Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yrittäjät
Joka neljäs yrittäjä Pohjois-Pohjanmaalla harkitsee sopeuttamista muun muassa lomauttamalla henkilöstöä

Joka neljäs yrit­tä­jä Poh­jois-Poh­jan­maal­la har­kit­see so­peut­ta­mis­ta muun muassa lo­maut­ta­mal­la hen­ki­lös­töä

14.02.2024 09:00
Tilaajille
Mikko Lehtonen ja Samuli Kortet palkittiin Vuoden yrittäjinä Haapavedellä

Mikko Leh­to­nen ja Samuli Kortet pal­kit­tiin Vuoden yrit­tä­ji­nä Haa­pa­ve­del­lä

24.11.2023 19:00
Tilaajille
Vuoden Nuori yrittäjä Anna Koskela: "Olen perinnyt tavoitteellisuuden ja ripauksen puolankalaista pessimismiä"

Vuoden Nuori yrit­tä­jä Anna Kos­ke­la: "Olen pe­rin­nyt ta­voit­teel­li­suu­den ja ri­pauk­sen puo­lan­ka­lais­ta pes­si­mis­miä"

30.10.2023 06:00
Tilaajille
Yrittäjä Minna Myntti avaa parturikampaamon Merijärvellä

Yrit­tä­jä Minna Myntti avaa par­tu­ri­kam­paa­mon Me­ri­jär­vel­lä

04.09.2023 06:00
Tilaajille
Eila Rautio: "Haaveita pitää olla. Haluan viimein päästä Kai Hyttisen livekeikalle"

Eila Rautio: "Haa­vei­ta pitää olla. Haluan viimein päästä Kai Hyt­ti­sen li­ve­kei­kal­le"

31.08.2023 13:30
Tilaajille
Kahen Kahavit kesälomafiiliksissä: Kuka kurvaa kesälomanviettoon skoballa? Kuka ope saa terkut kahvipöydästä?

Kahen Kahavit ke­sä­lo­ma­fii­lik­sis­sä: Kuka kurvaa ke­sä­lo­man­viet­toon sko­bal­la? Kuka ope saa terkut kah­vi­pöy­däs­tä?

02.06.2023 14:19 2
Tilaajille
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen haluaa talouspolitiikan suunnan muuttuvan: Yritykset tekevät lopulta kasvun

Suomen Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Pen­ti­käi­nen haluaa ta­lous­po­li­tii­kan suunnan muut­tu­van: Yri­tyk­set tekevät lopulta kasvun

18.04.2023 21:00
Tilaajille
Raahen Vuoden yrittäjä: "Ei tämä vielä tässä ole"

Raahen Vuoden yrit­tä­jä: "Ei tämä vielä tässä ole"

19.11.2022 21:20
Tilaajille
Pyhäjoen Vuoden yrittäjä: "Tämä on otettava elämäntapana"

Py­hä­joen Vuoden yrit­tä­jä: "Tämä on otet­ta­va elä­män­ta­pa­na"

19.11.2022 21:15
Tilaajille
Vihannin Vuoden yrittäjä: "Opiskelu antaa uutta virtaa työhön"

Vi­han­nin Vuoden yrit­tä­jä: "O­pis­ke­lu antaa uutta virtaa työhön"

19.11.2022 21:10
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kannustetaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin: maalämpöä, aurinkoenergiaa ja maatiloille biokaasua

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­siä kan­nus­te­taan vihreän siir­ty­män ener­giain­ves­toin­tei­hin: maa­läm­pöä, au­rin­ko­ener­giaa ja maa­ti­loil­le bio­kaa­sua

11.09.2022 13:30
Tilaajille
Elinvoimaa Oulaisiin -tapahtuma lauantaina: Arto Hintsala "Tällaisia tapahtumia Oulaisiin tarvitaan"

Elin­voi­maa Ou­lai­siin -ta­pah­tu­ma lauan­tai­na: Arto Hint­sa­la "Täl­lai­sia ta­pah­tu­mia Ou­lai­siin tar­vi­taan"

08.08.2022 13:30 1
Tilaajille
Yrityskentän kehittämiseen syntyi uusi työkalu, johon kannattaa kunnissa syventyä
Pääkirjoitus

Yri­tys­ken­tän ke­hit­tä­mi­seen syntyi uusi työ­ka­lu, johon kan­nat­taa kun­nis­sa sy­ven­tyä

22.09.2021 13:03
Tilaajille
Huoltamo avataan taas, Kärsämäen Teboil sai uudet yrittäjät

Huol­ta­mo avataan taas, Kär­sä­mäen Teboil sai uudet yrit­tä­jät

25.08.2021 08:08
Tilaajille
Oulaistelainen Arto Hintsala päätti, että kioskiyrittäjyys saa jäädä historiaan: Tekevät kädet sujahtavat siivoushanskoihin

Ou­lais­te­lai­nen Arto Hint­sa­la päätti, että kios­ki­yrit­tä­jyys saa jäädä his­to­riaan: Tekevät kädet su­jah­ta­vat sii­vous­hans­koi­hin

02.06.2021 08:00
Tilaajille
Markkinat Oulaisista Viroon on aukaistu: Tulisijamestarit ja Suomen Savupiipputeollisuus hakevat tietoista kasvua

Mark­ki­nat Ou­lai­sis­ta Viroon on au­kais­tu: Tu­li­si­ja­mes­ta­rit ja Suomen Sa­vu­piip­pu­teol­li­suus hakevat tie­tois­ta kasvua

26.05.2021 13:58
Tilaajille
Anssi Kujala Suomen Yrittäjistä muistuttaa gallupin tuloksesta: Valtuuston päätösten vaikutukset yrityksiin arvioitava

Anssi Kujala Suomen Yrit­tä­jis­tä muis­tut­taa gal­lu­pin tu­lok­ses­ta: Val­tuus­ton pää­tös­ten vai­ku­tuk­set yri­tyk­siin ar­vioi­ta­va

16.05.2021 15:00
Tilaajille
Oltaisko kahdehtimatta toisia, ettemme ajaisi yrittäjiä tupla-ahdinkoon?
Pääkirjoitus

Ol­tais­ko kah­deh­ti­mat­ta toisia, ettemme ajaisi yrit­tä­jiä tup­la-ah­din­koon?

03.03.2021 15:01
Tilaajille
Vahva tase auttaa arjessa: Yksinyrittäjien tukieuroja on palautettu Oulaisissa, koska tarjontaa oli enemmän kuin kysyntää

Vahva tase auttaa ar­jes­sa: Yk­sin­yrit­tä­jien tu­ki­eu­ro­ja on pa­lau­tet­tu Ou­lai­sis­sa, koska tar­jon­taa oli enemmän kuin ky­syn­tää

02.03.2021 16:27
Tilaajille
PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen toivoo Kemin suurinvestoinnin näyttävän esimerkkiä muillekin yrittäjille

PPY:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Marjo Ko­leh­mai­nen toivoo Kemin suur­in­ves­toin­nin näyt­tä­vän esi­merk­kiä muil­le­kin yrit­tä­jil­le

17.02.2021 18:00
Tilaajille