Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Biokaasu
Pohjois-Pohjanmaalle kartoitetaan uusia biolaitoskokonaisuuksia

Poh­jois-Poh­jan­maal­le kar­toi­te­taan uusia bio­lai­tos­ko­ko­nai­suuk­sia

14.11.2023 12:46
Tilaajille
Miten tuulivoimarakentaminen hyödynnetään alueella, työllistääkö se väkeä: Lujabetoni alkaa rakentaa tuulivoimalatorneja ja Jedu kehittää uusiutuvaan energiaan liittyvää koulutusta

Miten tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen hyö­dyn­ne­tään alueel­la, työl­lis­tää­kö se väkeä: Lu­ja­be­to­ni alkaa ra­ken­taa tuu­li­voi­ma­la­tor­ne­ja ja Jedu ke­hit­tää uu­siu­tu­vaan ener­giaan liit­ty­vää kou­lu­tus­ta

26.04.2023 06:00
Tilaajille
Neljä bakteeria syö toinen toistaan ja viimeinen piereskelee metaania – Näin toimii haapavetisen maatilan biokaasulaitos, jonka tuotoksia maitoauto tankkaa

Neljä bak­tee­ria syö toinen tois­taan ja vii­mei­nen pie­res­ke­lee me­taa­nia – Näin toimii haa­pa­ve­ti­sen maa­ti­lan bio­kaa­su­lai­tos, jonka tuo­tok­sia mai­to­au­to tankkaa

21.03.2023 06:00
Tilaajille
Pohjolan Peruna suunnittelee biokaasulaitosta tehtaalleen Vihantiin – samalla saadaan luomuviljelyyn kelpaavaa lannoitetta maatalouteen

Poh­jo­lan Peruna suun­nit­te­lee bio­kaa­su­lai­tos­ta teh­taal­leen Vi­han­tiin – samalla saadaan luo­mu­vil­je­lyyn kel­paa­vaa lan­noi­tet­ta maa­ta­lou­teen

20.09.2022 11:33
Perunankuorista energiaa - Vihantiin suunnitellaan biokaasulaitosta

Pe­ru­nan­kuo­ris­ta ener­giaa - Vi­han­tiin suun­ni­tel­laan bio­kaa­su­lai­tos­ta

16.01.2021 09:00
Tilaajille
Perunalla toimiva biokaasulaitos syntyi haapavetisen Demecan kehitystyön tuloksena

Pe­ru­nal­la toimiva bio­kaa­su­lai­tos syntyi haa­pa­ve­ti­sen Demecan ke­hi­tys­työn tu­lok­se­na

10.01.2021 15:00
Tilaajille
Pylväs pitää 7,9 miljoonan euron biokaasutukea merkittävänä satsauksena alueelle

Pylväs pitää 7,9 mil­joo­nan euron bio­kaa­su­tu­kea mer­kit­tä­vä­nä sat­sauk­se­na alueel­le

17.11.2020 12:42
Tilaajille
Demecasta Haapaveden vuoden nuori yrittäjä - biokaasulaitokset siivittävät nousukiitoon

De­me­cas­ta Haa­pa­ve­den vuoden nuori yrit­tä­jä - bio­kaa­su­lai­tok­set sii­vit­tä­vät nou­su­kii­toon

25.11.2017 19:00