50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Ruoka
Piia Matikainen laajentaa lounastoimintoja Nivalaan – Oulaisten ruoka- ja juhlapaikat jatkavat toimintaa normaalisti

Piia Ma­ti­kai­nen laa­jen­taa lou­nas­toi­min­to­ja Ni­va­laan – Ou­lais­ten ruoka- ja juh­la­pai­kat jat­ka­vat toi­min­taa nor­maa­lis­ti

23.02.2024 06:00
Tilaajille
Alueemme kansanedustajat Timo Mehtälä ja Hanna-Leena Mattila paheksuvat lihakarjanavetan lakkautusta – Vetoavat kollegaan, jotta ministerin pää saataisiin kääntymään vielä

Alueem­me kan­san­edus­ta­jat Timo Mehtälä ja Han­na-Lee­na Mattila pa­hek­su­vat li­ha­kar­ja­na­ve­tan lak­kau­tus­ta – Ve­toa­vat kol­le­gaan, jotta mi­nis­te­rin pää saa­tai­siin kään­ty­mään vielä

16.02.2024 15:00
Tilaajille
Ranskanperuna siivittää Vihannin tehtaan tuotantoa –"Tehdas käy yötä päivää"

Rans­kan­pe­ru­na sii­vit­tää Vi­han­nin tehtaan tuo­tan­toa –"­Teh­das käy yötä päivää"

03.02.2024 12:00 1
Tilaajille
Suomalaisten varautumisen taso on pysynyt tasaisena – suuri osa ei silti pärjäisi vesikatkossa kahta päivää pidempään

Suo­ma­lais­ten va­rau­tu­mi­sen taso on pysynyt ta­sai­se­na – suuri osa ei silti pär­jäi­si ve­si­kat­kos­sa kahta päivää pi­dem­pään

18.12.2023 21:00
Tilaajille
Perunaa tulee Vihannin tehtaalle parhaimpina päivinä yli miljoona kiloa

Perunaa tulee Vi­han­nin teh­taal­le par­haim­pi­na päivinä yli mil­joo­na kiloa

07.10.2023 06:00
Tilaajille
Katso video: Karjalainen kädentaito ja ruokaperinne halutaan siirtyvän nuorelle sukupolvelle

Katso video: Kar­ja­lai­nen kä­den­tai­to ja ruo­ka­pe­rin­ne ha­lu­taan siir­ty­vän nuo­rel­le su­ku­pol­vel­le

25.09.2023 14:46
Tilaajille
Tunnetko paikallisia perinneruokia? Tietojasi tarvitaan, Honkamajalla kerätään aineistoja tiistaina

Tun­net­ko pai­kal­li­sia pe­rin­ne­ruo­kia? Tie­to­ja­si tar­vi­taan, Hon­ka­ma­jal­la ke­rä­tään ai­neis­to­ja tiis­tai­na

24.09.2023 18:00
Ruokahävikistä kolmannes kotitalouksista

Ruo­ka­hä­vi­kis­tä kol­man­nes ko­ti­ta­louk­sis­ta

13.09.2023 21:00
Tilaajille
Kärsämäellä kylvetyt rauhansiemenet muuttuvat leiväksi Slovakiassa

Kär­sä­mäel­lä kyl­ve­tyt rau­han­sie­me­net muut­tu­vat lei­väk­si Slo­va­kias­sa

03.09.2023 06:00
Tilaajille
Kepponen oli onnistua – Arvo Härö muistelee hillareissua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kep­po­nen oli on­nis­tua – Arvo Härö muis­te­lee hil­la­reis­sua

25.08.2023 14:40
Tilaajille
Hirviluvat on myönnetty – Katso lukemat, montako hirveä alueemme saa kaataa ja missä saa pyytää valkohäntäpeuroja

Hir­vi­lu­vat on myön­net­ty – Katso lu­ke­mat, montako hirveä alueem­me saa kaataa ja missä saa pyytää val­ko­hän­tä­peu­ro­ja

13.07.2023 21:00
Tilaajille
Oulaistelainen luomuviljelijä Marika Kamps ennustaa: "Mansikkasadosta tulossa hyvä, jos sää jatkuu suotuisana"

Ou­lais­te­lai­nen luo­mu­vil­je­li­jä Marika Kamps en­nus­taa: "Man­sik­ka­sa­dos­ta tulossa hyvä, jos sää jatkuu suo­tui­sa­na"

04.07.2023 11:00
Tilaajille
Ratayhteys Torniosta Norjaan vai suurnopeusjunia etelän kaupunkeihin? Sijoitus rautateihin on tärkeä, kun vastakkain ovat huoltovarmuus ja pendelöijien mukavuudet

Ra­ta­yh­teys Tor­nios­ta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin? Si­joi­tus rau­ta­tei­hin on tärkeä, kun vas­tak­kain ovat huol­to­var­muus ja pen­de­löi­jien mu­ka­vuu­det

04.06.2023 06:00
Tilaajille
Kääräse vihreät herkut lautaselle –Näillä vinkeillä voit tehdä helppoa naposteltavaa Euroviisu-iltaan

Kääräse vihreät herkut lau­ta­sel­le –Näillä vin­keil­lä voit tehdä helppoa na­pos­tel­ta­vaa Eu­ro­vii­su-il­taan

13.05.2023 13:30
Tilaajille
Kyllä pöydässä mämmiä olla pitää – nykyajan mämmimallisto kurvaa pöytiin eri kastikkeilla höystettynä

Kyllä pöy­däs­sä mämmiä olla pitää – ny­ky­ajan mäm­mi­mal­lis­to kurvaa pöytiin eri kas­tik­keil­la höys­tet­ty­nä

07.04.2023 12:00
Tilaajille
Vihannissa tiedetään, että 4H-yhdistyksen myymälässä on joka keskiviikko erikoistarjoilu – Sen vuoksi pöydät ovat yleensä täynnä

Vi­han­nis­sa tie­de­tään, että 4H-yh­dis­tyk­sen myy­mä­läs­sä on joka kes­ki­viik­ko eri­kois­tar­joi­lu – Sen vuoksi pöydät ovat yleensä täynnä

18.02.2023 21:00
Tilaajille
Leijonat kokosivat yli tuhat kassia jaettavaksi ukrainalaisille

Lei­jo­nat ko­ko­si­vat yli tuhat kassia jaet­ta­vak­si uk­rai­na­lai­sil­le

10.01.2023 13:30
Tilaajille
Toisenlaista joulua vietettiin leirikeskus Kultalassa – "Lähimmäisten on hyvä kokoontua yhteen"

Toi­sen­lais­ta joulua vie­tet­tiin lei­ri­kes­kus Kul­ta­las­sa – "Lä­him­mäis­ten on hyvä ko­koon­tua yhteen"

24.12.2022 15:00
Puukengät ja sikamökin katto
Kolumni

Puu­ken­gät ja si­ka­mö­kin katto

15.12.2022 15:00
Tilaajille
K-Citymarket Raahe palkittiin K-Citymarketien vuoden 2022 uudistajana

K-Ci­ty­mar­ket Raahe pal­kit­tiin K-Ci­ty­mar­ke­tien vuoden 2022 uu­dis­ta­ja­na

06.12.2022 06:00
Tilaajille