Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

virka
Haapaveden talousjohtajan virka uudelleen haussa: Johanna Hurskainen valittiin yksimielisesti talousjohtajaksi

Haa­pa­ve­den ta­lous­joh­ta­jan virka uu­del­leen haussa: Johanna Hurs­kai­nen va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti ta­lous­joh­ta­jak­si

24.05.2022 11:20
Tilaajille
Merijärven kunnanhallitus kannattaa Paavo Hentilän valintaa tekniseksi johtajaksi, hallitus ei liputa in-house yhtiöön liittymisen puolesta

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus kan­nat­taa Paavo Hen­ti­län va­lin­taa tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si, hal­li­tus ei liputa in-hou­se yhtiöön liit­ty­mi­sen puo­les­ta

18.05.2022 11:00
Tilaajille
Kolme haki Merijärven tekniseksi johtajaksi: Kunnanhallitus tekee valinnan tiistaina

Kolme haki Me­ri­jär­ven tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si: Kun­nan­hal­li­tus tekee va­lin­nan tiis­tai­na

14.05.2022 13:30
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi talousjohtajan valinnan: Haapaveden talousjohtajan virka on taas auki

Hal­lin­to-oi­keus kumosi ta­lous­joh­ta­jan va­lin­nan: Haa­pa­ve­den ta­lous­joh­ta­jan virka on taas auki

12.04.2022 09:34
Tilaajille
Taivalkoskelle valitaan kunnanjohtaja: Oulaisten Päivi Rautio on yksi virkaa hakeneista

Tai­val­kos­kel­le va­li­taan kun­nan­joh­ta­ja: Ou­lais­ten Päivi Rautio on yksi virkaa ha­ke­neis­ta

05.04.2022 11:06
Tilaajille
Esko Hämäläiselle valittiin seuraaja: Janne Autio valittiin Kärsämäen rakennusmestarin virkaan

Esko Hä­mä­läi­sel­le va­lit­tiin seu­raa­ja: Janne Autio va­lit­tiin Kär­sä­mäen ra­ken­nus­mes­ta­rin virkaan

29.03.2022 13:30
Tilaajille
Maaninka valitti: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Haapaveden kaupunginhallituksen virkavalinnan

Maa­nin­ka va­lit­ti: Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vir­ka­va­lin­nan

28.03.2022 11:00
Tilaajille
Ensimmäinen haku ei tuottanut tulosta: Merijärven teknisen johtajan viran hakuaikaa jatketaan

En­sim­mäi­nen haku ei tuot­ta­nut tu­los­ta: Me­ri­jär­ven tek­ni­sen joh­ta­jan viran ha­ku­ai­kaa jat­ke­taan

21.03.2022 11:00
Tilaajille
OP-Rahakulman osakekauppa ja monta muuta asiaa esityslistalla: Seuraa Merijärven kunnanvaltuutettujen päätöksiä striimauksen kautta

OP-Ra­ha­kul­man osa­ke­kaup­pa ja monta muuta asiaa esi­tys­lis­tal­la: Seuraa Me­ri­jär­ven kun­nan­val­tuu­tet­tu­jen pää­tök­siä strii­mauk­sen kautta

24.02.2022 11:59
Merijärven uuden palvelukodin pääurakoitsijaksi valittiin AHS Control Oy, kunnanhallitus teki myös ison tukun muita päätöksiä

Me­ri­jär­ven uuden pal­ve­lu­ko­din pää­ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin AHS Control Oy, kun­nan­hal­li­tus teki myös ison tukun muita pää­tök­siä

16.02.2022 17:00
Tilaajille
Selontekoneuvottelut takana, Merijärven kunnanhallitus valitsee palvelukeskukselle pääurakoitsijan seuraavassa kokouksessa

Se­lon­te­ko­neu­vot­te­lut takana, Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus va­lit­see pal­ve­lu­kes­kuk­sel­le pää­ura­koit­si­jan seu­raa­vas­sa ko­kouk­ses­sa

31.01.2022 17:00
Tilaajille
Rakennusmestarin virka hakuun Kärsämäellä: Esko Hämäläinen paiskii silti töitä vielä kesään saakka "Tehdään isot rakennusprojektit ensin valmiiksi"

Ra­ken­nus­mes­ta­rin virka hakuun Kär­sä­mäel­lä: Esko Hä­mä­läi­nen paiskii silti töitä vielä kesään saakka "Teh­dään isot ra­ken­nus­pro­jek­tit ensin val­miik­si"

19.01.2022 17:00
Tilaajille
Törmänen-Lindqvist valittiin Kalajoen hallintojohtajaksi, Merijärven Jokela oli yksi virkaa hakeneista

Tör­mä­nen-Lind­qvist va­lit­tiin Ka­la­joen hal­lin­to­joh­ta­jak­si, Me­ri­jär­ven Jokela oli yksi virkaa ha­ke­neis­ta

18.01.2022 13:30
Tilaajille
Vaalin tuloksena Alakangasta esitetään Kalajoen sivistys- ja hyvinvointijohtajaksi, Oulaisten Sarpola mukana hakuprosessissa

Vaalin tu­lok­se­na Ala­kan­gas­ta esi­te­tään Ka­la­joen si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jak­si, Ou­lais­ten Sarpola mukana ha­ku­pro­ses­sis­sa

18.01.2022 11:00
Tilaajille
Toni Ojala valittiin Raahen liikuntapalvelupäälliköksi

Toni Ojala va­lit­tiin Raahen lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­kök­si

15.12.2021 11:00
Tilaajille
Oulaisten Sanna Mäyrä kuuden haastatellun joukossa: Raahen liikuntapalvelupäällikkö valitaan ensi viikon alussa

Ou­lais­ten Sanna Mäyrä kuuden haas­ta­tel­lun jou­kos­sa: Raahen lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­lik­kö va­li­taan ensi viikon alussa

08.12.2021 11:00
Tilaajille
Raahen Nurkkala oli yksi hakijoista: Rauman kaupunginjohtajan valintaprosessille pyyhkeitä, tutkijoiden mielestä julkisuuslakia ei täytetty haussa

Raahen Nurk­ka­la oli yksi ha­ki­jois­ta: Rauman kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­ta­pro­ses­sil­le pyyh­kei­tä, tut­ki­joi­den mie­les­tä jul­ki­suus­la­kia ei täy­tet­ty haussa

30.09.2021 13:20
Tilaajille
Oulaisten kiinteistöpäällikön valinta etenee, neljä saa haastattelukutsun

Ou­lais­ten kiin­teis­tö­pääl­li­kön valinta etenee, neljä saa haas­tat­te­lu­kut­sun

08.09.2021 12:31
Tilaajille
Selänteen johtaja Tuomas Aikkila sai haastattelukutsun, Aikkila on ehdolla Ranuan kunnanjohtajaksi

Se­län­teen johtaja Tuomas Aikkila sai haas­tat­te­lu­kut­sun, Aikkila on ehdolla Ranuan kun­nan­joh­ta­jak­si

11.08.2021 20:00
Tilaajille
Oulaisten kiinteistöpäällikön viran hakuaika päättyi, kolme haki virkaan

Ou­lais­ten kiin­teis­tö­pääl­li­kön viran ha­ku­ai­ka päät­tyi, kolme haki virkaan

24.06.2021 13:26
Tilaajille