Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Sudet
Luonnonvarakeskus pannoittaa susia tutkimustarkoituksessa

Luon­non­va­ra­kes­kus pan­noit­taa susia tut­ki­mus­tar­koi­tuk­ses­sa

04.02.2024 18:00
Hirvipassissa ollut mies ampuikin suden Siikajoella – tuomittiin sakkoihin törkeästä metsästysrikoksesta

Hir­vi­pas­sis­sa ollut mies am­pui­kin suden Sii­ka­joel­la – ­tuo­mit­tiin sak­koi­hin tör­keäs­tä met­säs­tys­ri­kok­ses­ta

24.01.2024 06:00
Tilaajille
Jokela: "Metsänhoitoyhdistys on huolissaan petopolitiikasta ja sen vaikutuksista hirvikannan hoitoon"

Jokela: "Met­sän­hoi­toyh­dis­tys on huo­lis­saan pe­to­po­li­tii­kas­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta hir­vi­kan­nan hoi­toon"

14.11.2023 18:00
Tilaajille
Kärsämäellä liikenneonnettomuudessa loukkaantunut susi lopetettiin

Kär­sä­mäel­lä lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa louk­kaan­tu­nut susi lo­pe­tet­tiin

07.11.2023 10:17
Susi loukkaantui liikenneonnettomuudessa Kärsämäellä - Poliisipartiot ja suurriista-apu etsivät loukkaantunutta eläintä

Susi louk­kaan­tui lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Kär­sä­mäel­lä - Po­lii­si­par­tiot ja suur­riis­ta-apu etsivät louk­kaan­tu­nut­ta eläintä

07.11.2023 08:49
Alatalo sanoo sen ääneen
Kolumni

Alatalo sanoo sen ääneen

01.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Sudet tappoivat jälleen hirvikoiran Pyhäjoella: "Järeisiin toimiin on ryhdyttävä. Alustavasti on keskusteltu, ettei hirvien kaatolupia anota ensi vuodelle"

Sudet tap­poi­vat jälleen hir­vi­koi­ran Py­hä­joel­la: "Jä­rei­siin toimiin on ryh­dyt­tä­vä. Alus­ta­vas­ti on kes­kus­tel­tu, ettei hirvien kaa­to­lu­pia anota ensi vuo­del­le"

31.10.2023 06:00
Tilaajille
Sudet raatelivat Taika-jämptin - Jussi Fors: "Susia on niin paljon, että koko homma on riistäytynyt käsistä"

Sudet raa­te­li­vat Tai­ka-jämp­tin - Jussi Fors: "Susia on niin paljon, että koko homma on riis­täy­ty­nyt kä­sis­tä"

18.10.2023 12:22
Tilaajille
Sudet söivät raahelaisen Seppo Mannilan hirvikoiran – Metsästyskoira voi törmätä susiin melkein missä tahansa Pohjois-Pohjanmaalla

Sudet söivät raa­he­lai­sen Seppo Man­ni­lan hir­vi­koi­ran – Met­säs­tys­koi­ra voi törmätä susiin melkein missä tahansa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.10.2023 18:00
Tilaajille
Kansanedustajat Antti Kangas ja Jari Koskela vaativat suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista

Kan­san­edus­ta­jat Antti Kangas ja Jari Koskela vaa­ti­vat suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen aloit­ta­mis­ta

20.09.2023 10:42
Tilaajille
Suomen susikanta on kasvanut hieman – Pohjois-Pohjanmaan suurin lauma Pyhäjoella

Suomen su­si­kan­ta on kas­va­nut hieman – Poh­jois-Poh­jan­maan suurin lauma Py­hä­joel­la

14.06.2023 17:00
Tilaajille
Luonnonsuojelujärjestöt haluavat metsästyslakiin oman pykälän koirasusille – koiran ja suden risteymät aiheuttavat riskin Suomen susikannalle

Luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töt ha­lua­vat met­säs­tys­la­kiin oman pykälän koi­ra­su­sil­le – koiran ja suden ris­tey­mät ai­heut­ta­vat riskin Suomen su­si­kan­nal­le

18.03.2023 21:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hirvijahti jäi paikoin vaisuksi, koska metsästäjät pelkäävät päästää koiransa suden suuhun – "Isäntä on vaihtunut metsässä"

Poh­jois-Poh­jan­maan hir­vi­jah­ti jäi paikoin vai­suk­si, koska met­säs­tä­jät pel­kää­vät päästää koi­ran­sa suden suuhun – "Isäntä on vaih­tu­nut met­säs­sä"

24.01.2023 21:00
Tilaajille
Susireviirien asukkaille päivitettyä tietoa – Viime talven DNA-tulokset julkaistu reviireittäin

Su­si­re­vii­rien asuk­kail­le päi­vi­tet­tyä tietoa – Viime talven DNA-tu­lok­set jul­kais­tu re­vii­reit­täin

07.12.2022 11:00
Tilaajille
Tutkijat: Suomessa elää kaksi susipopulaatiota toisista erillään – Kannanhoidollisen metsästyksen alkaminen ensi talvena on epävarmaa

Tut­ki­jat: Suo­mes­sa elää kaksi su­si­po­pu­laa­tio­ta toi­sis­ta eril­lään – Kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen al­ka­mi­nen ensi talvena on epä­var­maa

21.09.2022 17:00
Tilaajille
Pyhäjokinen pariskunta lähti hillaan, ja kohtasi tiellä seitsemän sudenpentua – Katso video!

Py­hä­jo­ki­nen pa­ris­kun­ta lähti hil­laan, ja kohtasi tiellä seit­se­män su­den­pen­tua – Katso video!

12.07.2022 15:36
Tilaajille
Susipentue Pyhäjoella

Su­si­pen­tue Py­hä­joel­la

12.07.2022 15:35
Tilaajille
Suden kannanhoidolliseen metsästykseen jätettiin 33 hakemusta – Eniten hakemuksia Oulun riistakeskuksen alueelle

Suden kan­nan­hoi­dol­li­seen met­säs­tyk­seen jä­tet­tiin 33 ha­ke­mus­ta – Eniten ha­ke­muk­sia Oulun riis­ta­kes­kuk­sen alueel­le

21.12.2021 17:00
Tilaajille
Poroja tappaneen suden saa kaataa, mutta pihalla vierailevaa ei – kompastuuko susien suojelu omaan byrokratiaansa?

Poroja tap­pa­neen suden saa kaataa, mutta pihalla vie­rai­le­vaa ei – kom­pas­tuu­ko susien suojelu omaan by­rok­ra­tiaan­sa?

22.11.2021 21:00
Tilaajille
Susien jätöksiä kerätään taas: DNA-tutkimus paljastaa susista asioita, joita ei saada tietoon muilla menetelmillä

Susien jä­tök­siä ke­rä­tään taas: DNA-tut­ki­mus pal­jas­taa susista asioi­ta, joita ei saada tietoon muilla me­ne­tel­mil­lä

01.11.2021 18:00
Tilaajille