Yrittäjät
Oltaisko kahdehtimatta toisia, ettemme ajaisi yrittäjiä tupla-ahdinkoon?
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Ol­tais­ko kah­deh­ti­mat­ta toisia, ettemme ajaisi yrit­tä­jiä tup­la-ah­din­koon?

03.03.2021 15:01
Tilaajille
Vahva tase auttaa arjessa: Yksinyrittäjien tukieuroja on palautettu Oulaisissa, koska tarjontaa oli enemmän kuin kysyntää

Vahva tase auttaa ar­jes­sa: Yk­sin­yrit­tä­jien tu­ki­eu­ro­ja on pa­lau­tet­tu Ou­lai­sis­sa, koska tar­jon­taa oli enemmän kuin ky­syn­tää

02.03.2021 16:27
Tilaajille
PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen toivoo Kemin suurinvestoinnin näyttävän esimerkkiä muillekin yrittäjille

PPY:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Marjo Ko­leh­mai­nen toivoo Kemin suur­in­ves­toin­nin näyt­tä­vän esi­merk­kiä muil­le­kin yrit­tä­jil­le

17.02.2021 18:00
Tilaajille
Oulaisten Yrittäjät saivat maakunnan yrittäjäjärjestöltä kunniamaininnan yrittäjien eteen tekemästä työstä poikkeusaikana

Ou­lais­ten Yrit­tä­jät saivat maa­kun­nan yrit­tä­jä­jär­jes­töl­tä kun­nia­mai­nin­nan yrit­tä­jien eteen te­ke­mäs­tä työstä poik­keus­ai­ka­na

22.01.2021 15:35
Tilaajille
Marjo Kolehmainen kannustaa yksinyrittäjiä miettimään uusia toimintatapoja: "Verkostoituneet pärjäävät"

Marjo Ko­leh­mai­nen kan­nus­taa yk­sin­yrit­tä­jiä miet­ti­mään uusia toi­min­ta­ta­po­ja: "Ver­kos­toi­tu­neet pär­jää­vät"

24.11.2020 18:00
Tilaajille
Yrittäjän lepohetki on kullanarvoista aikaa
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Yrit­tä­jän le­po­het­ki on kul­lan­ar­vois­ta aikaa

04.11.2020 09:02
Tilaajille
Katso tunnelmakuvia Oulaisten yrittäjäjuhlasta: Niko Ahvenlampi on uusi puheenjohtaja, Arto Hintsala lausui keksimänsä yrittäjyysrunon, Jussi Riikonen rohkaisee kehittymään

Katso tun­nel­ma­ku­via Ou­lais­ten yrit­tä­jä­juh­las­ta: Niko Ah­ven­lam­pi on uusi pu­heen­joh­ta­ja, Arto Hint­sa­la lausui kek­si­män­sä yrit­tä­jyys­ru­non, Jussi Rii­ko­nen roh­kai­see ke­hit­ty­mään

30.10.2020 21:08
Vuoden yritys valittu: Oulaisten Metsäkonehuolto palvelee kellonympäri ulkomaita myöten

Vuoden yritys va­lit­tu: Ou­lais­ten Met­sä­ko­ne­huol­to pal­ve­lee kel­lo­nym­pä­ri ul­ko­mai­ta myöten

30.10.2020 20:00
Tilaajille
Vuoden Nuori Yrittäjä Susanna Vuoti: Jatkossakin palvellaan ilolla

Vuoden Nuori Yrit­tä­jä Susanna Vuoti: Jat­kos­sa­kin pal­vel­laan ilolla

30.10.2020 19:57
Tilaajille
Oulaistelainen Heidi Hannus nimettiin maakunnallisen yrittäjäyhdistyksen hallitukseen

Ou­lais­te­lai­nen Heidi Hannus ni­met­tiin maa­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen

30.10.2020 07:00
Tilaajille