50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Liikunta
43. Ruskahölkkä juostiin Honkamajalla - katso tulokset

43. Rus­ka­hölk­kä juos­tiin Hon­ka­ma­jal­la - katso tu­lok­set

11.09.2023 11:00
Tilaajille
"Ihmisruumiin rappio on alkanut pelikoneista" –Näin tuumaa oulaistelainen arki- ja hyötyliikunnan kannattaja Sami Eskola

"Ih­mis­ruu­miin rappio on alkanut pe­li­ko­neis­ta" –Näin tuumaa ou­lais­te­lai­nen arki- ja hyö­ty­lii­kun­nan kan­nat­ta­ja Sami Eskola

13.04.2023 21:00 1
Tilaajille
Oulaisten jousiampuja Antti Vikström jatkoi mestaruuden kautta Englannin kisoihin

Ou­lais­ten jou­si­am­pu­ja Antti Vik­ström jatkoi mes­ta­ruu­den kautta Eng­lan­nin ki­soi­hin

06.04.2023 11:00
Tilaajille
Mäyrässä kävellään ja hiihdetään ukrainalaisten hyväksi –Seija Vinkki kannustaa väkeä mukaan yhteiseen tapahtumaan

Mäy­räs­sä kä­vel­lään ja hiih­de­tään uk­rai­na­lais­ten hyväksi –Seija Vinkki kan­nus­taa väkeä mukaan yh­tei­seen ta­pah­tu­maan

01.04.2023 09:00
Tilaajille
Nyt pitäisi aktivoida vielä korkeakouluopiskelijat liikkumaan

Nyt pitäisi ak­ti­voi­da vielä kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat liik­ku­maan

05.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Pyhäjokiset saavat uudet liikuntapaikat likelle koulua

Py­hä­jo­ki­set saavat uudet lii­kun­ta­pai­kat likelle koulua

21.08.2022 14:30
Tilaajille
Oulaisten Ampumaratayhdistys hakee lautakunnalta ympäristölupaa Honkamajan ampumaradan laajentamiseen

Ou­lais­ten Am­pu­ma­ra­ta­yh­dis­tys hakee lau­ta­kun­nal­ta ym­pä­ris­tö­lu­paa Hon­ka­ma­jan am­pu­ma­ra­dan laa­jen­ta­mi­seen

04.04.2022 13:30
Tilaajille
Hallinto-oikeus keskeytti yksilöliikuntatilojen sulkupäätöksen täytäntöönpanon – tilanne koskee esimerkiksi kuntosaleja

Hal­lin­to-oi­keus kes­keyt­ti yk­si­lö­lii­kun­ta­ti­lo­jen sul­ku­pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­non – tilanne koskee esi­mer­kik­si kun­to­sa­le­ja

30.12.2021 15:50
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pääsi finaaliin Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailussa – periaatteena yksilöllinen lähestymistapa liikuntaan

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri pääsi fi­naa­liin Suomen Ak­tii­vi­sin Työ­paik­ka -kil­pai­lus­sa – pe­ri­aat­tee­na yk­si­löl­li­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa lii­kun­taan

05.12.2021 17:00
Merijärven luontoliikuntahankkeelle haetaan jatkoaikaa: Kuntoportaat valmistuvat ja Ristivuoren rinnettä muotoillaan

Me­ri­jär­ven luon­to­lii­kun­ta­hank­keel­le haetaan jat­koai­kaa: Kun­to­por­taat val­mis­tu­vat ja Ris­ti­vuo­ren rin­net­tä muo­toil­laan

14.10.2021 18:00
Tilaajille
Kunnostustyöt Toholan pururadalla ovat alkaneet,  uudistuvan reitin varteen rakennetaan hiihtohalsteri ja laavu

Kun­nos­tus­työt Toholan pu­ru­ra­dal­la ovat al­ka­neet, uu­dis­tu­van reitin varteen ra­ken­ne­taan hiih­to­hals­te­ri ja laavu

30.04.2021 08:42
Tilaajille
Oulaisten liikunta-akatemia laajeni harrasteakatemiaksi – toiminta alkaa elokuussa

Ou­lais­ten lii­kun­ta-aka­te­mia laajeni har­ras­te­aka­te­miak­si – toi­min­ta alkaa elo­kuus­sa

26.02.2021 18:00
Tilaajille
Liikunta-akatemialle perustetaan selvitystyöryhmä

Lii­kun­ta-aka­te­mial­le pe­rus­te­taan sel­vi­tys­työ­ryh­mä

16.02.2021 10:18
Tilaajille
Sporttinen Seena Arvio on tyytyväinen kolme vuotta sitten tekemästään valinnasta – hän valmistuu toukokuussa liikuntaneuvojaksi nuorten suosimasta koulutuksesta

Sport­ti­nen Seena Arvio on tyy­ty­väi­nen kolme vuotta sitten te­ke­mäs­tään va­lin­nas­ta – hän val­mis­tuu tou­ko­kuus­sa lii­kun­ta­neu­vo­jak­si nuorten suo­si­mas­ta kou­lu­tuk­ses­ta

16.02.2021 08:02
Tilaajille
Ilmainen harrastus lapselle: Katso, mitä harrastustoimintaa koululaisille tarjotaan Oulaisissa, Haapavedellä, Pyhäjoella ja Kärsämäellä

Il­mai­nen har­ras­tus lap­sel­le: Katso, mitä har­ras­tus­toi­min­taa kou­lu­lai­sil­le tar­jo­taan Ou­lai­sis­sa, Haa­pa­ve­del­lä, Py­hä­joel­la ja Kär­sä­mäel­lä

13.01.2021 14:00
Tilaajille
Koronatilanne katkaisee pitkän perinteen – Umpihankihiihdon MM-kilpailuja ei kisata Pudasjärvellä vuonna 2021

Ko­ro­na­ti­lan­ne kat­kai­see pitkän pe­rin­teen – Um­pi­han­ki­hiih­don MM-kil­pai­lu­ja ei kisata Pu­das­jär­vel­lä vuonna 2021

01.01.2021 15:00
Tilaajille