Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Jätehuolto
Jätekuljetuksiin liittymättömiä kiinteistöjä on Kärsämäellä, Merijärvellä ja Nivalassa

Jä­te­kul­je­tuk­siin liit­ty­mät­tö­miä kiin­teis­tö­jä on Kär­sä­mäel­lä, Me­ri­jär­vel­lä ja Ni­va­las­sa

14.11.2023 12:00
Tilaajille
Vaalikiertueet näkyvät jo alueella: Pekka Haavisto vieraili kiertueella myös Vestialla

Vaa­li­kier­tueet näkyvät jo alueel­la: Pekka Haa­vis­to vie­rai­li kier­tueel­la myös Ves­tial­la

14.10.2023 12:00
Tilaajille
Merijärvi ja Vestia tekevät tonttikaupat lajittelupihan rakentamista varten

Me­ri­jär­vi ja Vestia tekevät tont­ti­kau­pat la­jit­te­lu­pi­han ra­ken­ta­mis­ta varten

07.10.2023 12:00
Tilaajille
Jätteiden keräysvelvoite sakkaa 485 taloyhtiössä, yhtiöistä noin puolet on Pyhäjokialueella

Jät­tei­den ke­räys­vel­voi­te sakkaa 485 ta­loyh­tiös­sä, yh­tiöis­tä noin puolet on Py­hä­jo­ki­alueel­la

05.09.2023 13:30
Tilaajille
Miljoonien investoinnin pää on auki Oulaisissa – jätevedenpuhdistamon maanrakennustyöt käynnissä

Mil­joo­nien in­ves­toin­nin pää on auki Ou­lai­sis­sa – jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon maan­ra­ken­nus­työt käyn­nis­sä

04.07.2023 17:00
Tilaajille
Vestia: Jäteastioiden toimituksissa viivästyksiä

Vestia: Jä­te­as­tioi­den toi­mi­tuk­sis­sa vii­väs­tyk­siä

22.06.2023 06:00
Tilaajille
Vestian toimialueella viivästyksiä jäteastiatyhjennyksissä

Vestian toi­mi­alueel­la vii­väs­tyk­siä jä­te­as­tia­tyh­jen­nyk­sis­sä

10.02.2023 11:00
Tilaajille
Jätelaki uudistui: "Jokilaaksojen alueella on tehty parituhatta kompostointi-ilmoitusta, valtaosalla ilmoitus on vielä tekemättä"

Jä­te­la­ki uu­dis­tui: "Jo­ki­laak­so­jen alueel­la on tehty pa­ri­tu­hat­ta kom­pos­toin­ti-il­moi­tus­ta, val­ta­osal­la il­moi­tus on vielä te­ke­mät­tä"

07.02.2023 11:31
Vestian jätehuolto varautuu mahdollisiin sähkökatkoihin

Vestian jä­te­huol­to va­rau­tuu mah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin

17.01.2023 11:00
Tilaajille
Vestia kerää joulukuuset maksutta tammikuussa

Vestia kerää jou­lu­kuu­set mak­sut­ta tam­mi­kuus­sa

28.12.2022 13:30
Tilaajille
Poistotekstiilit kiertoon Vestian lajittelupihojen kautta

Pois­to­teks­tii­lit kier­toon Vestian la­jit­te­lu­pi­ho­jen kautta

28.11.2022 17:00
Tilaajille
Marraskuussa muutos käyttöön: Maksutavat muuttuvat Vestian toimipisteillä

Mar­ras­kuus­sa muutos käyt­töön: Mak­su­ta­vat muut­tu­vat Vestian toi­mi­pis­teil­lä

31.10.2022 17:00
Tilaajille
Kärsämäen lajittelupihan avajaisia vietetään keskiviikkona, katso video miten lajittelupihan automaattia käytetään

Kär­sä­mäen la­jit­te­lu­pi­han ava­jai­sia vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na, katso video miten la­jit­te­lu­pi­han au­to­maat­tia käy­te­tään

07.08.2022 06:00
Tilaajille
Vestia selvitti: asiakkailta paremmat pisteet lajittelupihoille kuin hyötyjäteasemille

Vestia sel­vit­ti: asiak­kail­ta pa­rem­mat pisteet la­jit­te­lu­pi­hoil­le kuin hyö­ty­jä­te­ase­mil­le

11.01.2022 13:30
Tilaajille
Pyhäjoen jäteasemalla otetaan vastaan myös muovia

Py­hä­joen jä­te­ase­mal­la otetaan vastaan myös muovia

28.12.2021 06:00
Tilaajille
Joulun ja uudenvuoden pyhät vaikuttavat jäteastioiden tyhjennyspäiviin

Joulun ja uu­den­vuo­den pyhät vai­kut­ta­vat jä­te­as­tioi­den tyh­jen­nys­päi­viin

15.12.2020 08:30
Tilaajille
Metsästä löytyi ruostunut romukasa – ympäristösihteeri kertoo, mitä tällaisille pitää tehdä

Met­säs­tä löytyi ruos­tu­nut ro­mu­ka­sa – ym­pä­ris­tö­sih­tee­ri kertoo, mitä täl­lai­sil­le pitää tehdä

01.06.2017 10:05