Muistoista: Raahen vanhan lim­sa­teh­taan elo jatkui Ou­lai­sis­sa – ­van­ho­ja pulloja löytyy vielä

Toimituksessa tonttuiltiin: Kahen Ka­ha­vit: Millä kri­tee­reil­lä voi saada Vuoden ou­lais­te­lai­nen -tit­te­lin? Kumpi voittaa lauan­tai­na, Kärpät vai HIFK?

Kalajoki
Kalajoen jättipalon täysin poliisivetoiseksi muuttunut tutkinta on loppusuoralla – tämä syttymisestä tiedetään nyt

Ka­la­joen jät­ti­pa­lon täysin po­lii­si­ve­toi­sek­si muut­tu­nut tut­kin­ta on lop­pu­suo­ral­la – tämä syt­ty­mi­ses­tä tie­de­tään nyt

24.10.2021 12:53
Tilaajille
Kalajoen maastopalon kustannukset nousevat yhä – ”Kaksi miljoonaa euroa ei tule riittämään, valitettavasti”

Ka­la­joen maas­to­pa­lon kus­tan­nuk­set nou­se­vat yhä – ”Kaksi mil­joo­naa euroa ei tule riit­tä­mään, va­li­tet­ta­vas­ti”

22.10.2021 09:49
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitos: Olisi kohtuutonta, jos Kalajoen maastopalon sammuttamisesta tulleet kustannukset jäisivät pelastuslaitoksen ja alueen kuntien maksettavaksi

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos: Olisi koh­tuu­ton­ta, jos Ka­la­joen maas­to­pa­lon sam­mut­ta­mi­ses­ta tulleet kus­tan­nuk­set jäi­si­vät pe­las­tus­lai­tok­sen ja alueen kuntien mak­set­ta­vak­si

09.09.2021 08:20
Tilaajille
Kalajoen maastopaloalueen tarkka koko on mitattu – paloalue on noin 227 hehtaaria

Ka­la­joen maas­to­pa­loa­lueen tarkka koko on mitattu – pa­loa­lue on noin 227 heh­taa­ria

18.08.2021 10:27
Tilaajille
Kalajoen maastopalon jälkivartioinnin vastuu siirtyy maanomistajille

Ka­la­joen maas­to­pa­lon jäl­ki­var­tioin­nin vastuu siirtyy maa­no­mis­ta­jil­le

09.08.2021 14:57
Tilaajille
Kalajoen paastopalossa tilanne on vakaa ja rauhallinen

Ka­la­joen paas­to­pa­los­sa tilanne on vakaa ja rau­hal­li­nen

05.08.2021 13:13
Tilaajille
Kalajoen maastopalon leviämisriski pienentynyt – sammutustyöt jatkuvat ainakin kuluvan viikon

Ka­la­joen maas­to­pa­lon le­viä­mis­ris­ki pie­nen­ty­nyt – sam­mu­tus­työt jat­ku­vat ainakin kuluvan viikon

04.08.2021 13:00
Tilaajille
Kalajoen palosta odotettavissa satojen tuhansien tappiot metsänomistajille – Kalajoen seurakunnalla noin 500 hehtaarin palsta paloalueella

Ka­la­joen palosta odo­tet­ta­vis­sa satojen tu­han­sien tappiot met­sä­no­mis­ta­jil­le – Ka­la­joen seu­ra­kun­nal­la noin 500 heh­taa­rin palsta pa­loa­lueel­la

03.08.2021 09:00
Tilaajille
Leviämisvaaran riski on pienentynyt Kalajoen maastopaloalueella, sammutustöitä jatketaan koko viikon ajan

Le­viä­mis­vaa­ran riski on pie­nen­ty­nyt Ka­la­joen maas­to­pa­loa­lueel­la, sam­mu­tus­töi­tä jat­ke­taan koko viikon ajan

03.08.2021 08:13
Tilaajille
Kalajoen mittavan maastopalon sammutustyöt jatkuvat yhä – "Välitöntä asukkaiden evakuoimistarvetta ei tällä hetkellä ole"

Ka­la­joen mit­ta­van maas­to­pa­lon sam­mu­tus­työt jat­ku­vat yhä – "Vä­li­tön­tä asuk­kai­den eva­kuoi­mis­tar­vet­ta ei tällä het­kel­lä ole"

02.08.2021 11:07
Tilaajille
Kalajoen maastopaloalueelle tulossa Etelä-Karjalasta suurtehopumppu – sitä varten levitettiin kahden kilometrin mittainen letkulinjasto

Ka­la­joen maas­to­pa­loa­lueel­le tulossa Ete­lä-Kar­ja­las­ta suur­te­ho­pump­pu – sitä varten le­vi­tet­tiin kahden ki­lo­met­rin mit­tai­nen let­ku­lin­jas­to

01.08.2021 10:24
Tilaajille
Sammutustyöt Kalajoella ovat jatkuneet taukoamatta – tilanne on vakaa, mutta leviämisvaara on yhä olemassa

Sam­mu­tus­työt Ka­la­joel­la ovat jat­ku­neet tau­koa­mat­ta – tilanne on vakaa, mutta le­viä­mis­vaa­ra on yhä ole­mas­sa

31.07.2021 12:51
Kalajoen metsäpaloalueelle saatiin viimein apua taivaalta

Ka­la­joen met­sä­pa­loa­lueel­le saatiin viimein apua tai­vaal­ta

31.07.2021 12:50
Tilaajille
"Keikkapaikalla sataa!" – Pelastusjohtajan mukaan Kalajoen jättipalon sammutustyöt jatkuvat silti ainakin koko ensi viikon

"Keik­ka­pai­kal­la sataa!" – Pe­las­tus­joh­ta­jan mukaan Ka­la­joen jät­ti­pa­lon sam­mu­tus­työt jat­ku­vat silti ainakin koko ensi viikon

30.07.2021 15:02
Kalajoen suuren maastopalon sammutustöiden uskotaan kestävän vielä päiviä – kaksi loukkaantunut sammutustöissä

Ka­la­joen suuren maas­to­pa­lon sam­mu­tus­töi­den us­ko­taan kes­tä­vän vielä päiviä – kaksi louk­kaan­tu­nut sam­mu­tus­töis­sä

27.07.2021 22:20
Kalajoen maastopalo saatiin rajattua, sammutustöiden arvellaan kestävän kuitenkin päiviä – Video näyttää kymmenien kilometrien päähän levinneen savupilven

Ka­la­joen maas­to­pa­lo saatiin ra­jat­tua, sam­mu­tus­töi­den ar­vel­laan kes­tä­vän kui­ten­kin päiviä – Video näyttää kym­me­nien ki­lo­met­rien päähän le­vin­neen sa­vu­pil­ven

27.07.2021 06:35
Haapavedellä syttyi hakelastissa ollut ajoneuvo palamaan, Jokilaaksojen pelastuslaitoksella useita sammutustehtäviä maanantaina

Haa­pa­ve­del­lä syttyi ha­ke­las­tis­sa ollut ajo­neu­vo pa­la­maan, Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la useita sam­mu­tus­teh­tä­viä maa­nan­tai­na

12.07.2021 23:52
Iso lisäys edelliseen viikonloppuun: Oulun poliisilaitoksen alueella kirjattiin lauantai-illan ja sunnuntaiaamun välillä 366 tehtävää – tällaisia hommia virkavallalla oli

Iso lisäys edel­li­seen vii­kon­lop­puun: Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la kir­jat­tiin lauan­tai-il­lan ja sun­nun­taiaa­mun välillä 366 teh­tä­vää – täl­lai­sia hommia vir­ka­val­lal­la oli

06.06.2021 14:05
Tilaajille
THL: Oulussa nollapäivän jälkeen kaksi uutta koronatartuntaa – koko maassa 289 uutta tautitapausta

THL: Oulussa nol­la­päi­vän jälkeen kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maassa 289 uutta tau­ti­ta­paus­ta

19.05.2021 12:09
Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta tartuntaa, Oulussa nollapäivä – tartuntoja nyt eteläosassa maakuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta tar­tun­taa, Oulussa nol­la­päi­vä – tar­tun­to­ja nyt ete­läo­sas­sa maa­kun­taa

18.05.2021 14:45