Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

Elina Vir­ta­nen vuoden vir­ka­va­paal­le: "Uskon, että vir­ka­va­paal­la saatua työ­ko­ke­mus­ta pystyn hyö­dyn­tä­mään päi­vä­ko­din joh­ta­jan työssä"

Merijärvi

Lastentarhanopettaja Paula Kinnunen valittiin Merijärven kunnan päiväkodin johtajan viransijaiseksi.

Kinnunen sijaistaa virkavapaalla olevaa sosionomi Elina Virtasta.