Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Ou­lai­sis­sa jär­jes­te­tään lauan­tai­na mo­po­miit­ti: "Ei sor­mel­la he­ris­tel­len vaan ra­ken­ta­val­la ta­val­la"

Oulainen

Ei sormella heristellen vaan rakentavalla tavalla. Tämä on tavoite lauantaina Oulaisissa järjestettävässä mopomiitissä, joka järjestetään useiden tahojen yhteistyönä.

– Työryhmä "Nuori woima" järjestää tapahtuman monialaisena yhteistyönä. Tarkoitus on kohdata mopoilevia nuoria rakentavalla tavalla. Tavoite on tuoda esiin ja keskusteluun joidenkin mopoilijoiden häiriökäyttäytymisestä johtuvia haittoja ihmisille ja liikenneturvallisuudelle, ja näin vaikuttaa asenteisiin, Oulaisten seurakunnan kirkkoherra Matti Hirvilammi kertoo.