Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Raahen seudun kehitys
Kiinnostaako vaikuttaa Raahen alueen elinvoimastrategiaan? – Kaikille avoin kysely on avoinna sunnuntai-iltaan saakka

Kiin­nos­taa­ko vai­kut­taa Raahen alueen elin­voi­mast­ra­te­giaan? – Kai­kil­le avoin kysely on avoinna sun­nun­tai-il­taan saakka

10.12.2023 06:00
Tilaajille
Seutukunnan kannalta on kutkuttava tilanne se, että vetytalouden suhteen mikään ei ole varmaa

Seu­tu­kun­nan kan­nal­ta on kut­kut­ta­va tilanne se, että ve­ty­ta­lou­den suhteen mikään ei ole varmaa

18.06.2023 11:00
Tilaajille
Vanha Raahe nousemassa luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämisen kärkikohteeksi: tavoitteena muun muassa kulttuurimatkailun sisältöjen kasvattaminen ja ihmisten osallistaminen

Vanha Raahe nou­se­mas­sa luonto- ja kult­tuu­ri­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­sen kär­ki­koh­teek­si: ta­voit­tee­na muun muassa kult­tuu­ri­mat­kai­lun si­säl­tö­jen kas­vat­ta­mi­nen ja ih­mis­ten osal­lis­ta­mi­nen

10.03.2023 17:00
Tilaajille
Seitsemän kunnan yhteinen Peili-hanke kohtauttanut yrityksiä ja työvoimaa

Seit­se­män kunnan yh­tei­nen Pei­li-han­ke koh­taut­ta­nut yri­tyk­siä ja työ­voi­maa

15.08.2022 17:00
Vedyn tuotantolaitoksen sijoittumista Hanhikiven alueelle selvitetään

Vedyn tuo­tan­to­lai­tok­sen si­joit­tu­mis­ta Han­hi­ki­ven alueel­le sel­vi­te­tään

27.10.2021 13:24
Tilaajille
Raahen seutukunnan vuoden yrittäjät on palkittu

Raahen seu­tu­kun­nan vuoden yrit­tä­jät on pal­kit­tu

25.10.2021 21:00
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Peili-hankkeen vetäjä Merja Louet on tekemässä aluetta työssään vieläkin tunnetummaksi

Tullaan tu­tuik­si: Pei­li-hank­keen vetäjä Merja Louet on te­ke­mäs­sä aluetta työs­sään vie­lä­kin tun­ne­tum­mak­si

18.10.2021 08:14
Tilaajille
Visit Raahen jatko päätettävänä - Matkailupäällikön mielestä vielä on pitkä matka olennaiseksi osaksi Oulun ja Kalajoen välistä matkailutarjontaa

Visit Raahen jatko pää­tet­tä­vä­nä - Mat­kai­lu­pääl­li­kön mie­les­tä vielä on pitkä matka olen­nai­sek­si osaksi Oulun ja Ka­la­joen välistä mat­kai­lu­tar­jon­taa

30.09.2021 08:10
Tilaajille
Alueen koordinaattori Edvard Musijenko: "Uskon, että Hanhikiven ydinvoimalaa aletaan rakentaa ensi vuonna"

Alueen koor­di­naat­to­ri Edvard Mu­si­jen­ko: "Uskon, että Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­laa aletaan ra­ken­taa ensi vuonna"

22.03.2021 09:00 1
Tilaajille