Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Joulu
"Ilona palaa vuoden päästä" –Loppiainen päättää joulunpyhät, joulukoristeet laitetaan kaappiin Nuutin päivänä

"Ilona palaa vuoden päästä" –Lop­piai­nen päättää jou­lun­py­hät, jou­lu­ko­ris­teet lai­te­taan kaap­piin Nuutin päivänä

04.01.2022 21:00
Tilaajille
Ravintolapäällikkö Pauli Kärki: "Harmittaa, että ravintola-ala otettiin silmatikuksi"

Ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Pauli Kärki: "Har­mit­taa, että ra­vin­to­la-ala otet­tiin sil­ma­ti­kuk­si"

27.12.2021 21:00
Tilaajille
Kyllästyttääkö jo jouluruoka? Älä heitä tähteitä pois, niistä saa tuunattua vaikka kukkoa ja kiusausta

Kyl­läs­tyt­tää­kö jo jou­lu­ruo­ka? Älä heitä täh­tei­tä pois, niistä saa tuu­nat­tua vaikka kukkoa ja kiu­saus­ta

26.12.2021 16:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalon joulutervehdys: "Rauha lähipiirissä rakentuu pienistä asioista ja sanoista"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon jou­lu­ter­veh­dys: "Rauha lä­hi­pii­ris­sä ra­ken­tuu pie­nis­tä asiois­ta ja sa­nois­ta"

25.12.2021 08:00
Metropoliitta Elian joulutervehdys: "Kristus syntyy - kiittäkää!"

Met­ro­po­liit­ta Elian jou­lu­ter­veh­dys: "K­ris­tus syntyy - kiit­tä­kää!"

25.12.2021 07:55
Eläinlääkäri antaa ohjeita juhlapyhien viettoon lemmikin kanssa – hopealangat ja kinkkuverkot aiheuttavat leikkauksia, painevaatteesta apua paukkuihin

Eläin­lää­kä­ri antaa ohjeita juh­la­py­hien viet­toon lem­mi­kin kanssa – ho­pea­lan­gat ja kink­ku­ver­kot ai­heut­ta­vat leik­kauk­sia, pai­ne­vaat­tees­ta apua pauk­kui­hin

24.12.2021 12:15
Tilaajille
Yksinäisyys nousee pintaan juhlapyhinä – Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystyksellä on edessä ensimmäinen joulu

Yk­si­näi­syys nousee pintaan juh­la­py­hi­nä – Jo­ki­laak­so­jen so­siaa­li- ja krii­si­päi­vys­tyk­sel­lä on edessä en­sim­mäi­nen joulu

24.12.2021 08:00
Tilaajille
Niilon, Elman, Liisan ja kissapalvelijan joulu

Niilon, Elman, Liisan ja kis­sa­pal­ve­li­jan joulu

23.12.2021 21:00 1
Tilaajille
Ilmatieteen laitos: "Ennusteen mukaan koko maahan saadaan kylmä pakkasjoulu"

Il­ma­tie­teen laitos: "En­nus­teen mukaan koko maahan saadaan kylmä pak­kas­jou­lu"

23.12.2021 11:00
Tilaajille
Nyt leivotaan jouluksi: Joulun kahvipöydän kruunaavat luumu- ja maustekakku

Nyt lei­vo­taan jou­luk­si: Joulun kah­vi­pöy­dän kruu­naa­vat luumu- ja maus­te­kak­ku

18.12.2021 11:00
Kahen Kahavit 17.12.2021: Muistatko vielä, kenelle lähtevät kaupunginjohtajien tekemät joulukortit? Miksi toimituksen koristekuusessa on paperirinkuloita?

Kahen Kahavit 17.12.2021: Muis­tat­ko vielä, kenelle läh­te­vät kau­pun­gin­joh­ta­jien tekemät jou­lu­kor­tit? Miksi toi­mi­tuk­sen ko­ris­te­kuu­ses­sa on pa­pe­ri­rin­ku­loi­ta?

17.12.2021 13:52
Tilaajille
Niko Salmela pohtii, miten suhde jouluun muuttuu: "Vasta aikuisena ymmärsin, että joulu on jonkinlainen kotoisa, vahva tunne"
Kolumni

Niko Salmela pohtii, miten suhde jouluun muut­tuu: "Vasta ai­kui­se­na ym­mär­sin, että joulu on jon­kin­lai­nen ko­toi­sa, vahva tunne"

15.12.2021 12:58
Tilaajille
Joulupaketit, kortit ja kirjet kannattaa lähettää hyvissä ajoin – tarkista tästä viimeiset mahdolliset postituspäivät

Jou­lu­pa­ke­tit, kortit ja kirjet kan­nat­taa lä­het­tää hyvissä ajoin – tar­kis­ta tästä vii­mei­set mah­dol­li­set pos­ti­tus­päi­vät

12.12.2021 21:00
Tilaajille
Leivotaan piparkakkuja: "Kanelin, neilikan ja inkiväärin tuoksua..."

Lei­vo­taan pi­par­kak­ku­ja: "Ka­ne­lin, nei­li­kan ja in­ki­vää­rin tuok­sua..."

11.12.2021 11:00
Tilaajille
Joulukeräykset lähimmäisten tueksi, kiitoksen ansaitsevat vapaaehtoiset puurtajat
Pääkirjoitus

Jou­lu­ke­räyk­set lä­him­mäis­ten tueksi, kii­tok­sen an­sait­se­vat va­paa­eh­toi­set puur­ta­jat

09.12.2021 13:32
Tilaajille
Katso video yhdestä Pyhäjoen Joulutunnelmaa-rastista: "Halusimme järjestää jotain kivaa, joka toisi joulutunnelmaa pyhäjokisille ja täällä vieraileville"

Katso video yhdestä Py­hä­joen Jou­lu­tun­nel­maa-ras­tis­ta: "Ha­lu­sim­me jär­jes­tää jotain kivaa, joka toisi jou­lu­tun­nel­maa py­hä­jo­ki­sil­le ja täällä vie­rai­le­vil­le"

08.12.2021 17:00
Pyhäjoen Joulutunnelmaa

Py­hä­joen Jou­lu­tun­nel­maa

08.12.2021 15:38
Vestian Hautakoski opastaa: Miten hävitän kinkkurasvan? Mihin kierrätysastiaan lahjapaperit ja foliot kuuluvat?

Vestian Hau­ta­kos­ki opas­taa: Miten hävitän kink­ku­ras­van? Mihin kier­rä­tys­as­tiaan lah­ja­pa­pe­rit ja foliot kuu­lu­vat?

08.12.2021 06:00
Tilaajille
Raili kertoo lapsuusjoulumuistoja Stefanille

Raili kertoo lap­suus­jou­lu­muis­to­ja Ste­fa­nil­le

25.11.2021 13:53
Tilaajille
Joulutunnelmaan pääsee taas Pyhäjoella: Jos haluaa olla mukana rakentamassa tapahtumaa, ilmoittautumisaikaa on keskiviikkoon saakka

Jou­lu­tun­nel­maan pääsee taas Py­hä­joel­la: Jos haluaa olla mukana ra­ken­ta­mas­sa ta­pah­tu­maa, il­moit­tau­tu­mis­ai­kaa on kes­ki­viik­koon saakka

24.10.2021 19:46
Tilaajille