Tilaajille

Idea Py­hä­joel­le teh­tä­väs­tä säh­kö­au­to­jen la­taus­par­kis­ta etenee, si­jain­ti so­pi­vas­ti Oulun ja Kok­ko­lan välissä

Pyhäjoen kunnanhallitus lähetti sähköautojen latausparkkia ja rekkakuskien levähdyspaikkaa koskevan kuntalaisaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Aloitteessa todetaan, että nyt olisi oikea aika alkaa rakentaa Pyhäjoelle sähköautojen latausparkkia.