Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­ta kyselty väes­tön­suo­jis­ta – Lue tästä, miten laitos vastaa

Raahen paloasema, Jokilaaksojen pelastuslaitos, paloasema, palokunta, palomies, paloauto, onnettomuus
Raahen paloasema, Jokilaaksojen pelastuslaitos, paloasema, palokunta, palomies, paloauto, onnettomuus
Kuva: Vesa Joensuu

Jokilaaksojen pelastuslaitokselle on tullut viime aikoina yhteydenottoja alueen asukkailta liittyen Ukrainan tilanteeseen. Yhteydenotot ovat koskeneet muun muassa väestönsuojia.

Pelastuslaitos sanoo tiedotteessaan, että vaikka Suomeen ei kohdistu nyt uhkaa, on ymmärrettävää, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saattanut aiheuttaa epätietoisuutta.

Yleiset väestönsuojat on rakennettu Suomessa pääsääntöisesti suuriin kaupunkeihin sekä liikkuvaa väestöä suojaamaan. Harvaan asutuilla alueilla, kuten maaseuduilla ja omakotitaloalueilla, ei yleensä ole yleisiä väestönsuojia, eikä asukkaille ole osoitettu tiettyä suojapaikkaa.

Myöskään Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella varautuminen ja väestönsuojelu eivät perustu yleisiin väestönsuojiin.

Pelastuslaitos toteaa, että on tärkeää huomioida, että näillä alueilla viranomaiset huolehtivat väestön suojaamisesta ja siihen liittyvistä tarvittavista toimenpiteistä joko siirtämällä väestöä uhan alta pois turvalliselle alueelle tai osoittamalla suojapaikan lähialueelta.

Pelastuslaitokselta on myös tiedusteltu olemassa olevien väestönsuojien kunnossapidosta. Kiinteistön omistaja vastaa väestönsuojan ylläpidosta, kunnostuksesta sekä väestönsuojamateriaalin hankinnasta.

Väestönsuoja on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se voidaan ottaa käyttöön 72 tunnin kuluessa. Väestönsuojan laitteet huolletaan säännöllisesti laitetoimittajan huolto- ja kunnossapito-ohjeiden mukaisesti.

Väestönsuoja varusteineen tulee tarkastaa vuosittain. Huollon voi tehdä esimerkiksi kiinteistön muustakin huollosta vastaava taho. Väestönsuojan tiiveys varmistetaan tiiveyskokeella, joka tulee tehdä vähintään 10 vuoden välein. Tiiveyskokeen voi suorittaa henkilö, jolla on riittävä osaaminen kokeen suorittamiseen.

Viranomaisten tehtäviin kuuluu pitää yllä väestön perushuoltoa ja yhteiskunnan toimintakykyä kriisitilanteissa sekä suojata väestöä tarvittaessa. Tätä kaikkea varten on laadittu etukäteissuunnitelmat ja toimenpiteitä on myös harjoiteltu. Suunnitelmat ovat Jokilaaksojen pelastuslaitoksen mukaan alueella ajantasaiset.

Pelastuslaitos myös toteaa, että on ymmärrettävää, jos näinä poikkeuksellisina aikoina tuntee väsymystä, ärtymistä ja huolta. Tämän vuoksi on tärkeää ylläpitää yhteyksiä toisiin ihmisiin ja luoda turvallisuutta vuorovaikutuksessa. Laitos kehottaa esimerkiksi kysymään iäkkäiltä sukulaisilta ja tuttavilta kuulumisia sekä huolehtimaan omista rutiineista, ravinnosta, unesta ja liikunnasta.

Lue myös: Oulun kes­kus­tas­sa väes­tön­suo­jat ovat lä­hel­lä, mutta oma­ko­ti­asu­jan pitää olla oma­va­rai­nen: ”Turvaa pitää hakea omasta talosta tai naa­pu­ris­ta”