Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Tilaajille

Lii­kun­ta-aka­te­mial­le pe­rus­te­taan sel­vi­tys­työ­ryh­mä

Oulainen

Kokoomuksen valtuustoryhmän kaupunginvaltuustolle viime joulukuussa jättämä valtuustoaloite liikunta-akatemian perustamisesta Oulaisiin vuonna 2021 on edennyt.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta perustaa selvitystyöryhmän, jonka tehtävänä on selvittää liikunta-akatemian mahdollisuuksia, käytäntöjä ja kustannuksia kevään 2021 aikana yhteistyössä paikkakunnan oppilaitosten kanssa. Työryhmään nimetään Ari Sarpola, Sanna Mäyrä, Tapio Matinlauri, Tuija Huovinen, Ritva Joki-Kolehmainen ja OAMK:n edustaja. Työryhmässä syvennetään yhteistyötä myös paikallisten liikuntaseurojen kanssa.