Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Sää

Luvassa pil­vi­nen viikko – al­ku­vii­kos­ta voi olla yö­pak­ka­sia

19.09.2021 20:22

Viikko alkaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la sa­tei­se­na ja läm­pö­ti­lat läh­te­vät laskuun – yö­pak­ka­set ja halla mah­dol­li­sia lop­pu­vii­kos­ta

12.09.2021 20:01
Tilaajille

Viikko alkaa vii­leä­nä, mutta vii­kon­lop­pu­na voi olla läm­pi­mäm­pää

22.08.2021 20:33
Tilaajille

Ju­hon­sa­lo: "O­sal­taan kuivuus se­lit­tää leh­ti­pui­den kel­las­tu­mi­sen ja rus­ket­tu­mi­sen, mutta kyllä tässä on paljon muu­ta­kin mukana"

11.08.2021 15:00
Tilaajille

Hei­nä­kuu oli poik­keuk­sel­li­sen lämmin suu­rim­mas­sa osassa maata

02.08.2021 18:00
Tilaajille

Tänään vielä sa­te­lee, sitten läm­pe­nee ja pou­taan­tuu

02.08.2021 08:16
Tilaajille

Haa­pa­ve­ti­nen Reino Sain­kan­gas tietää ta­ri­noi­ta Py­hä­jo­kia­lueel­ta: "Pal­lo­sa­la­ma läm­mit­ti saaren mökin ka­mi­nan"

24.07.2021 18:00
Tilaajille

Helle voi olla myös ter­veys­ris­ki – seuraa näitä yli­lää­kä­rin vink­ke­jä

14.07.2021 08:14
Tilaajille

Kohta tar­ke­nee – vii­kon­vaih­tees­sa läm­pö­ti­la kipuaa 30 as­tee­seen

01.07.2021 11:00
Tilaajille

Myrs­kyää­kö tä­nään­kin? Il­ma­tie­teen laitos antoi va­roi­tuk­sen ra­juis­ta uk­kos­kuu­rois­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – myös rank­ka­sa­teet ja myrs­ky­tuu­let mah­dol­li­sia

22.06.2021 12:49

Il­ma­tie­teen laitos va­roit­taa kovasta hel­tees­tä ja kui­vuu­des­ta

18.06.2021 14:37
Tilaajille

Myrs­ky­tuu­let voi­mis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la päivän aikana – säh­kö­kat­ko­ja voi tulla, pi­ha­ka­lus­teet kan­nat­taa laittaa suojaan

15.06.2021 07:33

Katso tästä, millä paik­ka­kun­nal­la tarkeni tou­ko­kuus­sa

01.06.2021 14:51
Tilaajille

Tältä näyttää alkava viikko: Ensin on pou­tais­ta ja läm­min­tä, mutta sää muuttuu no­peas­ti epä­va­kai­sek­si

16.05.2021 19:09
Tilaajille

Pää­siäi­nen on melko lauha ja pou­tai­nen

01.04.2021 08:00
Tilaajille

Hel­mi­kuu oli ta­van­omais­ta kyl­mem­pi, mutta se päättyi lauhana

01.03.2021 15:00
Tilaajille

Tältä näyttää alkavan viikon sää: Poutaa ja pak­kas­ta luvassa Oulun seu­dul­le ja muualle maa­kun­taan

01.02.2021 08:38
Tilaajille

Po­laa­ri­pyör­re toi kunnon talven: Tästä il­miös­sä on kysymys

09.01.2021 17:00
Tilaajille

Il­ma­tie­teen lai­tok­sen tilasto pal­jas­ta: Suomen mit­taus­his­to­rian läm­pi­min vuosi oli 2020

02.01.2021 09:35
Tilaajille

Raskas lii­ken­ne on ollut vai­keuk­sis­sa eri­tyi­ses­ti Lapissa – tal­vi­nen ve­si­sa­de sai as­falt­ti­tiet paikoin pei­li­jääl­le

29.12.2020 16:37