Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ruoka
Leijonat kokosivat yli tuhat kassia jaettavaksi ukrainalaisille

Lei­jo­nat ko­ko­si­vat yli tuhat kassia jaet­ta­vak­si uk­rai­na­lai­sil­le

10.01.2023 13:30
Tilaajille
Toisenlaista joulua vietettiin leirikeskus Kultalassa – "Lähimmäisten on hyvä kokoontua yhteen"

Toi­sen­lais­ta joulua vie­tet­tiin lei­ri­kes­kus Kul­ta­las­sa – "Lä­him­mäis­ten on hyvä ko­koon­tua yhteen"

24.12.2022 15:00
Puukengät ja sikamökin katto
Kolumni

Puu­ken­gät ja si­ka­mö­kin katto

15.12.2022 15:00
Tilaajille
K-Citymarket Raahe palkittiin K-Citymarketien vuoden 2022 uudistajana

K-Ci­ty­mar­ket Raahe pal­kit­tiin K-Ci­ty­mar­ke­tien vuoden 2022 uu­dis­ta­ja­na

06.12.2022 06:00
Tilaajille
Käyttövettä kannattaa varata Mäyränperällä, Annosissa ja Ollilanperällä maanantaina

Käyt­tö­vet­tä kan­nat­taa varata Mäy­rän­pe­räl­lä, An­no­sis­sa ja Ol­li­lan­pe­räl­lä maa­nan­tai­na

20.11.2022 17:00
Suomi osaksi Rauhanleipäverkostoa – Rauhanpeltoon siunatut siemenet Kärsämäellä

Suomi osaksi Rau­han­lei­pä­ver­kos­toa – Rau­han­pel­toon siu­na­tut sie­me­net Kär­sä­mäel­lä

13.08.2022 13:30
Tilaajille
Kansanedustaja Raimo Piirainen johtaa maatalouden arviointiryhmää –Ryhmä etsii ratkaisuja kotimaisen ruoantuotannon turvaamiseen

Kan­san­edus­ta­ja Raimo Pii­rai­nen johtaa maa­ta­lou­den ar­vioin­ti­ryh­mää –Ryhmä etsii rat­kai­su­ja ko­ti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non tur­vaa­mi­seen

23.07.2022 13:30
Tilaajille
Tuleva sato vaikuttaa lupaavalta – Tämä ei kuitenkaan poista viljelijöiden huolia

Tuleva sato vai­kut­taa lu­paa­val­ta – Tämä ei kui­ten­kaan poista vil­je­li­jöi­den huolia

19.07.2022 06:00
Tilaajille
Yli 4000 hirvenpyyntilupaa Oulun alueelle– Oulaisissa saa pyytää myös yhden valkohäntäpeuran

Yli 4000 hir­ven­pyyn­ti­lu­paa Oulun alueel­le– Ou­lai­sis­sa saa pyytää myös yhden val­ko­hän­tä­peu­ran

15.07.2022 16:00
Tilaajille
Mistä aineksista tehdään kahvin korvike? 96-vuotiaat lotat Hilkka Kuusisto ja Anna Hakanen paljastavat ohjeen

Mistä ai­nek­sis­ta tehdään kahvin kor­vi­ke? 96-vuo­tiaat lotat Hilkka Kuu­sis­to ja Anna Hakanen pal­jas­ta­vat ohjeen

10.07.2022 06:00
Tilaajille
Vesisotaa ja vaniljasokeria –Lilli Eskola paljastaa kolumnissaan viilennysniksejä hellepäiville
Kolumni

Ve­si­so­taa ja va­nil­ja­so­ke­ria –Lilli Eskola pal­jas­taa ko­lum­nis­saan vii­len­nys­nik­se­jä hel­le­päi­vil­le

07.07.2022 11:02
Tilaajille
Sikabaarin Lihatuote Oy:n valmistamat lihatuotteet määrätty hävitettäväksi – tuotteiden elintarviketurvallisuudesta ei voida varmistua

Si­ka­baa­rin Li­ha­tuo­te Oy:n val­mis­ta­mat li­ha­tuot­teet mää­rät­ty hä­vi­tet­tä­väk­si – tuot­tei­den elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suu­des­ta ei voida var­mis­tua

21.06.2022 11:15
Tilaajille
Kansalaiskysely selvittää suomalaista metsämarja- ja luonnontuotekulttuuria

Kan­sa­lais­ky­se­ly sel­vit­tää suo­ma­lais­ta met­sä­mar­ja- ja luon­non­tuo­te­kult­tuu­ria

12.06.2022 21:00
Tilaajille
Maanantai-iltojen ohjelma julki: Kylätoimijat ovat miettineet koko Oulaisten väelle omaperäistä tekemistä kesäksi

Maa­nan­tai-il­to­jen ohjelma julki: Ky­lä­toi­mi­jat ovat miet­ti­neet koko Ou­lais­ten väelle oma­pe­räis­tä te­ke­mis­tä kesäksi

05.06.2022 13:30
Tilaajille
Villiyrtit ovat nyt parhaimmillaan – poimi helpot vinkit siihen, miten saat ilmaisia herkkuja lautaselle suoraan luonnosta

Vil­li­yr­tit ovat nyt par­haim­mil­laan – poimi helpot vinkit siihen, miten saat il­mai­sia herk­ku­ja lau­ta­sel­le suoraan luon­nos­ta

04.06.2022 21:00
Tilaajille
Katso video: Nyt hellitään simasuita, näin sima valmistuu

Katso video: Nyt hel­li­tään si­ma­sui­ta, näin sima val­mis­tuu

25.04.2022 09:03
Tilaajille
Nappaa tästä helpot ohjeet, miten saat värit pääsiäismuniin kotikeittiöstä löytyvillä tarpeilla

Nappaa tästä helpot ohjeet, miten saat värit pää­siäis­mu­niin ko­ti­keit­tiös­tä löy­ty­vil­lä tar­peil­la

14.04.2022 18:30
Tilaajille
Pääsiäisenä pöytä notkuu – näin teet maistuvan karitsapadan ja sille raikkaan jälkiruuan

Pää­siäi­se­nä pöytä notkuu – näin teet mais­tu­van ka­rit­sa­pa­dan ja sille raik­kaan jäl­ki­ruuan

14.04.2022 18:00
Tilaajille
Pohjoissuomalainen puhdas lähiruoka sai oman tuotemerkin – Pohjois-Suomeen jatkossa halutaan ruokamatkailua

Poh­jois­suo­ma­lai­nen puhdas lä­hi­ruo­ka sai oman tuo­te­mer­kin – Poh­jois-Suo­meen jat­kos­sa ha­lu­taan ruo­ka­mat­kai­lua

09.03.2022 11:00
Tilaajille
Yrjö Häggman: "Ketju etsii uutta yrittäjää Haapaveden Häggmanille"

Yrjö Hägg­man: "Ketju etsii uutta yrit­tä­jää Haa­pa­ve­den Hägg­ma­nil­le"

24.02.2022 10:28
Tilaajille