Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Surakka johtaa Kär­sä­mäen kirk­ko­val­tuus­toa – Katso muut va­lin­nat

Teija Surakka toimii Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajana tämän ja ensi vuoden.
Teija Surakka toimii Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajana tämän ja ensi vuoden.
Kuva: Laura Seppä/Arkisto

Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuustoa johtaa Teija Surakka. Varapuheenjohtajana toimii Markku Koski.

Kirkkovaltuusto teki valinnat järjestäytymiskokouksessaan yksimielisesti. Puheenjohtajien lisäksi valittiin kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet. Valinnat koskevat tätä ja ensi vuotta.

Kirkkoneuvostoon valittiin seuraavat henkilöt ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Alpo Lehtola (Martti Pietikäinen), ja jäseniksi Leena Kumpulainen (Elina Vähätiitto), Marketta Lapiolahti (Eeva Rautakoski), Tuija Loukkola (Aino Jussila),Väinö Parkkila (Tapio Myllymäki), Riitta Ristinen (Atte Aittola) sekä Kari Seppälä (Antti Salonurmi). Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Heikki Valkama.

Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Paula Pentikäinen sekä jäseniksi Vuokko Korkatti, Marketta Lapiolahti, Tuija Loukkola, Veikko Niemi, Antti Salonurmi ja Marko Tiikkainen. Varajäseniksi valittiin Aino Jussila, Esko Ristinen ja Valto Ylikangas.

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tapio Myllymäki sekä jäseniksi Heidi Järvenpää, Jouni Korkatti, Esko Loukkola, Susa Pirttisalo, Eeva Rautakoski ja Antti Salonurmi. Varajäseniksi valittiin Aino Jussila, Arja Karttunen ja Tiina Pesonen.

Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaarina Lehtola sekä jäseniksi Seija Laitila, Teuvo Myllymäki, Merja Niemi, Aila Ohtamaa, Matti Puranen ja Juhani Saarikoski. Varajäseniksi valittiin Ida Hiltunen,Tapani Kopsa ja Aune Malkamäki.