Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Tilaajille

Neljät hirret Uh­tual­ta, Martti Ström­me­rin tut­ki­mus pal­jas­taa, missä si­jait­se­vat nykyään Vi­han­tiin ra­ken­tu­neet ase­ve­li­ta­lot

Vihantilaisjuurinen Martti Strömmer on tutkinut, ketkä jatkosodassa mukanaolleet paikallliset miehet ovat veistäneet asevelitalojen hirret ja missä ne nyt ovat.

Vihannin alueella on neljä asevelitaloa. Määrän ja talojen sijainnin sekä nykykunnon on selvittänyt Martti Strömmer, jonka lapsuusjuuret ovat vahvasti Vihannissa ja ympäristökunnissa.

Kirkkojärven rannassa olevan Uhtuan kantin, joka oli alun perin Alpuaan pystytetty Pirttisaari-niminen asevelitalo, lisäksi paikkakunnalta on paljastunut asevelitaloiksi Korvenkylällä oleva Tammelan talo, kirkonkylällä vanhan Raahentien varressa oleva Lunkin talo sekä Kirkkotiellä oleva niin sanottu apteekin talo.