Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lähihoitajat
Syyslomalle kahdeksan tehtävärastin kautta: "Jäi palo, että haluan kokeilla kilpailua tänä vuonna uudelleen"

Syys­lo­mal­le kah­dek­san teh­tä­vä­ras­tin kautta: "Jäi palo, että haluan ko­keil­la kil­pai­lua tänä vuonna uu­del­leen"

21.10.2022 11:00
Tilaajille
Hoitajapula näkyy nyt myös yksityisissä hoivakodeissa eikä vanhuksia oteta sisään lisää sen takia, Vihannissa vanhuksille järjestettiin oma kesäjuhla

Hoi­ta­ja­pu­la näkyy nyt myös yk­si­tyi­sis­sä hoi­va­ko­deis­sa eikä van­huk­sia oteta sisään lisää sen takia, Vi­han­nis­sa van­huk­sil­le jär­jes­tet­tiin oma ke­sä­juh­la

13.06.2022 11:00
Tilaajille
Ystävän työkokemus kannusti: Lähihoitajana työskennellyt Janika Uusitalo opiskeli sähköasentajaksi

Ystävän työ­ko­ke­mus kan­nus­ti: Lä­hi­hoi­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Janika Uu­si­ta­lo opis­ke­li säh­kö­asen­ta­jak­si

08.06.2022 06:00
Tilaajille
Raili kertoo lapsuusjoulumuistoja Stefanille

Raili kertoo lap­suus­jou­lu­muis­to­ja Ste­fa­nil­le

25.11.2021 13:53
Tilaajille
Hoitajapula sulkee jo osastoja: "Sijaisia ei ole, osaajista on hirvittävä pula"

Hoi­ta­ja­pu­la sulkee jo osas­to­ja: "Si­jai­sia ei ole, osaa­jis­ta on hir­vit­tä­vä pula"

26.08.2021 10:00
Tilaajille
Helmen toimialueelle houkutellaan lähihoitajan työstä kiinnostuneita oppisopimuskoulutukseen, työsopimuspaikkoja muun muassa Haapavedellä

Helmen toi­mi­alueel­le hou­ku­tel­laan lä­hi­hoi­ta­jan työstä kiin­nos­tu­nei­ta op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen, työ­so­pi­mus­paik­ko­ja muun muassa Haa­pa­ve­del­lä

18.04.2021 18:00
Tilaajille