Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Koirat
Luonnon eläimet tarvitsevat pesimärauhaa – älä päästä koiraa irrallaan maastoon

Luonnon eläimet tar­vit­se­vat pe­si­mä­rau­haa – älä päästä koiraa ir­ral­laan maas­toon

28.05.2022 13:30
Suora linkki Oulaisten koiranäyttelyn tuloksiin

Suora linkki Ou­lais­ten koi­ra­näyt­te­lyn tu­lok­siin

21.05.2022 11:36
Oulaisissa etsitään perjantaina kadonnutta Camu-koiraa

Ou­lai­sis­sa et­si­tään per­jan­tai­na ka­don­nut­ta Ca­mu-koi­raa

02.05.2022 09:17
"Turhan usein rodun aivan yleiset piirteet tulevat yllätyksenä" – koiralle kannattaa esitellä kaikki elämään kuuluva, kun se on alle neljän kuukauden ikäinen

"Turhan usein rodun aivan yleiset piir­teet tulevat yl­lä­tyk­se­nä" – koi­ral­le kan­nat­taa esi­tel­lä kaikki elämään kuu­lu­va, kun se on alle neljän kuu­kau­den ikäinen

24.04.2022 13:30
Tilaajille
Palkittu oulaistelaiskasvattaja Janne Nikula listaa koiran kolme tärkeintä ominaisuutta: "Tervepäinen, hyväluontoinen ja oikea ulkomuoto" –Katso video Bertan pentulaatikolta

Pal­kit­tu ou­lais­te­lais­kas­vat­ta­ja Janne Nikula listaa koiran kolme tär­kein­tä omi­nai­suut­ta: "Ter­ve­päi­nen, hy­vä­luon­toi­nen ja oikea ul­ko­muo­to" –Katso video Bertan pen­tu­laa­ti­kol­ta

10.04.2022 13:30
Tilaajille
Janne Nikulan koirajalostusharrastus lähti Bertta-koirasta –Pentulaatikon äärellä voi muistella ensimmäisen pentueen tuttipulloruokintaa

Janne Nikulan koi­ra­ja­los­tus­har­ras­tus lähti Bert­ta-koi­ras­ta –Pen­tu­laa­ti­kon äärellä voi muis­tel­la en­sim­mäi­sen pen­tueen tut­ti­pul­lo­ruo­kin­taa

09.04.2022 20:55
Tilaajille
Katariina lenkkeilee koirien kanssa Läntisrannalla

Ka­ta­rii­na lenk­kei­lee koirien kanssa Län­tis­ran­nal­la

01.03.2022 13:36
Tilaajille
Kennelliiton vinkit: "Näin vietät turvallisesti uuttavuotta koiran kanssa"

Ken­nel­lii­ton vinkit: "Näin vietät tur­val­li­ses­ti uut­ta­vuot­ta koiran kanssa"

30.12.2021 21:00
Eläinlääkäri antaa ohjeita juhlapyhien viettoon lemmikin kanssa – hopealangat ja kinkkuverkot aiheuttavat leikkauksia, painevaatteesta apua paukkuihin

Eläin­lää­kä­ri antaa ohjeita juh­la­py­hien viet­toon lem­mi­kin kanssa – ho­pea­lan­gat ja kink­ku­ver­kot ai­heut­ta­vat leik­kauk­sia, pai­ne­vaat­tees­ta apua pauk­kui­hin

24.12.2021 12:15
Tilaajille
Topi-koira kuuluu kasvavaan toimistokoirien joukkoon – työpaikan jäänmurtajiin

To­pi-koi­ra kuuluu kas­va­vaan toi­mis­to­koi­rien jouk­koon – työ­pai­kan jään­mur­ta­jiin

01.12.2021 21:00
Tilaajille
Virossa eläinlääkäriksi opiskellut Jenna Wäänänen tekee nyt töitä Oulaisissa, Haapavedellä ja Vihannissa

Virossa eläin­lää­kä­rik­si opis­kel­lut Jenna Wää­nä­nen tekee nyt töitä Ou­lai­sis­sa, Haa­pa­ve­del­lä ja Vi­han­nis­sa

24.11.2021 06:00
Tilaajille
Tulipalo, onnettomuus, sairaskohtaus... sankarikoirat pelastivat ihmishenkiä: lue hysky-Maisan, bokseri-Messin ja 20 muun sankarikoiran tarina

Tu­li­pa­lo, on­net­to­muus, sai­ras­koh­taus... san­ka­ri­koi­rat pe­las­ti­vat ih­mis­hen­kiä: lue hys­ky-Mai­san, bok­se­ri-Mes­sin ja 20 muun san­ka­ri­koi­ran tarina

02.11.2021 11:05
Tilaajille
Stella oppi istumaan 11 viikon ikäisenä.

Stella oppi is­tu­maan 11 viikon ikäi­se­nä.

05.10.2021 15:38
Tilaajille
Jämptlänninpystykorva Topi 2,5 vuotta on reipas koira.
Lukijalta

Jämpt­län­nin­pys­ty­kor­va Topi 2,5 vuotta on reipas koira.

01.10.2021 09:01
Tilaajille
Fleksitaluttimen kanssa voi tulla ongelmia –Haapavedellä sattunut ikävä onnettomuus on saanut monen miettimään taluttimien turvallisuutta

Flek­si­ta­lut­ti­men kanssa voi tulla on­gel­mia –Haa­pa­ve­del­lä sat­tu­nut ikävä on­net­to­muus on saanut monen miet­ti­mään ta­lut­ti­mien tur­val­li­suut­ta

27.09.2021 12:18
Tilaajille
Poliisi varmistaa Haapavedellä sattuneen harvinaisen onnettomuuden: Koirafleksissä kiinni ollut ulkoilija roikkui pitkähkön matkan auton perässä

Poliisi var­mis­taa Haa­pa­ve­del­lä sat­tu­neen har­vi­nai­sen on­net­to­muu­den: Koi­raf­lek­sis­sä kiinni ollut ul­koi­li­ja roikkui pit­käh­kön matkan auton perässä

23.09.2021 11:49
Tilaajille
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika päättyy perjantaina

Met­säs­tys­lain mu­kai­nen koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka päättyy per­jan­tai­na

20.08.2021 06:00
Tilaajille
Kuuma auto on yleinen, mutta ei ainoa koiran lämpöhalvauksen aiheuttaja

Kuuma auto on ylei­nen, mutta ei ainoa koiran läm­pö­hal­vauk­sen ai­heut­ta­ja

20.06.2021 09:00
Tilaajille
Opaskoirapäivää vietetään keskiviikkona – ota nämä asiat huomioon, kun kohtaat avustustehtävää hoitavan koiran

Opas­koi­ra­päi­vää vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na – ota nämä asiat huo­mioon, kun kohtaat avus­tus­teh­tä­vää hoi­ta­van koiran

27.04.2021 10:29
Petäjäskosken ja Kalliokankaan hiihtoladuilla sallitaan koiran kanssa hiihtäminen: Huippunopeus voi nousta jopa 40 kilometriin tunnissa

Pe­tä­jäs­kos­ken ja Kal­lio­kan­kaan hiih­to­la­duil­la sal­li­taan koiran kanssa hiih­tä­mi­nen: Huip­pu­no­peus voi nousta jopa 40 ki­lo­met­riin tun­nis­sa

01.03.2021 10:53
Tilaajille