Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

Visit Raahen jatko pää­tet­tä­vä­nä - Mat­kai­lu­pääl­li­kön mie­les­tä vielä on pitkä matka olen­nai­sek­si osaksi Oulun ja Ka­la­joen välistä mat­kai­lu­tar­jon­taa

Visit Raahe -organisaatio halutaan pysyväksi tulosyksiköksi Raahen seudun kehityksen alle. Raahen kaupungin kehittämisen toimialajohtaja Pasi Pitkänen esittää Visit Raahen vakinaistamista Raahen seudun matkailun ylikunnalliseksi organisaatioksi vuoden 2022 alusta alkaen.

Raahen seudun matkailu tarkoittaa Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien yhteistoimintaa matkailumarkkinoinnin toteuttamiseksi ja matkailun toimintaympäristön kehittämiseksi. Tätä ylikunnallista toimintaa on toteutettu kesästä 2020 lähtien pilottijaksolla, joka päättyy tämän vuoden lopussa.