Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Pa­lo­ran­ta tekee kou­lu­hank­kee­seen kuu­lu­vat pi­ha-alueen ja lä­hi­lii­kun­ta­pai­kan suun­ni­tel­mat Py­hä­joel­le

Pyhäjoki

Pyhäjoella Koulu 2022 -hanke etenee piha-alueen ja lähiliikuntapaikan suunnitteluun.

Kunnanhallitus hyväksyi Arkkitehtitoimisto Jorma Palorannan tarjouksen suunnittelutyön tekijäksi.