Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Kai­vat­tua li­sä­vä­keä: Uusi pa­lo­mies Ou­lai­siin ainakin aluksi, val­mius­suun­nit­te­li­ja Kär­sä­mäel­le

Ensi vuosi tuo pelastuslaitokselle kahden uuden viran lisäksi uuden sammutusauton, uuden säiliöauton, uuden vaarallisten aineiden torjuntakaluston kontin, uuden maastoauton, kaksi uutta tarkastusautoa sekä kolme uutta väestöhälytintä. Investoinnit menevät vielä hyväksyttäviksi Ylivieskan kaupungin päätöksentekoelimiin. Pelastuslaitoksen investointeihin on tulossa ensi vuonna piikki. Investointitarpeita on kertynyt kuluneilta vuosilta. Investointeja on tulossa kaikkiaan 800 000 euroa, mikä on 300 000 euroa enemmän kuin tänä vuonna.
Ensi vuosi tuo pelastuslaitokselle kahden uuden viran lisäksi uuden sammutusauton, uuden säiliöauton, uuden vaarallisten aineiden torjuntakaluston kontin, uuden maastoauton, kaksi uutta tarkastusautoa sekä kolme uutta väestöhälytintä. Investoinnit menevät vielä hyväksyttäviksi Ylivieskan kaupungin päätöksentekoelimiin.
Ensi vuosi tuo pelastuslaitokselle kahden uuden viran lisäksi uuden sammutusauton, uuden säiliöauton, uuden vaarallisten aineiden torjuntakaluston kontin, uuden maastoauton, kaksi uutta tarkastusautoa sekä kolme uutta väestöhälytintä. Investoinnit menevät vielä hyväksyttäviksi Ylivieskan kaupungin päätöksentekoelimiin.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt perustaa yhden uuden palomiehen viran. Sen sijainti on ainakin aluksi Oulaisten paloasemalla, jossa lisäväki tulee tarpeeseen. Henkilöstöresurssit Oulaisten paloaseman alueella ovat kaikkein vähäisimmät suhteessa riskeihin ja tehtäviin.

Uusi virka lisää joustoa henkilöstöresursseihin muuallakin pelastuslaitoksen alueella. Uuden viran myötä esimerkiksi äkillisiä sijaisuustarpeita kyetään hoitamaan paremmin alueen eri paloasemilla. Samalla säästetään sijaiskustannuksissa.

Lisäksi pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt perustaa valmiussuunnittelijan viran ensi vuoden alusta alkaen. Valmiussuunnittelijan työ painottuu kuntien varautumisen ja valmiussuunnittelun tukemiseen. Viran perustamisen myötä yksi vapautuva toimi lakkautetaan vuoden alussa.

Valmiussuunnittelijan viran sijoituspaikaksi tulee aluksi Kärsämäen paloasema. Sijoituspaikka siirretään mahdollisesti myöhemmin Pulkkilan paloasemalle.

Pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyi pelastustoimen palvelutasopäätöksen. Se koskee vuosia 2018-2020. Merkittävimmät kehittämishankkeet liittyvät näinä vuosina henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Johtokunta hyväksyi myös ensi vuoden talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet sekä nettoinvestoinnit, jotka menevät vielä Ylivieskan kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Pelastuslaitoksen käyttötalouden bruttomenot ovat ensi vuoden talousarvioesityksessä 25 603 200 euroa. Menot kasvavat tämän vuoden talousarvioon verrattuna 2,49 prosenttia eli 622 800 euroa.

Kuntalaskutuksen osalta pelastuslaitoksen menot kasvavat 5,15 prosenttia eli 596 610 euroa tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Merkittävin kasvu tulee nettoinvestoinneista. Kasvua on 300 000 euroa. Käsissä on investointivelkaa, jota on kertynyt aiemmilta vuosilta. Vuoden 2016 tilinpäätökseen nähden kuntalaskutuksen kasvu on vain 2,26 prosenttia.

Pelastuslaitoksen käyttötalouden nettomenot ovat ensi vuodelle yhteensä 11 382 980 euroa. Kasvua on tähän vuoteen verrattuna 2,68 prosenttia. Nettoinvestoinnit kasvavat ensi vuonna 800 000 euroon. Investointisuunnitelmassa on yksi sammutusauto, jonka sijoituspaikkana on Raahen paloasema, yksi säiliöauto, jonka sijoituspaikkana on Pyhäjärvi, vaarallisten aineiden torjuntakaluston kontti, yksi maastoauto, kaksi tarkastusautoa ja kolme väestöhälytintä.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan kuntakohtaisiin maksuosuuksiin vaikuttaa merkittävästi kunkin kunnan asukasluku sekä riskiperusteisen maksuosuuden muutokset. Eri kuntien asukaslukujen sekä eri riskiruutujen keskinäisen suhteen muutokset vaikuttavat kuntakohtaisiin maksuosuuksiin.

Ensihoidon osalta talousarvion kasvu on noin kaksi prosenttia.

Osana ensi vuoden talousarviota pelastuslaitoksen johtokunta päätti korottaa ERHE-taksaa, valvontamaksuja sekä kaluston vuokraustaksoja noin 1,5 prosenttia.