Katso kuvia: Näin tree­na­taan cheer­lea­din­giä

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Opiskelu
Yksinäisyys, kiusaaminen ja mielenterveysongelmat monen koululaisen murhe – näin aiheesta puhuttiin Ylivieskassa valtakunnallisessa koulurauhan julistamisessa

Yk­si­näi­syys, kiu­saa­mi­nen ja mie­len­ter­veys­on­gel­mat monen kou­lu­lai­sen murhe – näin ai­hees­ta pu­hut­tiin Yli­vies­kas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­sa kou­lu­rau­han ju­lis­ta­mi­ses­sa

24.08.2023 13:30
Tilaajille
Johannes Alaranta on ahne oppimaan uutta

Jo­han­nes Ala­ran­ta on ahne op­pi­maan uutta

20.04.2023 06:00
Tilaajille
Ystävän työkokemus kannusti: Lähihoitajana työskennellyt Janika Uusitalo opiskeli sähköasentajaksi

Ystävän työ­ko­ke­mus kan­nus­ti: Lä­hi­hoi­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Janika Uu­si­ta­lo opis­ke­li säh­kö­asen­ta­jak­si

08.06.2022 06:00
Tilaajille
Vierailimme Pohjois-Pohjanmaan ainoassa naisvankilassa ja tapasimme vangin, jonka elämän suunta kääntyi opiskelemalla – "Teen perheeni ja lapseni ylpeiksi"

Vie­rai­lim­me Poh­jois-Poh­jan­maan ai­noas­sa nais­van­ki­las­sa ja ta­pa­sim­me vangin, jonka elämän suunta kääntyi opis­ke­le­mal­la – "Teen per­hee­ni ja lapseni yl­peik­si"

30.05.2022 21:00
Tilaajille
Jarmo Myllymäki siirtyy töihin Hämeenlinnaan: "Mikään ei muutu, jos ei itse ala muuttamaan"

Jarmo Myl­ly­mä­ki siirtyy töihin Hä­meen­lin­naan: "Mikään ei muutu, jos ei itse ala muut­ta­maan"

04.02.2022 06:00
Tilaajille
Kolmen vuoden urakka ohi - Kuopion yliopisto odottaa tuoretta ylioppilasta Ilona Leppäjärveä

Kolmen vuoden urakka ohi - Kuopion yli­opis­to odottaa tuo­ret­ta yli­op­pi­las­ta Ilona Lep­pä­jär­veä

09.06.2021 09:57
Tilaajille
Matleena Törmäkangas luo hyvää yhteishenkeä Oulaisten lukioon

Mat­lee­na Tör­mä­kan­gas luo hyvää yh­teis­hen­keä Ou­lais­ten lukioon

23.02.2021 08:26
Tilaajille
”Jos ei omat haaveet ole niin isoja, että päätä huimaa, niin haaveile vielä isommin!” Näin tuumaa oulaistelaisjuurinen pelialan menestyjä Jukka Jylänki

”Jos ei omat haaveet ole niin isoja, että päätä huimaa, niin haa­vei­le vielä isom­min!” Näin tuumaa ou­lais­te­lais­juu­ri­nen pe­li­alan me­nes­ty­jä Jukka Jylänki

17.02.2021 10:39
Tilaajille
Liikunta-akatemialle perustetaan selvitystyöryhmä

Lii­kun­ta-aka­te­mial­le pe­rus­te­taan sel­vi­tys­työ­ryh­mä

16.02.2021 10:18
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa on palannut koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, Oulussa ilmaantuvuusluku vielä leviämisvaiheen tasolla – valmistuville tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen

Poh­jois-Poh­jan­maa on pa­lan­nut ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, Oulussa il­maan­tu­vuus­lu­ku vielä le­viä­mis­vai­heen tasolla – val­mis­tu­vil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus lä­hi­ope­tuk­seen

19.01.2021 17:11
Oulaistelainen Otto Äijälä hakee ulkoilusta vastapainoa etäopiskelulle

Ou­lais­te­lai­nen Otto Äijälä hakee ul­koi­lus­ta vas­ta­pai­noa etä­opis­ke­lul­le

18.01.2021 18:00
Tilaajille
Etäopetus jatkuu JEDUssa tammikuun loppuun

Etä­ope­tus jatkuu JEDUssa tam­mi­kuun loppuun

14.01.2021 16:00
Tilaajille
"Päätöstä olisi voinut siirtää vuodella" – oppivelvollisuuden nosto tuo kunnille uutta tekemistä ja uusia kuluja

"Pää­tös­tä olisi voinut siirtää vuo­del­la" – op­pi­vel­vol­li­suu­den nosto tuo kun­nil­le uutta te­ke­mis­tä ja uusia kuluja

25.12.2020 12:00
Tilaajille
Malliesimerkit  rohkaisevat urapoluille
Pääkirjoitus

Mal­li­esi­mer­kit roh­kai­se­vat ura­po­luil­le

13.11.2020 18:38
Tilaajille
Opiskelija, tuliko sinulle opintojen edistymiskysely?

Opis­ke­li­ja, tuliko sinulle opin­to­jen edis­ty­mis­ky­se­ly?

05.10.2017 12:46