Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

päivähoito
Oulaisten päiväkodin rakentaminen kaupunginhallituksessa, hallitus jätti asian pöydälle

Ou­lais­ten päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, hal­li­tus jätti asian pöy­däl­le

18.01.2022 09:33
Tilaajille
9 lasta odottaa päivähoitopaikkaa: Kärsämäen kunnanhallitus päättää tänään avataanko uusi ryhmis päivähoitopaikaksi

9 lasta odottaa päi­vä­hoi­to­paik­kaa: Kär­sä­mäen kun­nan­hal­li­tus päättää tänään ava­taan­ko uusi ryhmis päi­vä­hoi­to­pai­kak­si

17.01.2022 13:30
Tilaajille
Väliaikainen Pikkulinnan päiväkoti avataan maanantaina, katso mitkä ovat tällä hetkellä vaihtoehdot uuden päiväkodin paikaksi

Vä­li­ai­kai­nen Pik­ku­lin­nan päi­vä­ko­ti avataan maa­nan­tai­na, katso mitkä ovat tällä het­kel­lä vaih­to­eh­dot uuden päi­vä­ko­din pai­kak­si

29.12.2021 17:00
Tilaajille
Päivähoitojonoa saatiin purettua Oulaisissa: Pikkulinnan avaamista valmistellaan ja päivähoitopaikkaa odottaa nyt 16 lasta

Päi­vä­hoi­to­jo­noa saatiin pu­ret­tua Ou­lai­sis­sa: Pik­ku­lin­nan avaa­mis­ta val­mis­tel­laan ja päi­vä­hoi­to­paik­kaa odottaa nyt 16 lasta

22.11.2021 11:00
Tilaajille
Pikku-Linnan päiväkoti avataan tammikuussa Oulaisiin: Rakennuksen tutkinut Kääriäinen sai vastattavaksi, veisikö hän lapsen Pikku-Linnaan päivähoitoon

Pik­ku-Lin­nan päi­vä­ko­ti avataan tam­mi­kuus­sa Ou­lai­siin: Ra­ken­nuk­sen tut­ki­nut Kää­riäi­nen sai vas­tat­ta­vak­si, veisikö hän lapsen Pik­ku-Lin­naan päi­vä­hoi­toon

09.11.2021 21:18
Tilaajille
Oulaisten Pikku-Linnan väliaikaiselle päiväkodille toimintalupa, asiasta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina

Ou­lais­ten Pik­ku-Lin­nan vä­li­ai­kai­sel­le päi­vä­ko­dil­le toi­min­ta­lu­pa, asiasta jär­jes­te­tään ylei­sö­ti­lai­suus tiis­tai­na

05.11.2021 11:18
Tilaajille
Pikku-Metso avattiin, väliaikainen päiväkoti ei poista päivähoito-ongelmaa Oulaisista

Pik­ku-Met­so avat­tiin, vä­li­ai­kai­nen päi­vä­ko­ti ei poista päi­vä­hoi­to-on­gel­maa Ou­lai­sis­ta

19.10.2021 15:00
Tilaajille
Oulaisten varhaiskasvatusjohtaja sai puheluvyöryn Papinkadun ryhmikseen tutustuneilta: "Huoneisto on terveystarkastajan tarkastama"

Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja sai pu­he­lu­vyö­ryn Pa­pin­ka­dun ryh­mik­seen tu­tus­tu­neil­ta: "Huo­neis­to on ter­veys­tar­kas­ta­jan tar­kas­ta­ma"

15.10.2021 15:04
Tilaajille
Päivähoitopaikkaa odottaa 25 lasta Oulaisissa: "Tilanne ei ole uusi, vaan pula päivähoitopaikoista on ollut tiedossa jo kauan, joten todellisia ratkaisuja pitää jo tehdä"

Päi­vä­hoi­to­paik­kaa odottaa 25 lasta Ou­lai­sis­sa: "Ti­lan­ne ei ole uusi, vaan pula päi­vä­hoi­to­pai­kois­ta on ollut tie­dos­sa jo kauan, joten to­del­li­sia rat­kai­su­ja pitää jo tehdä"

08.09.2021 08:00
Tilaajille
Päivähoitopaikkahaasteeseen yksi ratkaisu: Päiväkoti Pikkulinna otetaan käyttöön Oulaisissa

Päi­vä­hoi­to­paik­ka­haas­tee­seen yksi rat­kai­su: Päi­vä­ko­ti Pik­ku­lin­na otetaan käyt­töön Ou­lai­sis­sa

07.09.2021 10:00
Tilaajille
Oulaisten varhaiskasvatuksen johtaja Henna Nabb kuvailee työtään tulipalojen sammuttamiseksi – paikkakunnalle tarvitaan kolmas päiväkoti

Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tuk­sen johtaja Henna Nabb ku­vai­lee työtään tu­li­pa­lo­jen sam­mut­ta­mi­sek­si – paik­ka­kun­nal­le tar­vi­taan kolmas päi­vä­ko­ti

19.08.2021 09:57
Tilaajille

Katso video: Lapset tie­tä­vät tuo­hi­ken­gät, karstan ja pyyk­ki­lau­dan­kin

04.03.2019 13:00
Katso video: Lapset tietävät tuohikengät, karstan ja pyykkilaudankin

Katso video: Lapset tie­tä­vät tuo­hi­ken­gät, karstan ja pyyk­ki­lau­dan­kin

04.03.2019 13:00