50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Presidentinvaalit 2024
Kuukausi
Pressa Härmänportilla
Kolumni

Pressa Här­män­por­til­la

14.02.2024 18:00
Tilaajille
Alexander Stubb voitti Oulun vaalipiirissä selvemmin kuin koko maassa

Ale­xan­der Stubb voitti Oulun vaa­li­pii­ris­sä sel­vem­min kuin koko maassa

12.02.2024 13:19
Tilaajille
Ennakkoäänet julkistetaan kello 20 – löydät presidentinvaalien tulospalvelun tästä

En­nak­ko­ää­net jul­kis­te­taan kello 20 – löydät pre­si­den­tin­vaa­lien tu­los­pal­ve­lun tästä

11.02.2024 18:45
Presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona

Pre­si­den­tin­vaa­lien toisen kier­rok­sen en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na

31.01.2024 06:00
Olli Rehnin jääminen mitalisijojen ulkopuolelle harmitti, mutta kannatuksen nousu yli puolueen suosion ilahdutti –Keskustan maakunnan puheenjohtaja Marjut Lehtonen: "Ihan hyvä tulos"

Olli Rehnin jää­mi­nen mi­ta­li­si­jo­jen ul­ko­puo­lel­le har­mit­ti, mutta kan­na­tuk­sen nousu yli puo­lueen suosion ilah­dut­ti –Kes­kus­tan maa­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Marjut Leh­to­nen: "Ihan hyvä tulos"

29.01.2024 10:58
Tilaajille
Mitä vaalitulos kertoo vaalipiiristä? Politiikkaan paneutunut Ville Koivuniemi vastaa

Mitä vaa­li­tu­los kertoo vaa­li­pii­ris­tä? Po­li­tiik­kaan pa­neu­tu­nut Ville Koi­vu­nie­mi vastaa

29.01.2024 09:00
Tilaajille
Oulun vaalipiirin ykköseksi nousi Olli Rehn, Halla-aho toiseksi vaalipäivän äänillä – Koko maan voittaja Stubb vasta neljäs

Oulun vaa­li­pii­rin yk­kö­sek­si nousi Olli Rehn, Hal­la-aho toi­sek­si vaa­li­päi­vän ää­nil­lä – ­Ko­ko maan voit­ta­ja Stubb vasta neljäs

28.01.2024 23:00
Tilaajille
Ennakkoäänten tulokset julki, Stubb ja Haavisto johdossa – Oulun vaalipiirissä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

En­nak­ko­ään­ten tu­lok­set julki, Stubb ja Haa­vis­to joh­dos­sa – Oulun vaa­li­pii­ris­sä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

28.01.2024 20:15
Presidentinvaalien 2024 ensimmäisen kierroksen tulospalvelu

Pre­si­den­tin­vaa­lien 2024 en­sim­mäi­sen kier­rok­sen tu­los­pal­ve­lu

28.01.2024 19:30
Vanhemmat
Oulaistelainen Reijo Saukko äänestää, jotta saa oman kantansa julki – Kysyimme pohjoisen ihmisiltä, miksi he äänestävät

Ou­lais­te­lai­nen Reijo Saukko ää­nes­tää, jotta saa oman kan­tan­sa julki – Ky­syim­me poh­joi­sen ih­mi­sil­tä, miksi he ää­nes­tä­vät

27.01.2024 06:00
Tilaajille
Osa äänestäjistä saanut äänioikeusilmoituksen vain suomi.fi -palvelussa

Osa ää­nes­tä­jis­tä saanut ää­ni­oi­keus­il­moi­tuk­sen vain suo­mi.fi -pal­ve­lus­sa

19.01.2024 21:00
Ennakkoäänestys: Raahelaiset ovat käyttäneet äänioikeutta ahkerimmin, toiseksi kirivät kärsämäkiset ja kolmanneksi pyhäjokiset

En­nak­koää­nes­tys: Raa­he­lai­set ovat käyt­tä­neet ää­ni­oi­keut­ta ah­ke­rim­min, toi­sek­si kirivät kär­sä­mä­ki­set ja kol­man­nek­si py­hä­jo­ki­set

18.01.2024 11:18
Tilaajille
Keräys äänestyspaikoilla vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi

Keräys ää­nes­tys­pai­koil­la vam­mais­ten ja pit­kä­ai­kais­sai­rai­den hyväksi

17.01.2024 12:00
Tilaajille
Äänestäjä kaipaa presidentinvaalikampanjointiin enemmän väittelyä

Ää­nes­tä­jä kaipaa pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­join­tiin enemmän väit­te­lyä

17.01.2024 09:09
Tilaajille
Kalevan vaalikone on nyt auki – Löydä itsellesi sopiva ehdokas

Kalevan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

04.12.2023 14:19 1
Vaalikiertueet näkyvät jo alueella: Pekka Haavisto vieraili kiertueella myös Vestialla

Vaa­li­kier­tueet näkyvät jo alueel­la: Pekka Haa­vis­to vie­rai­li kier­tueel­la myös Ves­tial­la

14.10.2023 12:00
Tilaajille
Pekka Haavisto perjantaina Pyhäjoella ja Raahessa

Pekka Haa­vis­to per­jan­tai­na Py­hä­joel­la ja Raa­hes­sa

13.10.2023 09:48
Tilaajille
Keskustan Oulaisten Kunnallisjärjestö tukee Olli Rehnin presidenttiehdokkuutta

Kes­kus­tan Ou­lais­ten Kun­nal­lis­jär­jes­tö tukee Olli Rehnin pre­si­dent­ti­eh­dok­kuut­ta

05.06.2023 13:30
Tilaajille