Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Liikenneturvallisuus
Haapaveden Sulkakyläntielle halutaan pidempi kevyen liikenteen väylä - kaupunginhallitus päätti omarahoitusosuuden maksimiksi 300 000 euroa

Haa­pa­ve­den Sul­ka­ky­län­tiel­le ha­lu­taan pidempi kevyen lii­ken­teen väylä - kau­pun­gin­hal­li­tus päätti oma­ra­hoi­tu­so­suu­den mak­si­mik­si 300 000 euroa

28.09.2023 12:00
Tilaajille
Liikenteessä menehtyi alkuvuonna vähemmän ihmisiä kuin vuotta aiemmin – Sen sijaan  rattijuoppoja jäi kiinni edellisvuotta enemmän

Lii­ken­tees­sä me­neh­tyi al­ku­vuon­na vä­hem­män ihmisiä kuin vuotta aiemmin – Sen sijaan rat­ti­juop­po­ja jäi kiinni edel­lis­vuot­ta enemmän

29.07.2023 13:30
Tilaajille
Poliisi valvoo tehostetusti ensi viikolla suojatiesääntöjen noudattamista

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti ensi vii­kol­la suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta

21.05.2023 06:00
Tilaajille
Liikenteessä siirrytään talvinopeusrajoituksiin

Lii­ken­tees­sä siir­ry­tään tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­siin

19.10.2022 13:30
Tilaajille
Maatalouskoneet liikenteessä: "Tuntuu, että ohi on päästävä missä tahansa paikassa"

Maa­ta­lous­ko­neet lii­ken­tees­sä: "Tun­tuu, että ohi on pääs­tä­vä missä tahansa pai­kas­sa"

29.09.2022 11:00
Palvelukeskuksen rakentaminen sulkee Koulutien ainakin viikoksi Merijärvellä, kiertotie käytössä autoliikenteelle

Pal­ve­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen sulkee Kou­lu­tien ainakin vii­kok­si Me­ri­jär­vel­lä, kier­to­tie käy­tös­sä au­to­lii­ken­teel­le

20.08.2022 13:30
Tilaajille
Kahen Kahavit: Kahvittelijat lähtivät laskemaan liikennettä

Kahen Ka­ha­vit: Kah­vit­te­li­jat läh­ti­vät las­ke­maan lii­ken­net­tä

12.08.2022 14:00
Tilaajille
Liikenne on yhteispeliä

Lii­ken­ne on yh­teis­pe­liä

11.08.2022 14:41
Tilaajille
Poliisi syynäsi liikennettä: Katso kuvat miten ensimmäisen koulupäivän jälkeen kirmattiin kotiin Oulaisissa

Poliisi syynäsi lii­ken­net­tä: Katso kuvat miten en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän jälkeen kir­mat­tiin kotiin Ou­lai­sis­sa

11.08.2022 13:30
Tilaajille
Pyöräliiton Matti Koistinen: "Koulumatkojen pyöräileminen on erinomainen tapa lisätä lasten ja nuorten liikkumista"

Pyö­rä­lii­ton Matti Kois­ti­nen: "Kou­lu­mat­ko­jen pyö­räi­le­mi­nen on erin­omai­nen tapa lisätä lasten ja nuorten liik­ku­mis­ta"

06.08.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisissa järjestetään lauantaina mopomiitti: "Ei sormella heristellen vaan rakentavalla tavalla"

Ou­lai­sis­sa jär­jes­te­tään lauan­tai­na mo­po­miit­ti: "Ei sor­mel­la he­ris­tel­len vaan ra­ken­ta­val­la ta­val­la"

17.06.2022 17:00
Tilaajille
Suojatiealoite kaupunginhallituksessa: Suojatietä ei rakenneta Vihannin monitoimitalon ja urheilukentän välille

Suo­ja­tiea­loi­te kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Suo­ja­tie­tä ei ra­ken­ne­ta Vi­han­nin mo­ni­toi­mi­ta­lon ja ur­hei­lu­ken­tän välille

05.04.2022 17:00
Tilaajille
Liikenneturva: Alle puolet pyöräilijöistä käyttää kypärää talvisin

Lii­ken­ne­tur­va: Alle puolet pyö­räi­li­jöis­tä käyttää kypärää tal­vi­sin

22.01.2022 13:30
Operaatio Lumihiutale turvaa joululiikennettä 53. kerran: " Mukana on oltu monta kymmentä vuotta, ja perinnettä jatketaan"

Ope­raa­tio Lu­mi­hiu­ta­le turvaa jou­lu­lii­ken­net­tä 53. kerran: " Mukana on oltu monta kym­men­tä vuotta, ja pe­rin­net­tä jat­ke­taan"

20.12.2021 11:00
Tilaajille
Suojatievalvonnasta sakkoja: "Autoilijoiden suojatiesäännösten noudattamisessa on parantamisen varaa"

Suo­ja­tie­val­von­nas­ta sak­ko­ja: "Au­toi­li­joi­den suo­ja­tie­sään­nös­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa on pa­ran­ta­mi­sen varaa"

26.08.2021 18:00
Tilaajille
Koululaisista otettava mallia: osa aikuisista ohittaa tietyömaan hurvattomasti kaahaten

Kou­lu­lai­sis­ta otet­ta­va mallia: osa ai­kui­sis­ta ohittaa tie­työ­maan hur­vat­to­mas­ti kaa­ha­ten

18.08.2021 14:31
Tilaajille
Koulut alkavat, pienet ja isommat koululaiset tulevat mukaan liikenteeseen

Koulut al­ka­vat, pienet ja isommat kou­lu­lai­set tulevat mukaan lii­ken­tee­seen

07.08.2021 15:00
Tilaajille
Ajonopeuden alentamista suunnitellaan Haapavedellä Pappilantielle ja Kirkkotielle

Ajo­no­peu­den alen­ta­mis­ta suun­ni­tel­laan Haa­pa­ve­del­lä Pap­pi­lan­tiel­le ja Kirk­ko­tiel­le

26.03.2021 15:00
Tilaajille
Moni autoilija tinkii yöunista ja liikenneturvallisuus vaarantuu

Moni au­toi­li­ja tinkii yöu­nis­ta ja lii­ken­ne­tur­val­li­suus vaa­ran­tuu

19.12.2020 09:00
Tilaajille
"Suuntamerkki jää käyttämättä useimmin liikenneympyrässä"

"Suun­ta­merk­ki jää käyt­tä­mät­tä useim­min lii­ken­neym­py­räs­sä"

26.11.2020 18:00
Tilaajille