Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Py­hä­joen tila huo­les­tut­taa – Ou­lai­nen läh­dös­sä muiden kuntien mukana kun­nos­tus­yh­dis­tyk­seen

Oulainen

Pyhäjokialueen kunnat ovat lähdössä mukaan perustettavaan Pyhäjoen vesistö -nimiseen rekisteröityyn yhdistykseen. Yhdistyksen tarkoituksena on monivuotien ohjelman avulla parantaa joen kuntoa.

Alueen kuntien hallitukset ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus allekirjoittivat viime vuoden elo–syyskuussa yhteistyösopimuksen Pyhäjoen vesistö -kunnostusverkon kokoamisesta. Nyt verkostoa on kudottu ja suunnitelmia tehty.