50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Vestia
Vestia: Paukkupakkaset hidastavat jäteastioiden tyhjennyksiä

Vestia: Pauk­ku­pak­ka­set hi­das­ta­vat jä­te­as­tioi­den tyh­jen­nyk­siä

04.01.2024 15:00
Tilaajille
Vestia: Joulu ja uusivuosi vaikuttavat jäteastioiden tyhjennyksiin

Vestia: Joulu ja uu­si­vuo­si vai­kut­ta­vat jä­te­as­tioi­den tyh­jen­nyk­siin

21.12.2023 18:00
Tilaajille
Vestia rakentaa: Merijärvi ja Alavieska saavat omat lajittelupihat

Vestia ra­ken­taa: Me­ri­jär­vi ja Ala­vies­ka saavat omat la­jit­te­lu­pi­hat

20.05.2023 06:00
Tilaajille
Vestian Kivimäki: "950 taloyhtiöllä on kirittävää jätelain vaatimuksien täyttämisessä"

Vestian Ki­vi­mä­ki: "950 ta­lo­yh­tiöl­lä on ki­rit­tä­vää jä­te­lain vaa­ti­muk­sien täyt­tä­mi­ses­sä"

27.02.2023 17:00
Tilaajille
Vestian jätehuolto varautuu mahdollisiin sähkökatkoihin

Vestian jä­te­huol­to va­rau­tuu mah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin

17.01.2023 11:00
Tilaajille
Jorma Mikkola julkisti kierrättäjien toiveen: "Merijärvelle tarvitaan myös muovijätteiden keräyspiste, ja kaupan pihalla sille riittäisi tilaa"

Jorma Mikkola jul­kis­ti kier­rät­tä­jien toi­veen: "Me­ri­jär­vel­le tar­vi­taan myös muo­vi­jät­tei­den ke­räys­pis­te, ja kaupan pihalla sille riit­täi­si tilaa"

19.05.2022 17:00
Tilaajille
Vestian kierrätyspäivät keskiviikkona Merijärvellä: "Kierrätyspäivillä vastaanotetaan tänä vuonna uutena jätelajina poistotekstiilejä"

Vestian kier­rä­tys­päi­vät kes­ki­viik­ko­na Me­ri­jär­vel­lä: "Kier­rä­tys­päi­vil­lä vas­taan­ote­taan tänä vuonna uutena jä­te­la­ji­na pois­to­teks­tii­le­jä"

16.05.2022 13:30
Tilaajille
Pyhäjoelle avataan uusi lajittelupiha ensi viikolla

Py­hä­joel­le avataan uusi la­jit­te­lu­pi­ha ensi vii­kol­la

16.11.2021 13:31
Tilaajille
Oulaisten hyötyjäteasemalla asioitiin ahkerasti viime vuonna,  Vestia keräsi vuoden aikana jätettä noin 37 700 tonnia

Ou­lais­ten hyö­ty­jä­te­ase­mal­la asioi­tiin ah­ke­ras­ti viime vuonna, Vestia keräsi vuoden aikana jätettä noin 37 700 tonnia

24.05.2021 15:00
Tilaajille
Pyhäjoen kunnanhallitukselta hyväksyntä lajittelupihalle

Py­hä­joen kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta hy­väk­syn­tä la­jit­te­lu­pi­hal­le

24.04.2021 18:00
Tilaajille
Vestia järjestää kierrätyspäivät Merijärvellä toukokuussa

Vestia jär­jes­tää kier­rä­tys­päi­vät Me­ri­jär­vel­lä tou­ko­kuus­sa

24.04.2021 08:00
Tilaajille
Pääsiäinen vaikuttaa Vestian aikatauluihin

Pää­siäi­nen vai­kut­taa Vestian ai­ka­tau­lui­hin

22.03.2021 07:59
Tilaajille
Pyhäjoen hyötyjäteaseman rakentamiseen rahaa

Py­hä­joen hyö­ty­jä­te­ase­man ra­ken­ta­mi­seen rahaa

04.03.2021 11:00
Tilaajille
Vestia haastaa väen zoomailemaan 16 kunnan alueella

Vestia haastaa väen zoo­mai­le­maan 16 kunnan alueel­la

20.02.2021 15:00
Tilaajille
Vestian omistajakunnille käsiteltäväksi: Kalajoelle saattaa tulla biojätteitä ja jätelietettä hyödyntävä biokaasulaitos

Vestian omis­ta­ja­kun­nil­le kä­si­tel­tä­väk­si: Ka­la­joel­le saattaa tulla bio­jät­tei­tä ja jä­te­lie­tet­tä hyö­dyn­tä­vä bio­kaa­su­lai­tos

05.02.2021 09:03
Tilaajille
Pyhäjokiseudun saamien tietojen perusteella jäteyhtiö Vestia suunnittelee biokaasulaitoksen rakentamista Kalajoelle

Py­hä­jo­ki­seu­dun saamien tie­to­jen pe­rus­teel­la jä­te­yh­tiö Vestia suun­nit­te­lee bio­kaa­su­lai­tok­sen ra­ken­ta­mis­ta Ka­la­joel­le

01.02.2021 11:42
Tilaajille
Vestia: Jäteastioiden tyhjennysviikko vaihtuu osalla asiakkaista vuonna 2021, Haapaveden uusi  lajittelupiha avataan 14. tammikuuta

Vestia: Jä­te­as­tioi­den tyh­jen­nys­viik­ko vaihtuu osalla asiak­kais­ta vuonna 2021, Haa­pa­ve­den uusi la­jit­te­lu­pi­ha avataan 14. tam­mi­kuu­ta

28.12.2020 12:46
Tilaajille
Joulun ja uudenvuoden pyhät vaikuttavat jäteastioiden tyhjennyspäiviin

Joulun ja uu­den­vuo­den pyhät vai­kut­ta­vat jä­te­as­tioi­den tyh­jen­nys­päi­viin

15.12.2020 08:30
Tilaajille