Videon mukana näyttelyyn: Vielä ehdit kar­ja­lais­ten näyt­te­lyyn Vi­han­tiin

Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Rakentaminen
Merijärven palvelutalo on valmis - Venyykö asukkaiden muutto taloon marraskuulle?

Me­ri­jär­ven pal­ve­lu­ta­lo on valmis - Venyykö asuk­kai­den muutto taloon mar­ras­kuul­le?

14.08.2023 06:00
Tilaajille
Katso videolta miltä näyttää Merijärven uudessa palvelutalossa

Katso vi­deol­ta miltä näyttää Me­ri­jär­ven uudessa pal­ve­lu­ta­los­sa

11.08.2023 12:45
Tilaajille
Nimiehdotuksia ropisi hyvä määrä - Merijärven uudelle palvelutalolle valitaan nimi

Ni­mi­eh­do­tuk­sia ropisi hyvä määrä - Me­ri­jär­ven uudelle pal­ve­lu­ta­lol­le va­li­taan nimi

10.08.2023 13:30
Tilaajille
Pahkasalontien kunto haasteena: Timo Riiho vastaa erikoiskuljetuksista, joilla 270 tonnin painoiset muuntajat kuljetetaan Oulaisista Pyhäjoelle

Pah­ka­sa­lon­tien kunto haas­tee­na: Timo Riiho vastaa eri­kois­kul­je­tuk­sis­ta, joilla 270 tonnin pai­noi­set muun­ta­jat kul­je­te­taan Ou­lai­sis­ta Py­hä­joel­le

06.06.2023 11:00
Tilaajille
Seurakuntakeskuksen laajennusosan rakentaminen alkaa olla jo loppusuoralla Raahessa

Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen laa­jen­nus­osan ra­ken­ta­mi­nen alkaa olla jo lop­pu­suo­ral­la Raa­hes­sa

06.05.2023 06:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Mikä mahtaa olla vuosi kun uusi koulu valmistuu? Entä, minne se rakennetaan?

Kahen Ka­ha­vit: Mikä mahtaa olla vuosi kun uusi koulu val­mis­tuu? Entä, minne se ra­ken­ne­taan?

17.03.2023 14:00
Tilaajille
Merijärven kunnanvaltuusto teki ison päätöksen, uuden koulun suunnittelu alkaa heti

Me­ri­jär­ven kun­nan­val­tuus­to teki ison pää­tök­sen, uuden koulun suun­nit­te­lu alkaa heti

15.03.2023 11:00
Tilaajille
20-paikkaisen palvelukeskuksen rakentaminen etenee Merijärvellä

20-paik­kai­sen pal­ve­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen etenee Me­ri­jär­vel­lä

01.10.2022 06:00
Kärsämäen liikuntahallin avajaiset järjestetään lauantaina: Esko Hämäläinen jää eläkkeelle halliprojektin jälkeen

Kär­sä­mäen lii­kun­ta­hal­lin ava­jai­set jär­jes­te­tään lauan­tai­na: Esko Hä­mä­läi­nen jää eläk­keel­le hal­li­pro­jek­tin jälkeen

22.09.2022 06:00
Kuntoradan valmistuminen viivästyi, Oulaisten kaupungille tuli takkiin 19 000 euroa

Kun­to­ra­dan val­mis­tu­mi­nen vii­väs­tyi, Ou­lais­ten kau­pun­gil­le tuli takkiin 19 000 euroa

31.08.2022 06:00
Tilaajille
Kolme oulaistelaista joutuu tänään vastaamaan käräjillä ylilaskutusjupakasta – syyttäjä vaatii tuomiota törkeästä petoksesta

Kolme ou­lais­te­lais­ta joutuu tänään vas­taa­maan kä­rä­jil­lä yli­las­ku­tus­ju­pa­kas­ta – syyt­tä­jä vaatii tuo­mio­ta tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta

18.08.2022 06:17
Tilaajille
Oulaisten kaupunginhallitus puoltaa päiväkodille lisärahaa, jotta hirsirakentaminen onnistuisi – valtuusto pui asiaa keskiviikkona

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus puoltaa päi­vä­ko­dil­le li­sä­ra­haa, jotta hir­si­ra­ken­ta­mi­nen on­nis­tui­si – val­tuus­to pui asiaa kes­ki­viik­ko­na

16.08.2022 13:30
Tilaajille
Maanantaina päätöspöydässä: Esitetäänkö uuden päiväkodin rakentamiseen lisää rahaa

Maa­nan­tai­na pää­tös­pöy­däs­sä: Esi­te­tään­kö uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­seen lisää rahaa

15.08.2022 06:00
Tilaajille
Moilanen: Vaitonainen esityslista ei tarkoita sitä, että päiväkodin rakentaminen Oulaisiin olisi vaakalaudalla

Moi­la­nen: Vai­to­nai­nen esi­tys­lis­ta ei tar­koi­ta sitä, että päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen Ou­lai­siin olisi vaa­ka­lau­dal­la

09.08.2022 17:00
Tilaajille
Oulaisten Pohjolankatu saa asvalttipinnan kesäkuussa

Ou­lais­ten Poh­jo­lan­ka­tu saa as­valt­ti­pin­nan ke­sä­kuus­sa

31.05.2022 11:00
Tilaajille
Maanrakennustyöt käynnissä: Uusi raakapuun kuormauspaikka Oulaisiin

Maan­ra­ken­nus­työt käyn­nis­sä: Uusi raa­ka­puun kuor­maus­paik­ka Ou­lai­siin

12.05.2022 11:00
Tilaajille
Hanhikiven työmaan mylly pyörii sitkeästi huhujen keskelläkin vaikka Venäjän talouspakotteet huolettavat yrityksiä ja palkkojakin kerrotaan olevan myöhässä

Han­hi­ki­ven työmaan mylly pyörii sit­keäs­ti huhujen kes­kel­lä­kin vaikka Venäjän ta­lous­pa­kot­teet huo­let­ta­vat yri­tyk­siä ja palk­ko­ja­kin ker­ro­taan olevan myö­häs­sä

17.03.2022 06:00
Tilaajille
Liikuntahallin rakennustyöt käynnissä Kärsämäellä, 18-väyläinen frisbeegolfrata suunnittelussa

Lii­kun­ta­hal­lin ra­ken­nus­työt käyn­nis­sä Kär­sä­mäel­lä, 18-väy­läi­nen fris­bee­golf­ra­ta suun­nit­te­lus­sa

25.10.2021 15:00
Tilaajille
Merijärven palvelukeskuksen rakentaminen jätettiin pöydälle, selontekoneuvotteluja jatketaan muutaman urakoitsijan kanssa

Me­ri­jär­ven pal­ve­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen jä­tet­tiin pöy­däl­le, se­lon­te­ko­neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan muu­ta­man ura­koit­si­jan kanssa

11.10.2021 12:18
Tilaajille
Saaren koulukeskus Pyhäjoella 8.10.2020

Saaren kou­lu­kes­kus Py­hä­joel­la 8.10.2020

10.10.2021 09:15
Tilaajille