Jedu
Haapavedellä alkaa lähihoitajan tutkintoon tähtäävä oppisopimuskoulutus

Haa­pa­ve­del­lä alkaa lä­hi­hoi­ta­jan tut­kin­toon täh­tää­vä op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus

17.04.2021 09:00
Tilaajille
JEDU kiinnosti nuoria aiempaa enemmän, koulutuksiin oli ensisijaisia hakijoita 654

JEDU kiin­nos­ti nuoria aiempaa enem­män, kou­lu­tuk­siin oli en­si­si­jai­sia ha­ki­joi­ta 654

11.04.2021 09:00
Tilaajille
Makkonen: "Koulutuskeskus JEDU siirtyy kolmeksi viikoksi etäopetukseen kymppiviikosta alkaen"

Mak­ko­nen: "Kou­lu­tus­kes­kus JEDU siirtyy kol­mek­si vii­kok­si etä­ope­tuk­seen kymp­pi­vii­kos­ta alkaen"

25.02.2021 15:24
Tilaajille
Jedu jatkaa etäopetusta ystävänpäivään saakka, mutta lähiopetusta saa tapauskohtaisesti

Jedu jatkaa etä­ope­tus­ta ys­tä­vän­päi­vään saakka, mutta lä­hi­ope­tus­ta saa ta­paus­koh­tai­ses­ti

27.01.2021 14:55
Tilaajille
Etäopetus jatkuu JEDUssa tammikuun loppuun

Etä­ope­tus jatkuu JEDUssa tam­mi­kuun loppuun

14.01.2021 16:00
Tilaajille
Katso nimet: Koulutuskeskus Jedusta valmistui ammattiin 176 opiskelijaa

Katso nimet: Kou­lu­tus­kes­kus Jedusta val­mis­tui am­mat­tiin 176 opis­ke­li­jaa

17.12.2020 14:17
Tilaajille
Ammattikorkeakoulun kiihdytyskaista laajenee luonnonvara-alalle, mukana lukioita ja ammattikouluja alueelta

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kiih­dy­tys­kais­ta laa­je­nee luon­non­va­ra-alal­le, mukana lu­kioi­ta ja am­mat­ti­kou­lu­ja alueel­ta

14.12.2020 10:37
Tilaajille
Jedussa opiskeleva Henriikka Mastokangas johtaa Suomen Opiskelija-Allianssia

Jedussa opis­ke­le­va Hen­riik­ka Mas­to­kan­gas johtaa Suomen Opis­ke­li­ja-Al­lians­sia

29.11.2020 12:00
Tilaajille
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tarjoaa Piippolan koulutiloja Siikalatvan kunnalle – tavoitteena keskustella nyt, rakennetaanko uutta vai kehitetäänkö kolmen koulun kampus

Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä tarjoaa Piip­po­lan kou­lu­ti­lo­ja Sii­ka­lat­van kun­nal­le – ta­voit­tee­na kes­kus­tel­la nyt, ra­ken­ne­taan­ko uutta vai ke­hi­te­tään­kö kolmen koulun kampus

27.11.2020 07:55
Tilaajille
Oamk ja Jedu yhteistyöhön: Toisen asteen opiskelijalla mahdollisuus opiskella myös tekniikan alaa

Oamk ja Jedu yh­teis­työ­hön: Toisen asteen opis­ke­li­jal­la mah­dol­li­suus opis­kel­la myös tek­nii­kan alaa

12.11.2020 07:35
Tilaajille