Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Biokaasu
Pohjolan Peruna suunnittelee biokaasulaitosta tehtaalleen Vihantiin – samalla saadaan luomuviljelyyn kelpaavaa lannoitetta maatalouteen

Poh­jo­lan Peruna suun­nit­te­lee bio­kaa­su­lai­tos­ta teh­taal­leen Vi­han­tiin – samalla saadaan luo­mu­vil­je­lyyn kel­paa­vaa lan­noi­tet­ta maa­ta­lou­teen

20.09.2022 11:33
Perunankuorista energiaa - Vihantiin suunnitellaan biokaasulaitosta

Pe­ru­nan­kuo­ris­ta ener­giaa - Vi­han­tiin suun­ni­tel­laan bio­kaa­su­lai­tos­ta

16.01.2021 09:00
Tilaajille
Perunalla toimiva biokaasulaitos syntyi haapavetisen Demecan kehitystyön tuloksena

Pe­ru­nal­la toimiva bio­kaa­su­lai­tos syntyi haa­pa­ve­ti­sen Demecan ke­hi­tys­työn tu­lok­se­na

10.01.2021 15:00
Tilaajille
Pylväs pitää 7,9 miljoonan euron biokaasutukea merkittävänä satsauksena alueelle

Pylväs pitää 7,9 mil­joo­nan euron bio­kaa­su­tu­kea mer­kit­tä­vä­nä sat­sauk­se­na alueel­le

17.11.2020 12:42
Tilaajille
Demecasta Haapaveden vuoden nuori yrittäjä - biokaasulaitokset siivittävät nousukiitoon

De­me­cas­ta Haa­pa­ve­den vuoden nuori yrit­tä­jä - bio­kaa­su­lai­tok­set sii­vit­tä­vät nou­su­kii­toon

25.11.2017 19:00