Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

puutarhat
Avoimet puutarhat -tapahtuma sunnuntaina, mukana puutarhat Kärsämäeltä, Pyhäjoelta ja Raahesta

Avoimet puu­tar­hat -ta­pah­tu­ma sun­nun­tai­na, mukana puu­tar­hat Kär­sä­mäel­tä, Py­hä­joel­ta ja Raa­hes­ta

06.08.2022 06:00
Tilaajille
Nousevat kullerot ja muut perennat herättävät kesäaikaan, retkeily Oulaisten Ahvenlammen maastossa suunnitelmissa –Jokilaaksojen puutarhaseura kokoustaa tulevalla viikolla

Nou­se­vat kul­le­rot ja muut pe­ren­nat he­rät­tä­vät ke­säai­kaan, ret­kei­ly Ou­lais­ten Ah­ven­lam­men maas­tos­sa suun­ni­tel­mis­sa –Jo­ki­laak­so­jen puu­tar­ha­seu­ra ko­kous­taa tu­le­val­la vii­kol­la

23.05.2021 15:00
Tilaajille
Ketkä pölyttävät Haapaveden koulutilan puutarhan taimet?

Ketkä pö­lyt­tä­vät Haa­pa­ve­den kou­lu­ti­lan puu­tar­han taimet?

19.05.2021 10:42
Tilaajille