Tutkinta ohi : Poliisi sel­vit­ti Vi­han­nin sa­la­kat­se­lun

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Kokemustietävät omaishoitajat: Avoin kirje Oulaisten kaupungille, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, sairaanhoitopiirille ja alueen kansanedustajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­mus­tie­tä­vät omais­hoi­ta­jat: Avoin kirje Ou­lais­ten kau­pun­gil­le, Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueel­le, sai­raan­hoi­to­pii­ril­le ja alueen kan­san­edus­ta­jil­le

16.06.2022 15:41 1
Tilaajille
"Valtiovallan koronakiristyksessä katselemme jo riukuja, millä seinä estettäisiin kaatumasta päälle"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Val­tio­val­lan ko­ro­na­ki­ris­tyk­ses­sä kat­se­lem­me jo riu­ku­ja, millä seinä es­tet­täi­siin kaa­tu­mas­ta päälle"

07.04.2021 12:37
Tilaajille
Politiikka ajaa priorisoinnin edelle
Kolumni

Po­li­tiik­ka ajaa prio­ri­soin­nin edelle

14.04.2021 14:26
Tilaajille
Nuoria metsästäjiä tarvitaan, kirjoittaa Elias Tornberg
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoria met­säs­tä­jiä tar­vi­taan, kir­joit­taa Elias Torn­berg

01.04.2021 13:15
Tilaajille
Roskisraivoa Oulaisissa: Käytävä jäteastialle meni uusiksi, katos vain vähän kierossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ros­kis­rai­voa Ou­lai­sis­sa: Käytävä jä­te­as­tial­le meni uu­sik­si, katos vain vähän kie­ros­sa

31.03.2021 14:57
Tilaajille
Keijo Itäpalo kirjoittaa Hanhikivi-hankkeesta: "Varaudumme siis pahimpaan tämän jo savijaloilla horjuvan jättiläisen suhteen maanpuolustuksemmekin taholla"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Keijo Itäpalo kir­joit­taa Han­hi­ki­vi-hank­kees­ta: "Va­rau­dum­me siis pa­him­paan tämän jo sa­vi­ja­loil­la hor­ju­van jät­ti­läi­sen suhteen maan­puo­lus­tuk­sem­me­kin ta­hol­la"

24.03.2021 06:00
Tilaajille
Kyseenalaisia lopetuksia: "Jokin aika sitten havahduttiin siihen, ettei meiltä löydy vuori-insinöörejä", kirjoittaa Sauli Takalo
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­seen­alai­sia lo­pe­tuk­sia: "Jokin aika sitten ha­vah­dut­tiin siihen, ettei meiltä löydy vuo­ri-in­si­nöö­re­jä", kir­joit­taa Sauli Takalo

23.03.2021 14:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­ken­nus Matti Ala­ta­lon juttuun

23.03.2021 14:27
Tilaajille
Kiitos mummu ja pappa! Hiihtolomaviikolla saunottiin papan kanssa ja mummu piti huolen, että eväs riitti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos mummu ja pappa! Hiih­to­lo­ma­vii­kol­la sau­not­tiin papan kanssa ja mummu piti huolen, että eväs riitti

23.03.2021 14:13
Tilaajille
Arvo Härö muistelee, miltä tuntuivat kevätsavut Lismanaapalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arvo Härö muis­te­lee, miltä tun­tui­vat ke­vät­sa­vut Lis­ma­naa­pal­la

03.03.2021 11:09
Tilaajille
Kärpäsenä valtuuston katossa: "Tulos jäi laihaksi ilman fyysisiä valtuutettuja"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kär­pä­se­nä val­tuus­ton ka­tos­sa: "Tulos jäi lai­hak­si ilman fyy­si­siä val­tuu­tet­tu­ja"

26.02.2021 14:43
Tilaajille
Laiho: "Neuvola- ja kouluterveydenhuollosta ei saa imeä terveydenhoitajia rokotustoimintaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laiho: "Neu­vo­la- ja kou­lu­ter­vey­den­huol­los­ta ei saa imeä ter­vey­den­hoi­ta­jia ro­ko­tus­toi­min­taan"

10.02.2021 11:51
Tilaajille
Antero Kyröläinen muistelee urheilukentän rakentamista Oulaisiin: "Uuden parantolan rakennussuunnitelmat ja urheilijoiden määrän kasvu nopeuttivat keskuskentän rakentamista"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Antero Ky­rö­läi­nen muis­te­lee ur­hei­lu­ken­tän ra­ken­ta­mis­ta Ou­lai­siin: "Uuden pa­ran­to­lan ra­ken­nus­suun­ni­tel­mat ja ur­hei­li­joi­den määrän kasvu no­peut­ti­vat kes­kus­ken­tän ra­ken­ta­mis­ta"

20.01.2021 13:29
Tilaajille
Länsimaisen demokratian arvo ja arvokkuus päätöksenteossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Län­si­mai­sen de­mo­kra­tian arvo ja ar­vok­kuus pää­tök­sen­teos­sa

14.01.2021 06:00
Tilaajille
Lukijan kommentti: "Lumikola häviää taistelun konevoimin kerättyjä massoja vastaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan kom­ment­ti: "Lu­mi­ko­la häviää tais­te­lun ko­ne­voi­min ke­rät­ty­jä massoja vas­taan"

24.11.2020 15:21
Tilaajille
Reijo Huhtala ihmettelee, kun kansanedustajat eivät puutu "hukkainvestointeihin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Reijo Huhtala ih­met­te­lee, kun kan­san­edus­ta­jat eivät puutu "huk­kain­ves­toin­tei­hin"

13.11.2020 19:14
Tilaajille
Arvo Härö muistelee kirjoituksessaan näkkileipää ja polvihousuja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arvo Härö muis­te­lee kir­joi­tuk­ses­saan näk­ki­lei­pää ja pol­vi­hou­su­ja

11.11.2020 10:53
Tilaajille
Hilkka Nikola kritisoi kirjoituksessaan tapaa, jolla naisministereitä kohdellaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hilkka Nikola kri­ti­soi kir­joi­tuk­ses­saan tapaa, jolla nais­mi­nis­te­rei­tä koh­del­laan

03.11.2020 09:06
Tilaajille
Sauli Takalo kirjoittaa, ettei aina tarvitse uutta konetta, kun oliiviöljylläkin voi vanhan korjata
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sauli Takalo kir­joit­taa, ettei aina tar­vit­se uutta ko­net­ta, kun olii­vi­öl­jyl­lä­kin voi vanhan korjata

02.11.2020 15:44
Tilaajille