Katso kuvia: Näin tree­na­taan cheer­lea­din­giä

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa lauan­tai­na, lin­nus­ta­jil­le tar­jo­taan uutta kou­lu­tus­ta ver­kos­sa

Metsäkanalintujen metsästys alkaa lauantaina 10. syyskuuta. Suomen riistakeskuksen mukaan metsäkanalintukannat ovat keskimäärin vahvat, mutta lintutiheydet vaihtelevat paikallisesti.

Valtaosassa maata metsästyskausi kestää kaksi tai kolme kuukautta. Riistakeskuksen mukaan metsästäjien on syytä suhteuttaa saalismääränsä metsästysalueensa lintutilanteeseen.

– Pitkistä metsästysajoista huolimatta metsästäjät ovat kantaneet vastuunsa, ja saalismäärät ovat pysyneet kohtuullisina, myös talvipyynnissä, riistapäällikkö Mikael Luoma sanoo tiedotteessa.

Ennen metsästyskauden alkua, keskiviikkona 7. syyskuuta, riistakeskus tarjoaa metsäkanojen linnustajille koulutusta verkossa. Tietoiskussa käydään läpi metsästysaikojen määrittämistä, kuluvan kauden metsästysajat sekä metsästyksessä huomioitavia turvallisuusasioita. Tilaisuus järjestetään Teamsissa kello 17–17.45.

Lisäksi koulutussivusto Riistainfossa on julkaistu uusi Vastuullisen metsäkanalinnustajan sivusto, joka kokoaa vapaasti opiskeltavaksi tietoa metsäkanalinnusta, metsästysaikojen määrittelystä, kestävästä metsästyksestä ja turvallisuudesta.

Riekkokanta on pienentynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana Ylä-Lappia lukuun ottamatta.
Riekkokanta on pienentynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana Ylä-Lappia lukuun ottamatta.
Kuva: Olli Miettunen

Metso- ja teerikantojen pitkäaikainen kehitys on ollut lähes koko maassa vakaata tai nousevaa. Pyykannan pitkäaikainen kehitys on ollut eteläisessä Suomessa pääosin vakaata, mutta kaakkoisessa ja pohjoisessa Suomessa lievästi laskevaa.

Riekkokanta on pienentynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana Ylä-Lappia lukuun ottamatta. Ylä-Lapissa riekkotiheys on kasvanut viime vuodesta ja on nyt linjalaskentojen perusteella keskimääräistä korkeampi.