Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Jedu
Jedun kehitysjohtajan haku etenee: Kolme hakijaa valittiin soveltuvuusarviointiin

Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan haku etenee: Kolme hakijaa va­lit­tiin so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

20.03.2023 13:30
Tilaajille
Antti-Jussi Vahteala hakee Jedun kehitysjohtajan virkaa, toinen haku toi 13 uutta hakijaa

Ant­ti-Jus­si Vah­tea­la hakee Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan virkaa, toinen haku toi 13 uutta hakijaa

01.03.2023 13:30
Tilaajille
Viisi Jedun opiskelijaa eteni ammattitaidon SM-finaaliin – Taitaja-finaali järjestetään toukokuussa Espoossa

Viisi Jedun opis­ke­li­jaa eteni am­mat­ti­tai­don SM-fi­naa­liin – Tai­ta­ja-fi­naa­li jär­jes­te­tään tou­ko­kuus­sa Es­poos­sa

17.02.2023 14:19
Tilaajille
Jedu jatkaa kehitysjohtajan hakua

Jedu jatkaa ke­hi­tys­joh­ta­jan hakua

02.02.2023 13:50
Jedu lähtee Taitaja-semifinaaleihin 43 kilpailijan voimin: SM-paikoista kilpaillaan Oulaisissa, Ylivieskassa ja Kalajoella

Jedu lähtee Tai­ta­ja-se­mi­fi­naa­lei­hin 43 kil­pai­li­jan voimin: SM-pai­kois­ta kil­pail­laan Ou­lai­sis­sa, Yli­vies­kas­sa ja Ka­la­joel­la

24.01.2023 17:00
Tilaajille
Jedulle palkataan kehitysjohtaja: Katso ketkä kolme valittiin haastattelujen jälkeen soveltuvuusarviointiin

Jedulle pal­ka­taan ke­hi­tys­joh­ta­ja: Katso ketkä kolme va­lit­tiin haas­tat­te­lu­jen jälkeen so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

20.01.2023 10:54
Jedun yhtymähallitus käsittelee uuden kehitysjohtajan valintaa torstaiaamuna

Jedun yh­ty­mä­hal­li­tus kä­sit­te­lee uuden ke­hi­tys­joh­ta­jan va­lin­taa tors­tai­aa­mu­na

19.01.2023 06:00
Tilaajille
Kaksi yötä joulunavaukseen: Joulupukkikin vierailee Haapaveden koulupuutarhalla

Kaksi yötä jou­lu­na­vauk­seen: Jou­lu­puk­ki­kin vie­rai­lee Haa­pa­ve­den kou­lu­puu­tar­hal­la

29.11.2022 06:00
Oulaisten Musiikkiviikot: Teija Nikun kanssa matkataan Balkanille

Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot: Teija Nikun kanssa mat­ka­taan Bal­ka­nil­le

11.11.2022 11:00
Syyslomalle kahdeksan tehtävärastin kautta: "Jäi palo, että haluan kokeilla kilpailua tänä vuonna uudelleen"

Syys­lo­mal­le kah­dek­san teh­tä­vä­ras­tin kautta: "Jäi palo, että haluan ko­keil­la kil­pai­lua tänä vuonna uu­del­leen"

21.10.2022 11:00
Tilaajille
Kahen Kahavit Jedulla kylässä: Mitä valmistuu uuden koulun avajaisiin? Mille pidetään peukkuja?

Kahen Kahavit Jedulla ky­läs­sä: Mitä val­mis­tuu uuden koulun ava­jai­siin? Mille pi­de­tään peuk­ku­ja?

14.10.2022 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit Haapaveden Jedulla kylässä

Kahen Kahavit Haa­pa­ve­den Jedulla kylässä

14.10.2022 10:05
Tilaajille
Keijo Makkoselle ammattikasvatusneuvoksen arvonimi

Keijo Mak­ko­sel­le am­mat­ti­kas­va­tus­neu­vok­sen ar­vo­ni­mi

11.10.2022 13:30
Tilaajille
JEDU jakoi tunnustusta vuoden oppisopimustoimijoille –Oulaistelaislähtöinen Tomi Hintsala on esimerkillinen työpaikkaohjaaja

JEDU jakoi tun­nus­tus­ta vuoden op­pi­so­pi­mus­toi­mi­joil­le –Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Tomi Hint­sa­la on esi­mer­kil­li­nen työ­paik­ka­oh­jaa­ja

06.10.2022 21:00
Tilaajille
Erkki Juola nimettiin Koulutuskeskus JEDUn rehtoriksi

Erkki Juola ni­met­tiin Kou­lu­tus­kes­kus JEDUn reh­to­rik­si

05.08.2022 12:13
Tilaajille
Oulaisten vanhan sahan alueen maaperä tutkitaan: Alueella asuvaa Lasse Sirviötä tilanne ei huolestuta

Ou­lais­ten vanhan sahan alueen maaperä tut­ki­taan: Alueel­la asuvaa Lasse Sir­viö­tä tilanne ei huo­les­tu­ta

09.06.2022 06:00
Tilaajille
Ystävän työkokemus kannusti: Lähihoitajana työskennellyt Janika Uusitalo opiskeli sähköasentajaksi

Ystävän työ­ko­ke­mus kan­nus­ti: Lä­hi­hoi­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Janika Uu­si­ta­lo opis­ke­li säh­kö­asen­ta­jak­si

08.06.2022 06:00
Tilaajille
Koulutuskeskus Jedusta ammattiin valmistui 540 opiskelijaa

Kou­lu­tus­kes­kus Jedusta am­mat­tiin val­mis­tui 540 opis­ke­li­jaa

31.05.2022 13:02
Haapaveden kaupunginhallitus antoi lausunnon Jedun kiinteistöstrategiasta: " Kiinteistöstrategiassa olevat muutokset ovat Haapaveden osalta radikaaleja"

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus antoi lau­sun­non Jedun kiin­teis­töst­ra­te­gias­ta: " Kiin­teis­tö­stra­te­gias­sa olevat muu­tok­set ovat Haa­pa­ve­den osalta ra­di­kaa­le­ja"

26.04.2022 21:00
Tilaajille
Katso video: Sinisen vyökokeen suorittanut Joanna Minkkinen tähtää liikunta-alalle

Katso video: Sinisen vyö­ko­keen suo­rit­ta­nut Joanna Mink­ki­nen tähtää lii­kun­ta-alal­le

26.03.2022 06:00
Tilaajille