Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Jedu
Oulaisten vanhan sahan alueen maaperä tutkitaan: Alueella asuvaa Lasse Sirviötä tilanne ei huolestuta

Ou­lais­ten vanhan sahan alueen maaperä tut­ki­taan: Alueel­la asuvaa Lasse Sir­viö­tä tilanne ei huo­les­tu­ta

09.06.2022 06:00
Tilaajille
Ystävän työkokemus kannusti: Lähihoitajana työskennellyt Janika Uusitalo opiskeli sähköasentajaksi

Ystävän työ­ko­ke­mus kan­nus­ti: Lä­hi­hoi­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Janika Uu­si­ta­lo opis­ke­li säh­kö­asen­ta­jak­si

08.06.2022 06:00
Tilaajille
Koulutuskeskus Jedusta ammattiin valmistui 540 opiskelijaa

Kou­lu­tus­kes­kus Jedusta am­mat­tiin val­mis­tui 540 opis­ke­li­jaa

31.05.2022 13:02
Haapaveden kaupunginhallitus antoi lausunnon Jedun kiinteistöstrategiasta: " Kiinteistöstrategiassa olevat muutokset ovat Haapaveden osalta radikaaleja"

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus antoi lau­sun­non Jedun kiin­teis­töst­ra­te­gias­ta: " Kiin­teis­tö­stra­te­gias­sa olevat muu­tok­set ovat Haa­pa­ve­den osalta ra­di­kaa­le­ja"

26.04.2022 21:00
Tilaajille
Katso video: Sinisen vyökokeen suorittanut Joanna Minkkinen tähtää liikunta-alalle

Katso video: Sinisen vyö­ko­keen suo­rit­ta­nut Joanna Mink­ki­nen tähtää lii­kun­ta-alal­le

26.03.2022 06:00
Tilaajille
Jedu haastattelee lisää koulutuskuntayhtymän johtajaksi hakeneita –Katso nimet, ketkä saivat kutsun haastatteluun

Jedu haas­tat­te­lee lisää kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si ha­ke­nei­ta –Katso nimet, ketkä saivat kutsun haas­tat­te­luun

28.02.2022 13:23
Tilaajille
Kymmenen JEDUn opiskelijaa lähtee kilpailemaan ammattitaidon SM-mitaleista Poriin –Katso nimet, ketkä edustavat aluettamme

Kym­me­nen JEDUn opis­ke­li­jaa lähtee kil­pai­le­maan am­mat­ti­tai­don SM-mi­ta­leis­ta Poriin –Katso nimet, ketkä edus­ta­vat aluet­tam­me

23.02.2022 11:02
Tilaajille
Jedun kuntayhtymän johtajapaikkaan uusia hakijoita, osa hakijoista on perunut hakemuksena –Katso nimet, ketkä ovat virasta kiinnostuneita

Jedun kun­ta­yh­ty­män joh­ta­ja­paik­kaan uusia ha­ki­joi­ta, osa ha­ki­jois­ta on perunut ha­ke­muk­se­na –Katso nimet, ketkä ovat virasta kiin­nos­tu­nei­ta

15.02.2022 09:44
Tilaajille
Jedu kutsuu jo kolme haastatteluun, mutta johtajahaku jatkuu helmikuun puoliväliin saakka

Jedu kutsuu jo kolme haas­tat­te­luun, mutta joh­ta­ja­ha­ku jatkuu hel­mi­kuun puo­li­vä­liin saakka

20.01.2022 14:25
Tilaajille
Koulutuskuntayhtymää johtava Keijo Makkonen eläkkeelle ensi keväänä

Kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mää johtava Keijo Mak­ko­nen eläk­keel­le ensi keväänä

25.11.2021 17:00
Tilaajille
Haapakoski johtaa Jedun yhtymävaltuustoa

Haa­pa­kos­ki johtaa Jedun yh­ty­mä­val­tuus­toa

28.09.2021 14:05
Tilaajille
Järvikuona: Toukokuussa perutut Taitaja-finaalit järjestetään JEDUn Kalajoen toimipisteessä syksyllä

Jär­vi­kuo­na: Tou­ko­kuus­sa perutut Tai­ta­ja-fi­naa­lit jär­jes­te­tään JEDUn Ka­la­joen toi­mi­pis­tees­sä syk­syl­lä

14.06.2021 18:00
Tilaajille
JEDUsta valmistui ammattiin 645 opiskelijaa

JEDUsta val­mis­tui am­mat­tiin 645 opis­ke­li­jaa

31.05.2021 13:49
Tilaajille
JEDU palkitsee henkilöstöä

JEDU pal­kit­see hen­ki­lös­töä

27.05.2021 11:00
Tilaajille
Jedun opiskelijoille hopeaa ja pronssia ammattitaidon SM-kisoista

Jedun opis­ke­li­joil­le hopeaa ja prons­sia am­mat­ti­tai­don SM-ki­sois­ta

21.05.2021 08:20
Tilaajille
Katso video: Mistä riittävät pölyttäjät puutarhalla? Kasvun ihme saa puutarhurin ihmettelemään joka kevät

Katso video: Mistä riit­tä­vät pö­lyt­tä­jät puu­tar­hal­la? Kasvun ihme saa puu­tar­hu­rin ih­met­te­le­mään joka kevät

19.05.2021 10:48
Tilaajille
Haapavedellä alkaa lähihoitajan tutkintoon tähtäävä oppisopimuskoulutus

Haa­pa­ve­del­lä alkaa lä­hi­hoi­ta­jan tut­kin­toon täh­tää­vä op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus

17.04.2021 09:00
Tilaajille
JEDU kiinnosti nuoria aiempaa enemmän, koulutuksiin oli ensisijaisia hakijoita 654

JEDU kiin­nos­ti nuoria aiempaa enem­män, kou­lu­tuk­siin oli en­si­si­jai­sia ha­ki­joi­ta 654

11.04.2021 09:00
Tilaajille
Makkonen: "Koulutuskeskus JEDU siirtyy kolmeksi viikoksi etäopetukseen kymppiviikosta alkaen"

Mak­ko­nen: "Kou­lu­tus­kes­kus JEDU siirtyy kol­mek­si vii­kok­si etä­ope­tuk­seen kymp­pi­vii­kos­ta alkaen"

25.02.2021 15:24
Tilaajille
Jedu jatkaa etäopetusta ystävänpäivään saakka, mutta lähiopetusta saa tapauskohtaisesti

Jedu jatkaa etä­ope­tus­ta ys­tä­vän­päi­vään saakka, mutta lä­hi­ope­tus­ta saa ta­paus­koh­tai­ses­ti

27.01.2021 14:55
Tilaajille