Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen Seurakunta
Kirkkovaltuusto hyväksyi SSAB:n ja Rautaruukin ostotarjoukset

Kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi SSAB:n ja Rau­ta­ruu­kin os­to­tar­jouk­set

21.11.2023 06:00
Tilaajille
Piispa myönsi Raahen seutukuntaan rovastin arvonimiä

Piispa myönsi Raahen seu­tu­kun­taan ro­vas­tin ar­vo­ni­miä

16.11.2023 18:00
Tilaajille
Raahen seurakunnan kiinteistöpäällikön virkaa tavoittelee 15 hakijaa

Raahen seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­pääl­li­kön virkaa ta­voit­te­lee 15 hakijaa

05.11.2023 06:00
Tilaajille
Raahen seurakunnan käteisvarat vähissä – rahaa laskujen maksamiseen lainataan haudanhoitorahastoista

Raahen seu­ra­kun­nan kä­teis­va­rat vähissä – rahaa las­ku­jen mak­sa­mi­seen lai­na­taan hau­dan­hoi­to­ra­has­tois­ta

22.10.2023 06:00
Tilaajille
Kokonimikaimat kirkossa töissä: Jenny Paakinaho aloittaa pian työt Oulaisten seurakuntapastorina ja kaima Jenny Paakinaho on kanttorina Haapaveden seurakunnassa

Ko­ko­ni­mi­kai­mat kir­kos­sa töissä: Jenny Paa­kin­aho aloit­taa pian työt Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta­pas­to­ri­na ja kaima Jenny Paa­kin­aho on kant­to­ri­na Haa­pa­ve­den seu­ra­kun­nas­sa

13.10.2023 06:00
Tilaajille
Raahen seurakunta hakee uutta kiinteistöpäällikköä huolehtimaan kymmenistä kiinteistöistä

Raahen seu­ra­kun­ta hakee uutta kiin­teis­tö­pääl­lik­köä huo­leh­ti­maan kym­me­nis­tä kiin­teis­töis­tä

03.10.2023 06:00
Tilaajille
Tilkkutäkin säveliä ja herkkuruokaa – tällaista on rippikouluarki

Tilk­ku­tä­kin säveliä ja herk­ku­ruo­kaa – ­täl­lais­ta on rip­pi­kou­lu­ar­ki

25.07.2023 21:00
Tilaajille
Raahessa pappina aloittava Antti Jeskanen: "Unelma toteutuu, kun saan aloittaa maaseutuseurakunnassa"

Raa­hes­sa pappina aloit­ta­va Antti Jes­ka­nen: "Unelma to­teu­tuu, kun saan aloit­taa maa­seu­tu­seu­ra­kun­nas­sa"

26.06.2023 17:00
Tilaajille
Seurakuntakeskuksen laajennusosan rakentaminen alkaa olla jo loppusuoralla Raahessa

Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen laa­jen­nus­osan ra­ken­ta­mi­nen alkaa olla jo lop­pu­suo­ral­la Raa­hes­sa

06.05.2023 06:00
Tilaajille
Pirkko Valtasesta myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pirkko Val­ta­ses­ta myös kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja

20.01.2023 17:00
Tilaajille
Raahen kirkkovaltuusto ylitti toimivaltansa seurakuntakodin purkuasiassa

Raahen kirk­ko­val­tuus­to ylitti toi­mi­val­tan­sa seu­ra­kun­ta­ko­din pur­ku­asias­sa

13.01.2023 21:00
Tilaajille
Piispa Keskitalo kävi koululaisten tentattavana – tuottajia piispa muistutti, että seurakunta arvostaa kotimaisen ruuan tuotantoa

Piispa Kes­ki­ta­lo kävi kou­lu­lais­ten ten­tat­ta­va­na – tuot­ta­jia piispa muis­tut­ti, että seu­ra­kun­ta ar­vos­taa ko­ti­mai­sen ruuan tuo­tan­toa

11.12.2022 13:30
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Raahen seurakunnan ja tutustuu alueen yrityksiin ja yhteistyökumppaneihin

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Raahen seu­ra­kun­nan ja tu­tus­tuu alueen yri­tyk­siin ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­hin

24.11.2022 21:00
Tilaajille
Äänestä autossa: Raahen seurakunnan äänestysauto kiertää kyliä –Katso Vihannin ja Pyhäjoen kyläpysähdyspaikat täältä

Äänestä au­tos­sa: Raahen seu­ra­kun­nan ää­nes­tys­au­to kiertää kyliä –Katso Vi­han­nin ja Py­hä­joen ky­lä­py­säh­dys­pai­kat täältä

29.10.2022 06:00
Tilaajille
Seurakunnan maksusitoumuksia väärennettiin Raahessa

Seu­ra­kun­nan mak­su­si­tou­muk­sia vää­ren­net­tiin Raa­hes­sa

18.10.2022 16:03
Tilaajille
Raahen seurakuntavaaleissa 49 ehdokasta, katso ketkä ovat ehdolla

Raahen seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa 49 eh­do­kas­ta, katso ketkä ovat ehdolla

27.09.2022 11:00
Tilaajille
Piispa vihkii seitsemän uutta pappia Oulun hiippakuntaan, mukana pappeja Pyhäjoelle ja Raaheen

Piispa vihkii seit­se­män uutta pappia Oulun hiip­pa­kun­taan, mukana pappeja Py­hä­joel­le ja Raaheen

08.06.2022 13:59
Tilaajille
Laajennus viivästyy – Raahen seurakuntakeskuksen uusi osa ehtii valmistua aikaisintaan jouluksi 2022

Laa­jen­nus vii­väs­tyy – Raahen seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen uusi osa ehtii val­mis­tua ai­kai­sin­taan jou­luk­si 2022

11.10.2021 08:07
Tilaajille
Raahen seurakunta tekee tutkimusta – puhelinhaastattelulla kysytään seurakuntalaisten kokemuksia

Raahen seu­ra­kun­ta tekee tut­ki­mus­ta – pu­he­lin­haas­tat­te­lul­la ky­sy­tään seu­ra­kun­ta­lais­ten ko­ke­muk­sia

07.12.2020 08:17
Tilaajille