Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sää
Kuukausi
Nollakelit jatkuvat Oulun seudulla alkavalla viikolla

Nol­la­ke­lit jat­ku­vat Oulun seu­dul­la al­ka­val­la vii­kol­la

26.02.2024 21:00
Tilaajille
Ensi viikon aikana aurinkoinen pakkassää kääntyy lauhaksi ja vesisateeksi

Ensi viikon aikana au­rin­koi­nen pak­kas­sää kääntyy lau­hak­si ja ve­si­sa­teek­si

19.02.2024 06:00
Tilaajille
Sää muuttuu viikon puolessa välissä epävakaaksi, torstaina voi olla huono ajokeli – kovat pakkaset lauhtuvat

Sää muuttuu viikon puo­les­sa välissä epä­va­kaak­si, tors­tai­na voi olla huono ajokeli – kovat pak­ka­set lauh­tu­vat

13.02.2024 21:00
Tilaajille
Lumimyräkkä aiheuttanut ongelmia Kalevan jakeluun – lehti on voinut jäädä tulematta näillä alueilla, mukana Vihanti

Lu­mi­my­räk­kä ai­heut­ta­nut on­gel­mia Kalevan ja­ke­luun – lehti on voinut jäädä tu­le­mat­ta näillä alueil­la, mukana Vihanti

02.02.2024 10:34
Vanhemmat
Tuuli tuo Saharan hiekkaa, joka voi värjätä hanget ja taivaan – Ilmatieteen laitos kerää näytteitä pölystä

Tuuli tuo Saharan hiek­kaa, joka voi värjätä hanget ja taivaan – Il­ma­tie­teen laitos kerää näyt­tei­tä pölystä

29.01.2024 21:00
Pakkaset palaavat perjantaina – Meteorologi arvioi pakkaskauden jatkuvan ainakin tammikuun viimeiselle viikolle

Pak­ka­set pa­laa­vat per­jan­tai­na – Me­teo­ro­lo­gi arvioi pak­kas­kau­den jat­ku­van ainakin tam­mi­kuun vii­mei­sel­le vii­kol­le

12.01.2024 06:00
Tilaajille
Nopea lauhtuminen lisää laiterikkojen riskiä

Nopea lauh­tu­mi­nen lisää lai­te­rik­ko­jen riskiä

08.01.2024 15:00
Tilaajille
Säässä tapahtuu tiistaina täyskäännös, kun lämpötila nousee Oulussa plussan puolelle – Seuraava pakkasjakso hätyyttelee jo nurkan takana

Säässä ta­pah­tuu tiis­tai­na täys­kään­nös, kun läm­pö­ti­la nousee Oulussa plussan puo­lel­le – Seu­raa­va pak­kas­jak­so hä­tyyt­te­lee jo nurkan takana

08.01.2024 06:00
Tilaajille
Punatulkku ja urpiainenkin menevät kovilla pakkasilla kieppiin – Asiantuntijan mukaan ne pärjäävät paukkupakkasissa kunhan ruokaa riittää

Pu­na­tulk­ku ja ur­piai­nen­kin menevät kovilla pak­ka­sil­la kiep­piin – A­sian­tun­ti­jan mukaan ne pär­jää­vät pauk­ku­pak­ka­sis­sa kunhan ruokaa riittää

03.01.2024 21:00
Tilaajille
Tammikuu alkoi kireissä pakkaslukemissa, viime vuosi oli tavanomaista lämpimämpi

Tam­mi­kuu alkoi ki­reis­sä pak­kas­lu­ke­mis­sa, viime vuosi oli ta­van­omais­ta läm­pi­mäm­pi

02.01.2024 21:00
Tilaajille
Joulua vietetään pakkassäässä, menoliikenteessä varauduttava huonoon ajokeliin

Joulua vie­te­tään pak­kas­sääs­sä, me­no­lii­ken­tees­sä va­rau­dut­ta­va huonoon ajo­ke­liin

21.12.2023 21:00
Tilaajille
Itsenäisyyspäivää vietetään talvisessa pakkassäässä

It­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään tal­vi­ses­sa pak­kas­sääs­sä

05.12.2023 06:00
Alkaneen viikon kylmin päivä on maanantai – Koillistuuli lisää pakkasen purevuutta jopa kymmenellä asteella Oulun seudulla

Al­ka­neen viikon kylmin päivä on maa­nan­tai – ­Koil­lis­tuu­li lisää pak­ka­sen pu­re­vuut­ta jopa kym­me­nel­lä as­teel­la Oulun seu­dul­la

27.11.2023 21:00
Tilaajille
Viikko alkaa leudossa pakkasessa, puolen viikon maissa tulee lunta ja loppuviikosta kylmenee

Viikko alkaa leu­dos­sa pak­ka­ses­sa, puolen viikon maissa tulee lunta ja lop­pu­vii­kos­ta kyl­me­nee

20.11.2023 15:00
Tilaajille
Lokakuu oli viileä, myrskyisä ja luminen

Lokakuu oli viileä, myrs­kyi­sä ja luminen

01.11.2023 21:00
Tilaajille
Ajokeli muuttuu huonoksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lumisateiden vuoksi keskiviikkona: "Toivottavasti on kaikilla talvirenkaat alla"

Ajokeli muuttuu huo­nok­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa lu­mi­sa­tei­den vuoksi kes­ki­viik­ko­na: "Toi­vot­ta­vas­ti on kai­kil­la tal­vi­ren­kaat alla"

01.11.2023 15:48
Sateen väistyvät ja Oulun seudulle on luvassa poutaa ja paistetta, mutta pohjoistuuli tuntuu luissa ja ytimissä

Sateen väis­ty­vät ja Oulun seu­dul­le on luvassa poutaa ja pais­tet­ta, mutta poh­jois­tuu­li tuntuu luissa ja yti­mis­sä

16.10.2023 09:17
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla edessä epävakainen viikko – keskiviikosta eteenpäin taivaalta tulee vettä, räntää ja lunta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la edessä epä­va­kai­nen viikko – kes­ki­vii­kos­ta eteen­päin tai­vaal­ta tulee vettä, räntää ja lunta

09.10.2023 12:00
Tilaajille
Räntäsade ja huono ajokeli jatkuvat Oulun seudulla yöhön asti – vakavilta onnettomuuksilta on vältytty

Rän­tä­sa­de ja huono ajokeli jat­ku­vat Oulun seu­dul­la yöhön asti – va­ka­vil­ta on­net­to­muuk­sil­ta on väl­tyt­ty

08.10.2023 09:57
Tilaajille
Sää tekee täyskäännöksen Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla – perjantaina lämpötila kohoaa 20 asteeseen ja aurinko näyttäytyy

Sää tekee täys­kään­nök­sen Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la – per­jan­tai­na läm­pö­ti­la kohoaa 20 as­tee­seen ja aurinko näyt­täy­tyy

21.09.2023 21:00
Tilaajille