Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yrittäjät
Raahen Vuoden yrittäjä: "Ei tämä vielä tässä ole"

Raahen Vuoden yrit­tä­jä: "Ei tämä vielä tässä ole"

19.11.2022 21:20
Tilaajille
Pyhäjoen Vuoden yrittäjä: "Tämä on otettava elämäntapana"

Py­hä­joen Vuoden yrit­tä­jä: "Tämä on otet­ta­va elä­män­ta­pa­na"

19.11.2022 21:15
Tilaajille
Vihannin Vuoden yrittäjä: "Opiskelu antaa uutta virtaa työhön"

Vi­han­nin Vuoden yrit­tä­jä: "O­pis­ke­lu antaa uutta virtaa työhön"

19.11.2022 21:10
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kannustetaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin: maalämpöä, aurinkoenergiaa ja maatiloille biokaasua

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­siä kan­nus­te­taan vihreän siir­ty­män ener­giain­ves­toin­tei­hin: maa­läm­pöä, au­rin­ko­ener­giaa ja maa­ti­loil­le bio­kaa­sua

11.09.2022 13:30
Tilaajille
Elinvoimaa Oulaisiin -tapahtuma lauantaina: Arto Hintsala "Tällaisia tapahtumia Oulaisiin tarvitaan"

Elin­voi­maa Ou­lai­siin -ta­pah­tu­ma lauan­tai­na: Arto Hint­sa­la "Täl­lai­sia ta­pah­tu­mia Ou­lai­siin tar­vi­taan"

08.08.2022 13:30 1
Tilaajille
Yrityskentän kehittämiseen syntyi uusi työkalu, johon kannattaa kunnissa syventyä
Pääkirjoitus

Yri­tys­ken­tän ke­hit­tä­mi­seen syntyi uusi työ­ka­lu, johon kan­nat­taa kun­nis­sa sy­ven­tyä

22.09.2021 13:03
Tilaajille
Huoltamo avataan taas, Kärsämäen Teboil sai uudet yrittäjät

Huol­ta­mo avataan taas, Kär­sä­mäen Teboil sai uudet yrit­tä­jät

25.08.2021 08:08
Tilaajille
Oulaistelainen Arto Hintsala päätti, että kioskiyrittäjyys saa jäädä historiaan: Tekevät kädet sujahtavat siivoushanskoihin

Ou­lais­te­lai­nen Arto Hint­sa­la päätti, että kios­ki­yrit­tä­jyys saa jäädä his­to­riaan: Tekevät kädet su­jah­ta­vat sii­vous­hans­koi­hin

02.06.2021 08:00
Tilaajille
Markkinat Oulaisista Viroon on aukaistu: Tulisijamestarit ja Suomen Savupiipputeollisuus hakevat tietoista kasvua

Mark­ki­nat Ou­lai­sis­ta Viroon on au­kais­tu: Tu­li­si­ja­mes­ta­rit ja Suomen Sa­vu­piip­pu­teol­li­suus hakevat tie­tois­ta kasvua

26.05.2021 13:58
Tilaajille
Anssi Kujala Suomen Yrittäjistä muistuttaa gallupin tuloksesta: Valtuuston päätösten vaikutukset yrityksiin arvioitava

Anssi Kujala Suomen Yrit­tä­jis­tä muis­tut­taa gal­lu­pin tu­lok­ses­ta: Val­tuus­ton pää­tös­ten vai­ku­tuk­set yri­tyk­siin ar­vioi­ta­va

16.05.2021 15:00
Tilaajille
Oltaisko kahdehtimatta toisia, ettemme ajaisi yrittäjiä tupla-ahdinkoon?
Pääkirjoitus

Ol­tais­ko kah­deh­ti­mat­ta toisia, ettemme ajaisi yrit­tä­jiä tup­la-ah­din­koon?

03.03.2021 15:01
Tilaajille
Vahva tase auttaa arjessa: Yksinyrittäjien tukieuroja on palautettu Oulaisissa, koska tarjontaa oli enemmän kuin kysyntää

Vahva tase auttaa ar­jes­sa: Yk­sin­yrit­tä­jien tu­ki­eu­ro­ja on pa­lau­tet­tu Ou­lai­sis­sa, koska tar­jon­taa oli enemmän kuin ky­syn­tää

02.03.2021 16:27
Tilaajille
PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen toivoo Kemin suurinvestoinnin näyttävän esimerkkiä muillekin yrittäjille

PPY:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Marjo Ko­leh­mai­nen toivoo Kemin suur­in­ves­toin­nin näyt­tä­vän esi­merk­kiä muil­le­kin yrit­tä­jil­le

17.02.2021 18:00
Tilaajille
Oulaisten Yrittäjät saivat maakunnan yrittäjäjärjestöltä kunniamaininnan yrittäjien eteen tekemästä työstä poikkeusaikana

Ou­lais­ten Yrit­tä­jät saivat maa­kun­nan yrit­tä­jä­jär­jes­töl­tä kun­nia­mai­nin­nan yrit­tä­jien eteen te­ke­mäs­tä työstä poik­keus­ai­ka­na

22.01.2021 15:35
Tilaajille
Marjo Kolehmainen kannustaa yksinyrittäjiä miettimään uusia toimintatapoja: "Verkostoituneet pärjäävät"

Marjo Ko­leh­mai­nen kan­nus­taa yk­sin­yrit­tä­jiä miet­ti­mään uusia toi­min­ta­ta­po­ja: "Ver­kos­toi­tu­neet pär­jää­vät"

24.11.2020 18:00
Tilaajille
Yrittäjän lepohetki on kullanarvoista aikaa
Pääkirjoitus

Yrit­tä­jän le­po­het­ki on kul­lan­ar­vois­ta aikaa

04.11.2020 09:02
Tilaajille
Katso tunnelmakuvia Oulaisten yrittäjäjuhlasta: Niko Ahvenlampi on uusi puheenjohtaja, Arto Hintsala lausui keksimänsä yrittäjyysrunon, Jussi Riikonen rohkaisee kehittymään

Katso tun­nel­ma­ku­via Ou­lais­ten yrit­tä­jä­juh­las­ta: Niko Ah­ven­lam­pi on uusi pu­heen­joh­ta­ja, Arto Hint­sa­la lausui kek­si­män­sä yrit­tä­jyys­ru­non, Jussi Rii­ko­nen roh­kai­see ke­hit­ty­mään

30.10.2020 21:08
Vuoden yritys valittu: Oulaisten Metsäkonehuolto palvelee kellonympäri ulkomaita myöten

Vuoden yritys va­lit­tu: Ou­lais­ten Met­sä­ko­ne­huol­to pal­ve­lee kel­lo­nym­pä­ri ul­ko­mai­ta myöten

30.10.2020 20:00
Tilaajille
Vuoden Nuori Yrittäjä Susanna Vuoti: Jatkossakin palvellaan ilolla

Vuoden Nuori Yrit­tä­jä Susanna Vuoti: Jat­kos­sa­kin pal­vel­laan ilolla

30.10.2020 19:57
Tilaajille
Oulaistelainen Heidi Hannus nimettiin maakunnallisen yrittäjäyhdistyksen hallitukseen

Ou­lais­te­lai­nen Heidi Hannus ni­met­tiin maa­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen

30.10.2020 07:00
Tilaajille