Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

Haa­pa­ve­den Fol­keil­la viih­ty­vä Finland Fes­ti­val­sin johtaja Eve­lii­na Hei­nä­luo­ma ar­vos­taa kult­tuu­rin mer­ki­tys­tä vai­kei­na aikoina

Haapavesi

Haapaveden Folkit ovat yksi Pohjois-Pohjanmaan tapahtumista, jotka ovat mukana Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeessa.

Parhaillaan käynnissäolevassa tapahtumassa otetaan jo askelia kohti kulttuuri-ilmastonmuutosta, joka on eurooppalaisen tapahtumavuoden pääteemana neljän vuoden päästä. Kestävä kehitys ja ekologisuus näkyvät jo yhteiskuljetusmahdollisuuksina sekä ekologisuusajattelussa kauttaaltaan.