreikä?  -Katso video autohelmistä

Pu­nai­nen Saab saapui aja­mal­la We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien au­to­ken­täl­le –Tie­dät­kö, että yhdessä Wanhan Woiman näyt­te­ly­au­tos­sa näkyy yhä so­ta-ai­kai­nen luo­din­rei­kä? -Katso video au­to­hel­mis­tä

09.07.2022 20:19
Tilaajille
Jouni Aitto-oja antaa vihjeitä Weteraanikonepäivien kävijöille -katso video ensimmäiseltä tapahtumapäivältä

Jouni Ait­to-oja antaa vih­jei­tä We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien kä­vi­jöil­le -katso video en­sim­mäi­sel­tä ta­pah­tu­ma­päi­väl­tä

08.07.2022 14:28
Tilaajille
Weteraanikonepäivien yllätys paljastui perjantaina

We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien yllätys pal­jas­tui per­jan­tai­na

08.07.2022 14:15
Tilaajille
Jutun juurta riittää, mutta Merijärven markkinoilla kauppakin käy –Katso video

Jutun juurta riit­tää, mutta Me­ri­jär­ven mark­ki­noil­la kaup­pa­kin käy –Katso video

07.07.2022 13:43
Tilaajille
Mitä poliisi halusi viestittää rattijuopumusvalvonnan keskeyttämisellä? Ylikomisario Veijo Alavaikko avaa Kalajoen tapahtumien taustoja

Mitä poliisi halusi vies­tit­tää rat­ti­juo­pu­mus­val­von­nan kes­keyt­tä­mi­sel­lä? Yli­ko­mi­sa­rio Veijo Ala­vaik­ko avaa Ka­la­joen ta­pah­tu­mien taus­to­ja

04.07.2022 12:49
Kesätapahtumat kutsuvat väen yhteen –Kiireettömyys kulisseissa kertoo mukavasta yhteistekemisestä
Pääkirjoitus

Ke­sä­ta­pah­tu­mat kut­su­vat väen yhteen –Kii­reet­tö­myys ku­lis­seis­sa kertoo mu­ka­vas­ta yh­teis­te­ke­mi­ses­tä

01.07.2022 14:51
Tilaajille
Folkit alkavat torstaina Haapavedellä, uudistuksina yleisöä palvelevat yöbussi ja kimppakyytipalvelu

Folkit alkavat tors­tai­na Haa­pa­ve­del­lä, uu­dis­tuk­si­na yleisöä pal­ve­le­vat yöbussi ja kimp­pa­kyy­ti­pal­ve­lu

30.06.2022 11:00
Tilaajille
Waltakunnalliset Weteraanikonepäivät syntyvät talkoovoimin, kymmenet käsiparit puurtavat Oulaisissa

Wal­ta­kun­nal­li­set We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vät syn­ty­vät tal­koo­voi­min, kym­me­net kä­si­pa­rit puur­ta­vat Ou­lai­sis­sa

29.06.2022 15:38
Tilaajille
Mönkijällä metsään ja muita mokia – jutusta löydät ohjeet oikeaoppiseen retkeilyyn

Mön­ki­jäl­lä metsään ja muita mokia – ­ju­tus­ta löydät ohjeet oi­kea­op­pi­seen ret­kei­lyyn

24.06.2022 06:00
Tilaajille
Kaupunginjohtajan Riikka Moilasen terveiset Ahvenanmaalta: Oulaisissa voidaan ottaa oppia maakunnasta

Kau­pun­gin­joh­ta­jan Riikka Moi­la­sen ter­vei­set Ah­ve­nan­maal­ta: Ou­lai­sis­sa voidaan ottaa oppia maa­kun­nas­ta

15.06.2022 21:00
Tilaajille