korona
Viimeisin 4 tuntia
Koronarajoitukset eivät ole kiusaksi, otetaan ne tosissaan
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set eivät ole kiu­sak­si, otetaan ne to­sis­saan

09:16
Tilaajille
Viikko
Koronasuositukset keskeyttävät Jokihelmen opiston kurssit heti, syyskauden viimeisille tunneille ei järjestetä etäopetusta

Ko­ro­na­suo­si­tuk­set kes­keyt­tä­vät Jo­ki­hel­men opiston kurssit heti, syys­kau­den vii­mei­sil­le tun­neil­le ei jär­jes­te­tä etä­ope­tus­ta

01.12.2020 07:27
Tilaajille
Raahessa kolme uutta varmistettua koronatartuntaa: Yhteensä tartuntoja on nyt 25

Raa­hes­sa kolme uutta var­mis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa: Yh­teen­sä tar­tun­to­ja on nyt 25

29.11.2020 08:47 0
Päivittäistavarakaupat toivovat: Vältä ruuhkahuiput, hoida joulun hankinnat hyvissä ajoin

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pat toi­vo­vat: Vältä ruuh­ka­hui­put, hoida joulun han­kin­nat hyvissä ajoin

28.11.2020 18:00 0
Tilaajille
Hanhikivellä ei lipsuta karanteeniohjeista: Ruokakin viedään oven taakse

Han­hi­ki­vel­lä ei lipsuta ka­ran­tee­nioh­jeis­ta: Ruo­ka­kin viedään oven taakse

28.11.2020 09:00 0
Tilaajille
Raahen lukiossa joukkoaltistuminen koronavirukselle – torstaina ei kirjattu uusia tapauksia Raaheen tai Siikajoelle

Raahen lu­kios­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – tors­tai­na ei kir­jat­tu uusia ta­pauk­sia Raaheen tai Sii­ka­joel­le

26.11.2020 14:52 0
Pyhäjoen Hanhikivellä kaksi tartuntaa, 11 altistunutta määrätty karanteeniin

Py­hä­joen Han­hi­ki­vel­lä kaksi tar­tun­taa, 11 al­tis­tu­nut­ta mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

25.11.2020 22:08
Tilaajille
Mediana mukana monipaikkaisuudessa, virtuaalinen Antti-patsas koronauutisoinnissa auttaneille
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Mediana mukana mo­ni­paik­kai­suu­des­sa, vir­tuaa­li­nen Ant­ti-pat­sas ko­ro­na­uu­ti­soin­nis­sa aut­ta­neil­le

25.11.2020 12:54
Tilaajille
Kuukausi
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan joulukuussa

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set pysyvät en­nal­laan jou­lu­kuus­sa

20.11.2020 19:00
Tilaajille
Raahen koronatartuntojen määrä on viikonlopun tilaston mukaan 14

Raahen ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on vii­kon­lo­pun ti­las­ton mukaan 14

15.11.2020 18:00
Tilaajille
Korpelainen kiittelee: Koronasuositukset purevat ja niitä noudatetaan, epidemiatilanne on maakunnassa edelleen perustasolla

Kor­pe­lai­nen kiit­te­lee: Ko­ro­na­suo­si­tuk­set purevat ja niitä nou­da­te­taan, epi­de­mia­ti­lan­ne on maa­kun­nas­sa edel­leen pe­rus­ta­sol­la

10.11.2020 16:03
Tilaajille
Ylijohtaja Terttu Savolainen muistuttaa korona-aikana juhlimisesta: "Varovaisuutta tarvitaan"

Yli­joh­ta­ja Terttu Sa­vo­lai­nen muis­tut­taa ko­ro­na-ai­ka­na juh­li­mi­ses­ta: "Va­ro­vai­suut­ta tar­vi­taan"

08.11.2020 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Koronaepidemia uuteen vaiheeseen Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun alueelle kiihtymisvaiheen suositukset käyttöön

Ko­ro­na­epi­de­mia uuteen vai­hee­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Oulun alueel­le kiih­ty­mis­vai­heen suo­si­tuk­set käyt­töön

28.10.2020 09:45
Valtakunnallisia Tiernapoikalaulukilpailuja ei järjestetä tänä vuonna

Val­ta­kun­nal­li­sia Tier­na­poi­ka­lau­lu­kil­pai­lu­ja ei jär­jes­te­tä tänä vuonna

27.10.2020 14:00
Tilaajille
Cobrien koronakaranteeni päättyy huomenna: Seuraavat harjoitukset ovat jo torstaina

Cobrien ko­ro­na­ka­ran­tee­ni päättyy huo­men­na: Seu­raa­vat har­joi­tuk­set ovat jo tors­tai­na

27.10.2020 09:12
Tilaajille
Pohjois- Pohjanmaa koronan jälkeisen kasvun veturiksi
Kolumni Juha Sipilä

Poh­jois- Poh­jan­maa koronan jäl­kei­sen kasvun ve­tu­rik­si

26.10.2020 15:10
Tilaajille
Lähes 40 henkilöä altistunut koronalle Oulaisissa jääkiekkoharrastuksen parissa

Lähes 40 hen­ki­löä al­tis­tu­nut ko­ro­nal­le Ou­lai­sis­sa jää­kiek­ko­har­ras­tuk­sen parissa

23.10.2020 10:19
Tilaajille
Finnsvala lahjoitti valmistamansa kasvomaskit oppilaille ja opettajille

Finns­va­la lah­joit­ti val­mis­ta­man­sa kas­vo­mas­kit op­pi­lail­le ja opet­ta­jil­le

21.10.2020 17:00