Tilaajille

Ko­ro­na­tes­taus­mää­rät kas­va­neet rä­jäh­dys­mäi­ses­ti, mutta toi­men­pi­tee­seen pääsee miltei vii­veet­tä

Oulainen

Oulaskankaalla tehtyjen koronatestauksien määrä kasvoi vuoden loppua kohden.

Päivystyksen ylilääkäri Anu Tuomikoski kertoo NordLabin tilastojen valmistuvan nyt vuodenvaihteen jälkeen.