Katso kuvagalleria: Ou­lais­ten Jou­lu­maas­sa heräsi jou­lu­mie­li

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Jedu
Viimeisin 24 tuntia
Kaksi yötä joulunavaukseen: Joulupukkikin vierailee Haapaveden koulupuutarhalla

Kaksi yötä jou­lu­na­vauk­seen: Jou­lu­puk­ki­kin vie­rai­lee Haa­pa­ve­den kou­lu­puu­tar­hal­la

29.11.2022 06:00
Vanhemmat
Oulaisten Musiikkiviikot: Teija Nikun kanssa matkataan Balkanille

Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot: Teija Nikun kanssa mat­ka­taan Bal­ka­nil­le

11.11.2022 11:00
Syyslomalle kahdeksan tehtävärastin kautta: "Jäi palo, että haluan kokeilla kilpailua tänä vuonna uudelleen"

Syys­lo­mal­le kah­dek­san teh­tä­vä­ras­tin kautta: "Jäi palo, että haluan ko­keil­la kil­pai­lua tänä vuonna uu­del­leen"

21.10.2022 11:00
Tilaajille
Kahen Kahavit Jedulla kylässä: Mitä valmistuu uuden koulun avajaisiin? Mille pidetään peukkuja?

Kahen Kahavit Jedulla ky­läs­sä: Mitä val­mis­tuu uuden koulun ava­jai­siin? Mille pi­de­tään peuk­ku­ja?

14.10.2022 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit Haapaveden Jedulla kylässä

Kahen Kahavit Haa­pa­ve­den Jedulla kylässä

14.10.2022 10:05
Tilaajille
Keijo Makkoselle ammattikasvatusneuvoksen arvonimi

Keijo Mak­ko­sel­le am­mat­ti­kas­va­tus­neu­vok­sen ar­vo­ni­mi

11.10.2022 13:30
Tilaajille
JEDU jakoi tunnustusta vuoden oppisopimustoimijoille –Oulaistelaislähtöinen Tomi Hintsala on esimerkillinen työpaikkaohjaaja

JEDU jakoi tun­nus­tus­ta vuoden op­pi­so­pi­mus­toi­mi­joil­le –Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Tomi Hint­sa­la on esi­mer­kil­li­nen työ­paik­kaoh­jaa­ja

06.10.2022 21:00
Tilaajille
Erkki Juola nimettiin Koulutuskeskus JEDUn rehtoriksi

Erkki Juola ni­met­tiin Kou­lu­tus­kes­kus JEDUn reh­to­rik­si

05.08.2022 12:13
Tilaajille
Oulaisten vanhan sahan alueen maaperä tutkitaan: Alueella asuvaa Lasse Sirviötä tilanne ei huolestuta

Ou­lais­ten vanhan sahan alueen maaperä tut­ki­taan: Alueel­la asuvaa Lasse Sir­viö­tä tilanne ei huo­les­tu­ta

09.06.2022 06:00
Tilaajille
Ystävän työkokemus kannusti: Lähihoitajana työskennellyt Janika Uusitalo opiskeli sähköasentajaksi

Ystävän työ­ko­ke­mus kan­nus­ti: Lä­hi­hoi­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Janika Uu­si­ta­lo opis­ke­li säh­köa­sen­ta­jak­si

08.06.2022 06:00
Tilaajille
Koulutuskeskus Jedusta ammattiin valmistui 540 opiskelijaa

Kou­lu­tus­kes­kus Jedusta am­mat­tiin val­mis­tui 540 opis­ke­li­jaa

31.05.2022 13:02
Haapaveden kaupunginhallitus antoi lausunnon Jedun kiinteistöstrategiasta: " Kiinteistöstrategiassa olevat muutokset ovat Haapaveden osalta radikaaleja"

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus antoi lau­sun­non Jedun kiin­teis­töst­ra­te­gias­ta: " Kiin­teis­töst­ra­te­gias­sa olevat muu­tok­set ovat Haa­pa­ve­den osalta ra­di­kaa­le­ja"

26.04.2022 21:00
Tilaajille
Katso video: Sinisen vyökokeen suorittanut Joanna Minkkinen tähtää liikunta-alalle

Katso video: Sinisen vyö­ko­keen suo­rit­ta­nut Joanna Mink­ki­nen tähtää lii­kun­ta-alal­le

26.03.2022 06:00
Tilaajille
Jedu haastattelee lisää koulutuskuntayhtymän johtajaksi hakeneita –Katso nimet, ketkä saivat kutsun haastatteluun

Jedu haas­tat­te­lee lisää kou­lu­tus­kun­tayh­ty­män joh­ta­jak­si ha­ke­nei­ta –Katso nimet, ketkä saivat kutsun haas­tat­te­luun

28.02.2022 13:23
Tilaajille
Kymmenen JEDUn opiskelijaa lähtee kilpailemaan ammattitaidon SM-mitaleista Poriin –Katso nimet, ketkä edustavat aluettamme

Kym­me­nen JEDUn opis­ke­li­jaa lähtee kil­pai­le­maan am­mat­ti­tai­don SM-mi­ta­leis­ta Poriin –Katso nimet, ketkä edus­ta­vat aluet­tam­me

23.02.2022 11:02
Tilaajille
Jedun kuntayhtymän johtajapaikkaan uusia hakijoita, osa hakijoista on perunut hakemuksena –Katso nimet, ketkä ovat virasta kiinnostuneita

Jedun kun­tayh­ty­män joh­ta­ja­paik­kaan uusia ha­ki­joi­ta, osa ha­ki­jois­ta on perunut ha­ke­muk­se­na –Katso nimet, ketkä ovat virasta kiin­nos­tu­nei­ta

15.02.2022 09:44
Tilaajille
Jedu kutsuu jo kolme haastatteluun, mutta johtajahaku jatkuu helmikuun puoliväliin saakka

Jedu kutsuu jo kolme haas­tat­te­luun, mutta joh­ta­ja­ha­ku jatkuu hel­mi­kuun puo­li­vä­liin saakka

20.01.2022 14:25
Tilaajille
Koulutuskuntayhtymää johtava Keijo Makkonen eläkkeelle ensi keväänä

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mää johtava Keijo Mak­ko­nen eläk­keel­le ensi keväänä

25.11.2021 17:00
Tilaajille
Haapakoski johtaa Jedun yhtymävaltuustoa

Haa­pa­kos­ki johtaa Jedun yh­ty­mä­val­tuus­toa

28.09.2021 14:05
Tilaajille
Järvikuona: Toukokuussa perutut Taitaja-finaalit järjestetään JEDUn Kalajoen toimipisteessä syksyllä

Jär­vi­kuo­na: Tou­ko­kuus­sa perutut Tai­ta­ja-fi­naa­lit jär­jes­te­tään JEDUn Ka­la­joen toi­mi­pis­tees­sä syk­syl­lä

14.06.2021 18:00
Tilaajille