Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kär­sä­mä­ki tukee kult­tuu­ria - Rahaa tai­tee­seen, ko­ti­seu­tu­työ­hön ja kult­tuu­ri­pe­rin­teen vaa­li­mi­seen

Kärsämäellä toimii lukuisia kulttuuri- ja kotiseututyötä tekeviä yhdistyksiä. Tämä kuva on otettu jokunen vuosi sitten pappilassa pidetyssä tilaisuudessa. Esillä olivat silloin kulttuuriosuuskuntaan ja elämäntarina-asioihin liittyvät seikat.
Kärsämäellä toimii lukuisia kulttuuri- ja kotiseututyötä tekeviä yhdistyksiä. Tämä kuva on otettu jokunen vuosi sitten pappilassa pidetyssä tilaisuudessa. Esillä olivat silloin kulttuuriosuuskuntaan ja elämäntarina-asioihin liittyvät seikat.

Kärsämäen kunta tukee rahallisesti kulttuurin edistämistä ja monipuolistamista. Kunta myöntää avustuksia harkinnanvaraisesti ja kohdennetusti. Avustukset on tarkoitettu esimerkiksi taiteen harrastamiseen ja harjoittamiseen, taidepalvelujen tarjontaan ja käyttöön, kotiseututyöhön sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimiseen ja edistämiseen. Avustusten myöntämisestä päättää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta.

Tänä vuonna kunta on myöntänyt avustuksina 13 000 euroa. Parhaillaan ovat haettavana ensi vuotta koskevat avustukset. Niitä voi hakea lähes vuoden loppuun saakka.

Avustusta voivat hakea rekisteröidyt seurat ja yhdistykset sekä rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat vakiintuneet ryhmät. Myös yksityiset, aktiivisesti kulttuuritoimintaa harrastavat kärsämäkiset voivat hakea avustusta.

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon monia asioita. Myöntämiseen vaikuttaa esimerkiksi se, järjestetäänkö kulttuuritoimintaa eri puolilla kuntaa, ja onko sitä eri ryhmille. Myös tasapuolisuus eri taiteenalojen välillä otetaan huomioon. Lisäksi vaikuttavat toiminnan tai tapahtuman laatu ja vaikuttavuus kunnan kulttuuritarjontaan, yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä hakijan muualta saatavissa oleva tuki. Avustusta myönnettäessä kuntalaisten osallistumista ei rajoiteta yhteisön jäsenyyden, kutsun, aatteellisen näkemyksen, korkeamman maksun tai muun näihin verrattavan seikan perusteella.

Avustusta ei myönnetä yhdistyksen perustamiseen, yritystoimintaan, tapahtumaan, jonka keskeinen tarkoitus on taloudellisen voiton tavoittelu, tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen, kokouskuluihin, virkistysmatkoihin, pikkujouluihin tai muuhun yhdistyksen, järjestön tai ryhmän sisäiseen toimintaan, irtaimen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen, luokkaretkiin, kunnan omien tilojen vuokrauskustannuksiin tai mihinkään sellaiseen toimintaan, johon on haettu tai saatu kunnalta muuta tukea.