Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Tur­ve­pö­ly lei­mah­ti pa­la­maan Sii­ka­lat­val­la, palo tuhosi trak­to­rin

Tulipalo tuhosi traktorin ja poltti muutaman aarin turvetuotantoalueella Siikalatvan Huhannevalla perjantaina.

Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrotaan, että palo sai alkunsa traktorin kuuman pakosarjan päälle lentäneestä turvepölystä. Pöly syttyi palamaan pakosarjan päällä ja palava turve tippui maahan traktorin päältä sytyttäen useita palopesäkkeitä turvekentälle.