Tilaajille

Py­hä­joen kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta hy­väk­syn­tä la­jit­te­lu­pi­hal­le

Pyhäjoen kunnanhallitus on myöntyväinen Vestia Oy:n suunnittelemalle lajittelupihalle. Kunnanhallitus totesi rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ja myönsi suunnittelutarveratkaisun. Rakennuslupa hankkeelle on haettava kahden vuoden kuluessa.

Vestia suunnittelee lajittelupihan rakentamista Järvisuontien varrelle hehtaarin suuruiselle alueelle. Lajittelupihalla otetaan vastaan kotitalouden jätteitä, jotka toimitetaan edelleen hyödynnettäviksi.