Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rakentaminen
Kahen Kahavit: Mikä mahtaa olla vuosi kun uusi koulu valmistuu? Entä, minne se rakennetaan?

Kahen Ka­ha­vit: Mikä mahtaa olla vuosi kun uusi koulu val­mis­tuu? Entä, minne se ra­ken­ne­taan?

17.03.2023 14:00
Tilaajille
Merijärven kunnanvaltuusto teki ison päätöksen, uuden koulun suunnittelu alkaa heti

Me­ri­jär­ven kun­nan­val­tuus­to teki ison pää­tök­sen, uuden koulun suun­nit­te­lu alkaa heti

15.03.2023 11:00
Tilaajille
20-paikkaisen palvelukeskuksen rakentaminen etenee Merijärvellä

20-paik­kai­sen pal­ve­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen etenee Me­ri­jär­vel­lä

01.10.2022 06:00
Kärsämäen liikuntahallin avajaiset järjestetään lauantaina: Esko Hämäläinen jää eläkkeelle halliprojektin jälkeen

Kär­sä­mäen lii­kun­ta­hal­lin ava­jai­set jär­jes­te­tään lauan­tai­na: Esko Hä­mä­läi­nen jää eläk­keel­le hal­li­pro­jek­tin jälkeen

22.09.2022 06:00
Kuntoradan valmistuminen viivästyi, Oulaisten kaupungille tuli takkiin 19 000 euroa

Kun­to­ra­dan val­mis­tu­mi­nen vii­väs­tyi, Ou­lais­ten kau­pun­gil­le tuli takkiin 19 000 euroa

31.08.2022 06:00
Tilaajille
Kolme oulaistelaista joutuu tänään vastaamaan käräjillä ylilaskutusjupakasta – syyttäjä vaatii tuomiota törkeästä petoksesta

Kolme ou­lais­te­lais­ta joutuu tänään vas­taa­maan kä­rä­jil­lä yli­las­ku­tus­ju­pa­kas­ta – syyt­tä­jä vaatii tuo­mio­ta tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta

18.08.2022 06:17
Tilaajille
Oulaisten kaupunginhallitus puoltaa päiväkodille lisärahaa, jotta hirsirakentaminen onnistuisi – valtuusto pui asiaa keskiviikkona

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus puoltaa päi­vä­ko­dil­le li­sä­ra­haa, jotta hir­si­ra­ken­ta­mi­nen on­nis­tui­si – val­tuus­to pui asiaa kes­ki­viik­ko­na

16.08.2022 13:30
Tilaajille
Maanantaina päätöspöydässä: Esitetäänkö uuden päiväkodin rakentamiseen lisää rahaa

Maa­nan­tai­na pää­tös­pöy­däs­sä: Esi­te­tään­kö uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­seen lisää rahaa

15.08.2022 06:00
Tilaajille
Moilanen: Vaitonainen esityslista ei tarkoita sitä, että päiväkodin rakentaminen Oulaisiin olisi vaakalaudalla

Moi­la­nen: Vai­to­nai­nen esi­tys­lis­ta ei tar­koi­ta sitä, että päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen Ou­lai­siin olisi vaa­ka­lau­dal­la

09.08.2022 17:00
Tilaajille
Oulaisten Pohjolankatu saa asvalttipinnan kesäkuussa

Ou­lais­ten Poh­jo­lan­ka­tu saa as­valt­ti­pin­nan ke­sä­kuus­sa

31.05.2022 11:00
Tilaajille
Maanrakennustyöt käynnissä: Uusi raakapuun kuormauspaikka Oulaisiin

Maan­ra­ken­nus­työt käyn­nis­sä: Uusi raa­ka­puun kuor­maus­paik­ka Ou­lai­siin

12.05.2022 11:00
Tilaajille
Hanhikiven työmaan mylly pyörii sitkeästi huhujen keskelläkin vaikka Venäjän talouspakotteet huolettavat yrityksiä ja palkkojakin kerrotaan olevan myöhässä

Han­hi­ki­ven työmaan mylly pyörii sit­keäs­ti huhujen kes­kel­lä­kin vaikka Venäjän ta­lous­pa­kot­teet huo­let­ta­vat yri­tyk­siä ja palk­ko­ja­kin ker­ro­taan olevan myö­häs­sä

17.03.2022 06:00
Tilaajille
Liikuntahallin rakennustyöt käynnissä Kärsämäellä, 18-väyläinen frisbeegolfrata suunnittelussa

Lii­kun­ta­hal­lin ra­ken­nus­työt käyn­nis­sä Kär­sä­mäel­lä, 18-väy­läi­nen fris­bee­golf­ra­ta suun­nit­te­lus­sa

25.10.2021 15:00
Tilaajille
Merijärven palvelukeskuksen rakentaminen jätettiin pöydälle, selontekoneuvotteluja jatketaan muutaman urakoitsijan kanssa

Me­ri­jär­ven pal­ve­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen jä­tet­tiin pöy­däl­le, se­lon­te­ko­neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan muu­ta­man ura­koit­si­jan kanssa

11.10.2021 12:18
Tilaajille
Saaren koulukeskus Pyhäjoella 8.10.2020

Saaren kou­lu­kes­kus Py­hä­joel­la 8.10.2020

10.10.2021 09:15
Tilaajille
Saaren koulukeskus

Saaren kou­lu­kes­kus

10.10.2021 09:15
Tilaajille
Saaren koulukeskus Pyhäjoella on edennyt harjakaisvaiheeseen

Saaren kou­lu­kes­kus Py­hä­joel­la on edennyt har­ja­kais­vai­hee­seen

10.10.2021 09:14
Tilaajille
Kuparia varastettiin Oulaskankaan rakennustyömaalta, työmaan valvontaa tehostettiin

Kuparia va­ras­tet­tiin Ou­las­kan­kaan ra­ken­nus­työ­maal­ta, työmaan val­von­taa te­hos­tet­tiin

10.09.2021 10:15
Tilaajille
Vihannin koulun uuden liikuntasalin määrärahan tarve kohoaa jälleen

Vi­han­nin koulun uuden lii­kun­ta­sa­lin mää­rä­ra­han tarve kohoaa jälleen

13.08.2021 18:00
Tilaajille
Oulaisten paloasema peruskorjataan – neliöhinta on yli puolet halvempi kuin uuden rakentamisessa

Ou­lais­ten pa­lo­ase­ma pe­rus­kor­ja­taan – ne­liö­hin­ta on yli puolet hal­vem­pi kuin uuden ra­ken­ta­mi­ses­sa

11.08.2021 08:00
Tilaajille