Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus kan­nat­taa Paavo Hen­ti­län va­lin­taa tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si, hal­li­tus ei liputa in-hou­se yhtiöön liit­ty­mi­sen puo­les­ta

Merijärvi

Merijärvelle palkataan teknistä johtajaa, ja hakuprosessin jälkeen kunnanhallitus esittää, että virkaan valitaan rakennusteknikko Paavo Hentilä.

Hallituksen esitys menee vielä kunnanvaltuuston päätettäväksi. Valtuusto tekee päätöksen asiasta ensi viikon tiistaina pidettävässä kokouksessa.