Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kouluverkko
Haapaveden kouluihin ei kosketa: Oppilasennusteen mukaan 40 oppilaan kipurajaa ei aliteta missään koulussa lähivuosina

Haa­pa­ve­den kou­lui­hin ei kos­ke­ta: Op­pi­las­en­nus­teen mukaan 40 op­pi­laan ki­pu­ra­jaa ei aliteta missään kou­lus­sa lä­hi­vuo­si­na

20.09.2022 17:00
Viimeinen kevät on ollut pakkaamista ja hyvästelyä

Vii­mei­nen kevät on ollut pak­kaa­mis­ta ja hy­väs­te­lyä

29.05.2022 21:00
Tilaajille
Kouluverkko nousi taas säästölistalle Raahen alueella, Vihannin oppilasmäärä näyttäisi pysyvän tasaisena  – "Kysymys on vuoden 2019 organisaatiomuutoksen toteuttamisesta

Kou­lu­verk­ko nousi taas sääs­tö­lis­tal­le Raahen alueel­la, Vi­han­nin op­pi­las­mää­rä näyt­täi­si pysyvän ta­sai­se­na – "Ky­sy­mys on vuoden 2019 or­ga­ni­saa­tio­muu­tok­sen to­teut­ta­mi­ses­ta

28.05.2021 08:11
Tilaajille
Haapaveden uudesta koulusta esillä kolme vaihtoehtoa - kylkeen ehkä myös nuorisotila

Haa­pa­ve­den uudesta kou­lus­ta esillä kolme vaih­to­eh­toa - kylkeen ehkä myös nuo­ri­so­ti­la

22.01.2018 13:53
13 yläkoulun luokkaa pois käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi - Postia lääkäriltä ja työsuojelusta

13 ylä­kou­lun luokkaa pois käy­tös­tä si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi - Postia lää­kä­ril­tä ja työ­suo­je­lus­ta

21.12.2017 15:54
Sisäilmatyöryhmä istui kouluasioita: Lausunto lääkäriltä ja tarkemmat kuntotutkimukset

Si­sä­il­ma­työ­ryh­mä istui kou­lua­sioi­ta: Lau­sun­to lää­kä­ril­tä ja tar­kem­mat kun­to­tut­ki­muk­set

11.10.2017 08:28
Kysymyksiä, pelkoa, hämmennystä, odotusta - Mitä ajatuksia Haapaveden koulujen kunto sinussa herättää?

Ky­sy­myk­siä, pelkoa, häm­men­nys­tä, odo­tus­ta - Mitä aja­tuk­sia Haa­pa­ve­den kou­lu­jen kunto sinussa he­rät­tää?

21.09.2017 14:08
Monta sataa sivua selvitystä koulujen kunnosta Haapavedellä - Remontin paikkoja löytyi

Monta sataa sivua sel­vi­tys­tä kou­lu­jen kun­nos­ta Haa­pa­ve­del­lä - Re­mon­tin paik­ko­ja löytyi

17.09.2017 10:22