Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Ensihoito
Toukokuuksi valmista: Ensihoidon uuden rakennuksen rakentaminen ja paloaseman peruskorjaus etenevät aikataulussa Oulaisissa

Tou­ko­kuuk­si val­mis­ta: En­si­hoi­don uuden ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­nen ja pa­loa­se­man pe­rus­kor­jaus ete­ne­vät ai­ka­tau­lus­sa Ou­lai­sis­sa

10.01.2022 17:00
Tilaajille
Ensihoidon järjestämisestä vastaa nyt sairaanhoitopiiri: Asukkaille muutos ei juurikaan näy

En­si­hoi­don jär­jes­tä­mi­ses­tä vastaa nyt sai­raan­hoi­to­pii­ri: Asuk­kail­le muutos ei juu­ri­kaan näy

09.01.2022 08:00
Tilaajille
PPSHP:n hallitus hyväksyi ensihoidon liikkeenluovutuksen sairaanhoitopiirille – ensihoito siirtyy pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi

PPSHP:n hal­li­tus hy­väk­syi en­si­hoi­don liik­keen­luo­vu­tuk­sen sai­raan­hoi­to­pii­ril­le – en­si­hoi­to siirtyy pe­las­tus­lai­tok­sil­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin omaksi tuo­tan­nok­si

03.10.2021 09:00
Tilaajille
Kuparia varastettiin Oulaskankaan rakennustyömaalta, työmaan valvontaa tehostettiin

Kuparia va­ras­tet­tiin Ou­las­kan­kaan ra­ken­nus­työ­maal­ta, työmaan val­von­taa te­hos­tet­tiin

10.09.2021 10:15
Tilaajille
Ensihoito Pohjois-Pohjanmaalla sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, kokonaiskustannuksien ennustetaan pienenevän

En­si­hoi­to Poh­jois-Poh­jan­maal­la sai­raan­hoi­to­pii­rin omaksi toi­min­nak­si, ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sien en­nus­te­taan pie­ne­ne­vän

18.10.2020 20:15
Kaivattua lisäväkeä: Uusi palomies Oulaisiin ainakin aluksi, valmiussuunnittelija Kärsämäelle

Kai­vat­tua li­sä­vä­keä: Uusi pa­lo­mies Ou­lai­siin ainakin aluksi, val­mius­suun­nit­te­li­ja Kär­sä­mäel­le

21.10.2017 13:00