Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ko­ke­mus­tie­tä­vät omais­hoi­ta­jat: Avoin kirje Ou­lais­ten kau­pun­gil­le, Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueel­le, sai­raan­hoi­to­pii­ril­le ja alueen kan­san­edus­ta­jil­le

MIELIPIDE: Ikäihmisten määrä kasvaa jatkuvasti koko maassa. Pohjois-Pohjanmaankin asujaimisto vanhenee vääjäämättä, kun yleinen elinikä nousee, perhekoot pienenevät ja nuorisoa muuttaa opiskelun sekä työn perässä isoihin asutuskeskuksiin.

Suunnilleen samanlainen kehitys on maaseuduilla ja kaupungeissakin eri puolilla maata, muun muassa kaikissa Oulun eteläisen kunnissa.