Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Kouluverkko
Kärsämäellä keskustellaan kouluista tiistaina ja keskiviikkona

Kär­sä­mäel­lä kes­kus­tel­laan kou­luis­ta tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na

22.03.2023 13:30
Tilaajille
Koululaisten määrä kasvoi 2010-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla lähes neljällä tuhannella, mutta koulut vähenivät merkittävästi – vastaava tutkija Tomi Kiilakoski: "Keskimäärin ne kunnat, jotka lakkauttavat kouluja, eivät saa kustannussäästöjä"

Kou­lu­lais­ten määrä kasvoi 2010-lu­vul­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la lähes nel­jäl­lä tu­han­nel­la, mutta koulut vä­he­ni­vät mer­kit­tä­väs­ti – vas­taa­va tutkija Tomi Kii­la­kos­ki: "Kes­ki­mää­rin ne kunnat, jotka lak­kaut­ta­vat kou­lu­ja, eivät saa kus­tan­nus­sääs­tö­jä"

12.12.2022 13:30
Tilaajille
Haapaveden kouluihin ei kosketa: Oppilasennusteen mukaan 40 oppilaan kipurajaa ei aliteta missään koulussa lähivuosina

Haa­pa­ve­den kou­lui­hin ei kos­ke­ta: Op­pi­las­en­nus­teen mukaan 40 op­pi­laan ki­pu­ra­jaa ei aliteta missään kou­lus­sa lä­hi­vuo­si­na

20.09.2022 17:00
Viimeinen kevät on ollut pakkaamista ja hyvästelyä

Vii­mei­nen kevät on ollut pak­kaa­mis­ta ja hy­väs­te­lyä

29.05.2022 21:00
Tilaajille
Kouluverkko nousi taas säästölistalle Raahen alueella, Vihannin oppilasmäärä näyttäisi pysyvän tasaisena  – "Kysymys on vuoden 2019 organisaatiomuutoksen toteuttamisesta

Kou­lu­verk­ko nousi taas sääs­tö­lis­tal­le Raahen alueel­la, Vi­han­nin op­pi­las­mää­rä näyt­täi­si pysyvän ta­sai­se­na – "Ky­sy­mys on vuoden 2019 or­ga­ni­saa­tio­muu­tok­sen to­teut­ta­mi­ses­ta

28.05.2021 08:11
Tilaajille
Haapaveden uudesta koulusta esillä kolme vaihtoehtoa - kylkeen ehkä myös nuorisotila

Haa­pa­ve­den uudesta kou­lus­ta esillä kolme vaih­to­eh­toa - kylkeen ehkä myös nuo­ri­so­ti­la

22.01.2018 13:53
13 yläkoulun luokkaa pois käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi - Postia lääkäriltä ja työsuojelusta

13 ylä­kou­lun luokkaa pois käy­tös­tä si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi - Postia lää­kä­ril­tä ja työ­suo­je­lus­ta

21.12.2017 15:54
Sisäilmatyöryhmä istui kouluasioita: Lausunto lääkäriltä ja tarkemmat kuntotutkimukset

Si­sä­il­ma­työ­ryh­mä istui kou­lua­sioi­ta: Lau­sun­to lää­kä­ril­tä ja tar­kem­mat kun­to­tut­ki­muk­set

11.10.2017 08:28
Kysymyksiä, pelkoa, hämmennystä, odotusta - Mitä ajatuksia Haapaveden koulujen kunto sinussa herättää?

Ky­sy­myk­siä, pelkoa, häm­men­nys­tä, odo­tus­ta - Mitä aja­tuk­sia Haa­pa­ve­den kou­lu­jen kunto sinussa he­rät­tää?

21.09.2017 14:08
Monta sataa sivua selvitystä koulujen kunnosta Haapavedellä - Remontin paikkoja löytyi

Monta sataa sivua sel­vi­tys­tä kou­lu­jen kun­nos­ta Haa­pa­ve­del­lä - Re­mon­tin paik­ko­ja löytyi

17.09.2017 10:22