Tutkinta ohi : Poliisi sel­vit­ti Vi­han­nin sa­la­kat­se­lun

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rakentaminen
Kyösti Rajaniemi hakijoiden joukossa: Oulun kaupungin rakennusvalvonnalle valitaan johtaja keskiviikkona

Kyösti Ra­ja­nie­mi ha­ki­joi­den jou­kos­sa: Oulun kau­pun­gin ra­ken­nus­val­von­nal­le va­li­taan johtaja kes­ki­viik­ko­na

16.10.2023 14:17
Tilaajille
Annariina luonnosteli lyijykynällä haaveidensa kodin, joka kohoaa nyt hänen unelmiensa tontille Liminkaan
Mainos Limingan kunta

An­na­rii­na luon­nos­te­li lyi­jy­ky­näl­lä haa­vei­den­sa kodin, joka kohoaa nyt hänen unel­mien­sa ton­til­le Li­min­kaan

07.08.2023 06:00
Kolme haki virkaa - Merijärvi päättää, jatketaanko varhaiskasvatusjohtajan hakua vai otetaanko rekryssä aikalisä

Kolme haki virkaa - Me­ri­jär­vi päät­tää, jat­ke­taan­ko var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jan hakua vai ote­taan­ko rek­rys­sä ai­ka­li­sä

02.08.2023 06:00
Tilaajille
Lehto Groupin liikevaihto laski ja liiketulos oli 18 miljoonaa euroa miinuksella alkuvuonna

Lehto Groupin lii­ke­vaih­to laski ja lii­ke­tu­los oli 18 mil­joo­naa euroa mii­nuk­sel­la al­ku­vuon­na

27.07.2023 17:00
Tilaajille
Muutto pian edessä - Uuden palvelutalon lopputarkastus tehdään ensi viikolla Merijärvellä

Muutto pian edessä - Uuden pal­ve­lu­ta­lon lop­pu­tar­kas­tus tehdään ensi vii­kol­la Me­ri­jär­vel­lä

21.06.2023 17:00
Tilaajille
Tuulivoimaelementtejä alettiin valmistaa Kärsämäellä – ensimmäiset kotimaiset tuulivoimaloiden betonitornit rakennetaan Oulaisiin

Tuu­li­voi­mae­le­ment­te­jä alet­tiin val­mis­taa Kär­sä­mäel­lä – en­sim­mäi­set ko­ti­mai­set tuu­li­voi­ma­loi­den be­to­ni­tor­nit ra­ken­ne­taan Ou­lai­siin

16.06.2023 06:00
Tilaajille
Nyt on valmista: Vihannin uuden Salen ovet avataan torstaina, avajaiset jatkuvat perjantaina

Nyt on val­mis­ta: Vi­han­nin uuden Salen ovet avataan tors­tai­na, ava­jai­set jat­ku­vat per­jan­tai­na

17.04.2023 11:00
Tilaajille
Loimua rakentaa lisää kaukolämpöverkkoa Oulaisiin, Kärsämäellä valjastetaan sähkö lisäksi lämmöntuotantoon

Loimua ra­ken­taa lisää kau­ko­läm­pö­verk­koa Ou­lai­siin, Kär­sä­mäel­lä val­jas­te­taan sähkö lisäksi läm­mön­tuo­tan­toon

30.03.2023 11:00
Tilaajille
Tekninen lautakunta esittää uuden jätevedenpuhdistamon rakentajaksi Rakennusliike Sorvojaa

Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta esittää uuden jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon ra­ken­ta­jak­si Ra­ken­nus­lii­ke Sor­vo­jaa

23.03.2023 17:00
Tilaajille
Lehdon aliurakoitsija suivaantui maksuviivästyksiin ja sanoo kempeleläisyhtiön kärsivän kassavajeesta – Talousjohtaja: Lehto harkitsee konsernin osien myymistä tai yhdistymistä toiseen toimijaan

Lehdon aliu­ra­koit­si­ja sui­vaan­tui mak­su­vii­väs­tyk­siin ja sanoo kem­pe­le­läi­syh­tiön kär­si­vän kas­sa­va­jees­ta – ­Ta­lous­joh­ta­ja: Lehto har­kit­see kon­ser­nin osien myy­mis­tä tai yh­dis­ty­mis­tä toiseen toi­mi­jaan

09.03.2023 11:00
Tilaajille
Katso video: Raakapuun kuormauspaikkaa rakennetaan Oulaisiin, rakennustöistä 90 prosenttia tehty

Katso video: Raa­ka­puun kuor­maus­paik­kaa ra­ken­ne­taan Ou­lai­siin, ra­ken­nus­töis­tä 90 pro­sent­tia tehty

16.02.2023 11:00
Tilaajille
Katso videolta miltä näyttää Oulaisten uudella raakapuun kuormauspaikalla

Katso vi­deol­ta miltä näyttää Ou­lais­ten uudella raa­ka­puun kuor­maus­pai­kal­la

16.02.2023 09:29
Tilaajille
Ympäristöministeriöltä Lehto Groupille avustusta ilmastotyöhön

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­tä Lehto Grou­pil­le avus­tus­ta il­mas­to­työ­hön

08.02.2023 11:00
Tilaajille
"Uurnauksen suosio lisääntyy", Merijärven hautausmaan laajennus ja uurnalehto siunattiin käyttöön

"Uur­nauk­sen suosio li­sään­tyy", Me­ri­jär­ven hau­taus­maan laa­jen­nus ja uur­na­leh­to siu­nat­tiin käyt­töön

10.11.2022 17:00
Tilaajille
Rakennusliike Sorvoja valittiin Raasakan uuden koulun pääurakoitsijaksi

Ra­ken­nus­lii­ke Sorvoja va­lit­tiin Raa­sa­kan uuden koulun pääu­ra­koit­si­jak­si

02.11.2022 06:00
Tilaajille
Arinan Tarmo Kokkola: "Vihannin liikekeskuksen avajaisia vietetään maaliskuussa. Marraskuussa esittelemme kaikille kiinnostuneille hanketta Vihannin Ukonkantissa"

Arinan Tarmo Kok­ko­la: "Vi­han­nin lii­ke­kes­kuk­sen ava­jai­sia vie­te­tään maa­lis­kuus­sa. Mar­ras­kuus­sa esit­te­lem­me kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le han­ket­ta Vi­han­nin Ukon­kan­tis­sa"

19.10.2022 06:00
Kärsämäen liikuntahalli valmistuu, lautakunta päättää hallin nimestä

Kär­sä­mäen lii­kun­ta­hal­li val­mis­tuu, lau­ta­kun­ta päättää hallin nimestä

10.09.2022 06:00
Tilaajille
Palvelukeskuksen rakentaminen sulkee Koulutien ainakin viikoksi Merijärvellä, kiertotie käytössä autoliikenteelle

Pal­ve­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen sulkee Kou­lu­tien ainakin vii­kok­si Me­ri­jär­vel­lä, kier­to­tie käy­tös­sä au­to­lii­ken­teel­le

20.08.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisten ylilaskutusepäilyt oikeudessa – "Hyväksyntä meni sukkana läpi"

Ou­lais­ten yli­las­ku­tu­se­päi­lyt oi­keu­des­sa – "Hy­väk­syn­tä meni sukkana läpi"

18.08.2022 15:30
Tilaajille