Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Taide
Taiteilija palasi äitinsä juurille – Oulaisiin USA:sta muuttanut Nina Marlow järjestää taidetapahtuman huomenna sunnuntaina

Tai­tei­li­ja palasi äitinsä juu­ril­le – Ou­lai­siin USA:sta muut­ta­nut Nina Marlow jär­jes­tää tai­de­ta­pah­tu­man huo­men­na sun­nun­tai­na

19.08.2023 11:00
Tilaajille
Mervi Makkosen taidetta näytillä Vihannin kirjastolla

Mervi Mak­ko­sen tai­det­ta näy­til­lä Vi­han­nin kir­jas­tol­la

17.08.2023 17:00
Tilaajille
Kahen Kahavit hörpitään näyttelyvalvojan seurassa

Kahen Kahavit hör­pi­tään näyt­te­ly­val­vo­jan seu­ras­sa

11.08.2023 14:00
Tilaajille
Yhdessä taiteillen: Vihannissa pääsi osallistumaan mosaiikin tekemiseen

Yhdessä tai­teil­len: Vi­han­nis­sa pääsi osal­lis­tu­maan mo­saii­kin te­ke­mi­seen

11.08.2023 06:00
KoronaGallerian näytteilleasettajat eivät halua määritellä, millaisia reaktioita heidän taiteensa yleisössä herättää

Ko­ro­na­Gal­le­rian näyt­teil­le­aset­ta­jat eivät halua mää­ri­tel­lä, mil­lai­sia reak­tioi­ta heidän tai­teen­sa ylei­sös­sä he­rät­tää

08.08.2023 21:00
Tilaajille
Kulttuurikenno poikii uutta taidetta moneen kuntaan –  Pyhäjoen kirkkopuisto saa nuorten ja eläkeläisten tekemän taideteoksen.

Kult­tuu­ri­ken­no poikii uutta tai­det­ta moneen kuntaan – Py­hä­joen kirk­ko­puis­to saa nuorten ja elä­ke­läis­ten tekemän tai­de­teok­sen.

22.07.2023 17:00
Tilaajille
Drag-taidetta ja luontoaktivismia – Ars Kärsämäki tuo eri sukupolvien tekijöitä yhteen

Drag-tai­det­ta ja luon­to­ak­ti­vis­mia – Ars Kär­sä­mä­ki tuo eri su­ku­pol­vien te­ki­jöi­tä yhteen

14.06.2023 11:00
Tilaajille
ARS Kärsämäki käsittelee tänä vuonna ihmisyyttä ja ihmisenä olemista – "Heti ei tule mieleen toista eläintä, joka säilyttäisi vauvan jumppapöksyjä"

ARS Kär­sä­mä­ki kä­sit­te­lee tänä vuonna ih­mi­syyt­tä ja ih­mi­se­nä ole­mis­ta – "Heti ei tule mieleen toista eläin­tä, joka säi­lyt­täi­si vauvan jump­pa­pök­sy­jä"

27.06.2021 14:00
Tilaajille
ARS Kärsämäen avajaiset perjantaina: "Taiteen kautta ihmiset voivat kommunikoida, vaikkei yhteistä kieltä olisi"

ARS Kär­sä­mäen ava­jai­set per­jan­tai­na: "Tai­teen kautta ihmiset voivat kom­mu­ni­koi­da, vaikkei yh­teis­tä kieltä olisi"

16.06.2021 11:00
Tilaajille
"Tänä päivänä kuvaa on joka paikassa" – Juuri eläköityneellä kuvataiteen opettaja Jorma Rantalalla on takanaan vaiheikas työura

"Tänä päivänä kuvaa on joka pai­kas­sa" – Juuri elä­köi­ty­neel­lä ku­va­tai­teen opet­ta­ja Jorma Ran­ta­lal­la on ta­ka­naan vai­hei­kas työura

02.02.2021 18:00
Tilaajille
Ruusuisia ja uhkaavia maailmankuvia – Oulaisten KoronaGalleriassa ympäristöaiheinen ikkunanäyttely

Ruu­sui­sia ja uh­kaa­via maail­man­ku­via – Ou­lais­ten Ko­ro­na­Gal­le­rias­sa ym­pä­ris­tö­ai­hei­nen ik­ku­na­näyt­te­ly

21.01.2021 18:00
Tilaajille
Aulis taiteilee värikkäästi ja ei niin realistisesti

Aulis tai­tei­lee vä­rik­kääs­ti ja ei niin rea­lis­ti­ses­ti

08.01.2019 16:00
Kärsämäki tukee kulttuuria - Rahaa taiteeseen, kotiseututyöhön ja kulttuuriperinteen vaalimiseen

Kär­sä­mä­ki tukee kult­tuu­ria - Rahaa tai­tee­seen, ko­ti­seu­tu­työ­hön ja kult­tuu­ri­pe­rin­teen vaa­li­mi­seen

30.10.2017 13:00
Lava täyttyi kanteleista, viuluista ja laulajista

Lava täyttyi kan­te­leis­ta, viu­luis­ta ja lau­la­jis­ta

01.07.2017 14:05