Joulukalenteri: Lasten pii­rus­tuk­sia li­sä­tään tänne päi­vit­täin aattoon asti

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Katso 50 kuvaa: Wanhan Woiman Jou­lu­maa-ta­pah­tu­mas­ta

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikalatva
Nelostie oli tunteja poikki Pulkkilan kohdalla sattuneen onnettomuuden vuoksi – osallisena ajoneuvoyhdistelmä ja kolme henkilöautoa

Ne­los­tie oli tunteja poikki Pulk­ki­lan koh­dal­la sat­tu­neen on­net­to­muu­den vuoksi – o­sal­li­se­na ajo­neu­vo­yh­dis­tel­mä ja kolme hen­ki­lö­au­toa

29.11.2023 19:01
Ulkomaalaisille apua työnhakuun – Sompa-hanke on lähtenyt hyvin alkuun

Ul­ko­maa­lai­sil­le apua työn­ha­kuun – ­Som­pa-han­ke on läh­te­nyt hyvin alkuun

31.10.2023 15:00
Tilaajille
Pirre Seppänen sai haastattelukutsun Lieksaan – Lieksan kaupunki haastattelee 40 hakijasta viisi

Pirre Sep­pä­nen sai haas­tat­te­lu­kut­sun Liek­saan – ­Liek­san kau­pun­ki haas­tat­te­lee 40 ha­ki­jas­ta viisi

12.10.2023 15:00
Tilaajille
Koirapyytäjä lähtee sydän syrjällä pyyntiin

Koi­ra­pyy­tä­jä lähtee sydän syr­jäl­lä pyyn­tiin

08.10.2023 15:00
Tilaajille
Ympäristöpalvelut Helmi hakee eläinlääkäri Jenna Wäänäselle kollegaa Oulaisiin, toinen eläinlääkärin viroista on täyttämättä

Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Helmi hakee eläin­lää­kä­ri Jenna Wää­nä­sel­le kol­le­gaa Ou­lai­siin, toinen eläin­lää­kä­rin vi­rois­ta on täyt­tä­mät­tä

16.09.2023 06:00
Tilaajille
Arvon hallintoneuvosto puheenjohtajaksi Tuomo Tamminen ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Louet

Arvon hal­lin­to­neu­vos­to pu­heen­joh­ta­jak­si Tuomo Tam­mi­nen ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si Kaisa Louet

10.09.2023 13:30
Tilaajille
Pulkkilan putkitehtaalla alkoi tiistaina muutosneuvottelut – Oulaisten SSAB:n tehdasta nämä muutosneuvottelut eivät koske

Pulk­ki­lan put­ki­teh­taal­la alkoi tiis­tai­na muu­tos­neu­vot­te­lut – Ou­lais­ten SSAB:n teh­das­ta nämä muu­tos­neu­vot­te­lut eivät koske

07.09.2023 11:00
Tilaajille
Taru Inkinen työskenteli kesän Helmen eläinlääkärinä: "Odotin, että Pohjois-Pohjanmaalla pääsen näkemään monipuolisempaa praktiikkaa"

Taru Inkinen työs­ken­te­li kesän Helmen eläin­lää­kä­ri­nä: "O­do­tin, että Poh­jois-Poh­jan­maal­la pääsen nä­ke­mään mo­ni­puo­li­sem­paa prak­tiik­kaa"

17.08.2023 11:00
Tilaajille
Johannes Vatjus hurmasi yleisönsä – Rantsilan omaishoitajat järjestivät mukavan hetken virkistykseksi kaikille

Jo­han­nes Vatjus hurmasi ylei­sön­sä – Rant­si­lan omais­hoi­ta­jat jär­jes­ti­vät mukavan hetken vir­kis­tyk­sek­si kai­kil­le

17.07.2023 17:00
Tilaajille
Tuulikaarron kaavaluonnos nähtäville, aineistossa muun muassa näkymäalueanalyysi – Kärsämäelle tuulipuistoista sijoittuisi yli kymmenen

Tuu­li­kaar­ron kaa­va­luon­nos näh­tä­vil­le, ai­neis­tos­sa muun muassa nä­ky­mä­alue­ana­lyy­si – ­Kär­sä­mäel­le tuu­li­puis­tois­ta si­joit­tui­si yli kym­me­nen

16.07.2023 13:30
Tilaajille
Oprin tarinaa Leskelässä –Elvi Tapia Olguin ohjaa evakkomummosta kertovan näytelmän

Oprin tarinaa Les­ke­läs­sä –Elvi Tapia Olguin ohjaa evak­ko­mum­mos­ta ker­to­van näy­tel­män

03.07.2023 13:30
Tilaajille
Ratalinjausvaihtoehdoista karttaluonnos – ratayhteys olisi joko Otanmäen ja Tuomiojan tai Lampinsaaren välillä

Ra­ta­lin­jaus­vaih­to­eh­dois­ta kart­ta­luon­nos – ra­ta­yh­teys olisi joko Otan­mäen ja Tuo­mi­ojan tai Lam­pin­saa­ren välillä

09.05.2023 21:00
Tilaajille
Siikaverkko palkkaa jälleen toimitusjohtajan – Haapaveden valokuiturakentaminen alkaa

Sii­ka­verk­ko palkkaa jälleen toi­mi­tus­joh­ta­jan – Haa­pa­ve­den va­lo­kui­tu­ra­ken­ta­mi­nen alkaa

08.05.2023 06:00
Tilaajille
Pakollinen tunnistautuminen lisääntyy Veikkauksen peleissä – myös raaputusarvat tulossa tunnistautumisen piiriin

Pa­kol­li­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen li­sään­tyy Veik­kauk­sen pe­leis­sä – ­myös raa­pu­tus­ar­vat tulossa tun­nis­tau­tu­mi­sen piiriin

06.05.2023 17:00 1
Tilaajille
Miten tuulivoimarakentaminen hyödynnetään alueella, työllistääkö se väkeä: Lujabetoni alkaa rakentaa tuulivoimalatorneja ja Jedu kehittää uusiutuvaan energiaan liittyvää koulutusta

Miten tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen hyö­dyn­ne­tään alueel­la, työl­lis­tää­kö se väkeä: Lu­ja­be­to­ni alkaa ra­ken­taa tuu­li­voi­ma­la­tor­ne­ja ja Jedu ke­hit­tää uu­siu­tu­vaan ener­giaan liit­ty­vää kou­lu­tus­ta

26.04.2023 06:00
Tilaajille
Kansanedustajakollegat kunnioittivat vaalikiertueellaan Antti Rantakangasta – “Luulen, että tässä ajassa Antti olisi varmasti halunnut kansan yhtenäisyyttä ja yhdenvertaisuutta edistää monella tavalla.”

Kan­san­edus­ta­ja­kol­le­gat kun­nioit­ti­vat vaa­li­kier­tueel­laan Antti Ran­ta­kan­gas­ta – “Luu­len, että tässä ajassa Antti olisi var­mas­ti ha­lun­nut kansan yh­te­näi­syyt­tä ja yh­den­ver­tai­suut­ta edistää monella ta­val­la.”

28.03.2023 11:00
Tilaajille
Viljo Långström muisteli Pulkkilan vaalipaneelissa, kuinka väki puhalsi yhteen hiileen yli puoluerajojen Antti Rantakankaan kansanedustajaksi pääsyn eteen.

Viljo Lång­ström muis­te­li Pulk­ki­lan vaa­li­pa­nee­lis­sa, kuinka väki puhalsi yhteen hiileen yli puo­lue­ra­jo­jen Antti Ran­ta­kan­kaan kan­san­edus­ta­jak­si pääsyn eteen.

28.03.2023 09:06
Tilaajille
Pirkko Mattila, Mari-Leena Talvitie ja Katja Hänninen kertoivat Pulkkilan vaalipaneelissa kantansa, mitä liikennehankkeita hallituksen tulisi edistää seuraavalla hallituskaudella.

Pirkko Mat­ti­la, Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie ja Katja Hän­ni­nen ker­toi­vat Pulk­ki­lan vaa­li­pa­nee­lis­sa kan­tan­sa, mitä lii­ken­ne­hank­kei­ta hal­li­tuk­sen tulisi edistää seu­raa­val­la hal­li­tus­kau­del­la.

28.03.2023 09:06
Tilaajille
Matikkakilpailun herruus ratkaistiin yhdeksän lukion kesken, kokeile saatko ratkaistua kaksi kilpailutehtävää

Ma­tik­ka­kil­pai­lun herruus rat­kais­tiin yh­dek­sän lukion kesken, kokeile saatko rat­kais­tua kaksi kil­pai­lu­teh­tä­vää

04.03.2023 06:00
Tilaajille
Roskien poltto aiheutti lauantaina noin 20 pelastusyksikön hälytyksen – isomman avotulen teosta hyvä ilmoittaa etukäteen

Roskien poltto ai­heut­ti lauan­tai­na noin 20 pe­las­tus­yk­si­kön hä­ly­tyk­sen – isomman avo­tu­len teosta hyvä il­moit­taa etu­kä­teen

13.02.2023 13:30
Tilaajille